Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Krste Ramić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Krste29.11.2016. Prezime Ramić 29.11.2016.
Stručna sprema Sveučilišni Magistar29.11.2016.
Zvanje diplomirani ekonomist29.11.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica29.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana29.11.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece29.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 23244 Starigrad29.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.11.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik29.11.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Starigrad29.11.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23244 Starigrad29.11.2016. Ulica Trg Tome Marasovića 29.11.2016. Kućni broj 129.11.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852336938729.11.2016.
Datum početka mandata 27/05/201329.11.2016. 29/05/201706.06.2017. 21/05/202107.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/201729.11.2016. 30/05/202106.06.2017. 21/05/202507.06.2021. 15/11/202215.11.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.11.2016. Stvarni datum kraja mandata 15/11/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji29.11.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji29.11.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.11.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji29.11.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 14956,5029.11.2016. 17422,7530.10.2019. 17658,1924.11.2022. 2343,6224.11.2022. Neto iznos (EUR) 10689,9029.11.2016. 11898,7830.10.2019. 12951,1924.11.2022. 1718,8924.11.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.11.2016. Postoji15.11.2023.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Flipper d.o.o.15.11.2023. OIB isplatitelja 7145145581915.11.2023.
Neto iznos mjesečno (EUR) 960,0015.11.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada15.11.2023.
Napomena 15.11.2023.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.11.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji29.11.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dom zdravlja Zadarske županije29.11.2016. OIB poslodavca 8245574547129.11.2016.
Bruto iznos (EUR) 67977,3629.11.2016. 71624,0407.12.2016. 5968,6711.06.2021. 792,0911.06.2021. Neto iznos (EUR) 4300,0029.11.2016. 54167,4007.12.2016. 4513,9511.06.2021. 598,9811.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/200929.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 29.11.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji29.11.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 20000,0029.11.2016. 40000,0007.06.2021. 100000,0024.11.2022. 13272,2824.11.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti29.11.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini29.11.2016.
Druga djelatnost turistička djelatnost29.11.2016. najam stana turstička djelatnost24.11.2022.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji29.11.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji29.11.2016. Ne postoji07.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.11.2016. Nositelj obveze Osobno29.11.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka29.11.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0029.11.2016.
Valuta duga EUR - Euro29.11.2016. Godina zaduženja 203729.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 27629.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 4531,2729.11.2016. 603,5507.12.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,5529.11.2016. 4,3107.12.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.11.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji29.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom29.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.11.2016.
Mjesto Starigrad29.11.2016. Poštanski broj 2324429.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.11.2016. Površina 250,0029.11.2016. 757,0030.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,0029.11.2016. 723684,6911.01.2022. 96049,3711.01.2022.
Katastarska općina starigrad29.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno29.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno29.11.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.11.2016.
Napomena procjena vrijednosti po medijalnim cijenama nekretnina ostvarenih na tržištu RH zaključno s 2020. god11.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom29.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.11.2016.
Mjesto Starigrad29.11.2016. Poštanski broj 2324429.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.11.2016. Površina 99,0029.11.2016. 360,0030.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0029.11.2016. 368912,3411.01.2022. 48963,0411.01.2022.
Katastarska općina starigrad29.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno29.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno29.11.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)29.11.2016.
Napomena procjena vrijednosti po medijalnim cijenama nekretnina ostvarenih na tržištu RH zaključno s 2020. god11.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.10.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.10.2018.
Mjesto Starigrad16.10.2018. Poštanski broj 2324416.10.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.10.2018. Površina 80,0016.10.2018. 536,0030.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0016.10.2018. 30000,0011.01.2022. 3981,6811.01.2022.
Katastarska općina Starigrad16.10.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.10.2018. Knjižno11.01.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama16.10.2018. Osobno30.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom16.10.2018.
Postotak 58,0016.10.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena stara kuća u ruševnom stanju s okućnicom u planini (Velika Paklenica)11.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.10.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.10.2018.
Mjesto Starigrad16.10.2018. Poštanski broj 2324416.10.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.10.2018. Površina 150,0016.10.2018. 5128,0030.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0016.10.2018. 200000,0011.01.2022. 26544,5611.01.2022.
Katastarska općina Starigrad16.10.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.10.2018. Knjižno11.01.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama16.10.2018. Način stjecanja Nasljedstvom16.10.2018.
Postotak 33,0016.10.2018. 33,3307.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena stara kuća s okućnicom u planini (Velika Paklenica)11.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom11.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.01.2022.
Mjesto Starigrad11.01.2022. Poštanski broj 2324411.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.01.2022. Površina 506,0011.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 751127,5611.01.2022. 99691,6811.01.2022.
Katastarska općina Starigrad11.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno11.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama11.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom11.01.2022.
Postotak 66,6611.01.2022.
Napomena procjena vrijednosti po medijalnim cijenama nekretnina ostvarenih na tržištu RH zaključno s 2020. god., suvlasnica supruga s roditeljima11.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište11.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.01.2022.
Mjesto Starigrad11.01.2022. Poštanski broj 2324411.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.01.2022. Površina 100,0011.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 36430,0011.01.2022. 4835,0911.01.2022.
Katastarska općina Starigrad11.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno11.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama11.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom11.01.2022.
Postotak 66,6611.01.2022.
Napomena procjena vrijednosti po medijalnim cijenama nekretnina ostvarenih na tržištu RH zaključno s 2020. god., suvlasnica supruga s roditeljima11.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom24.11.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.11.2022.
Mjesto Sesvete24.11.2022. Poštanski broj 1036024.11.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.11.2022. Površina 42,0024.11.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 202377,8424.11.2022. 26860,0424.11.2022.
Katastarska općina Sesvete24.11.2022. Vrsta vlasništva Knjižno24.11.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug24.11.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.11.2022.
Napomena procjenjenu vrijednost utvrdila porezna uprava24.11.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.11.2016. Marka/tip volkswagen passat29.11.2016.
Godina proizvodnje 201329.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 110500,0029.11.2016. 95000,0006.06.2017. 75000,0030.10.2019. 60000,0011.01.2022. 7963,3711.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno29.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Novčanom pozajmicom29.11.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.11.2016. Marka/tip dacia duster29.11.2016.
Godina proizvodnje 201129.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0029.11.2016. 25000,0006.06.2017. 3318,0706.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug29.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.11.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.10.2018. Marka/tip Peugeot16.10.2018.
Godina proizvodnje 201316.10.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0016.10.2018. 40000,0030.10.2019. 30000,0011.01.2022. 3981,6811.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug16.10.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine16.10.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac11.01.2022. Marka/tip pasara nautika 500 duljine 4.9211.01.2022.
Godina proizvodnje 200811.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0011.01.2022. 1327,2311.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno11.01.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.11.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji29.11.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu29.11.2016. Naziv poslovnog subjekta fond hrvatskig branitelja29.11.2016.
OIB poslovnog subjekta 9349764685929.11.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb29.11.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 8606,6229.11.2016. 10415,9911.01.2022. 1382,3111.01.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno29.11.2016. Način stjecanja Na neki drugi način29.11.2016.
Drugi način stjecanja Hrvatski branitelj29.11.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta Flipper d.o.o.
OIB poslovnog subjekta 71451455819 Sjedište poslovnog subjekta Starigrad Paklenica
Udio vlasništva izražen u postocima 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika OIB
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji29.11.2016.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji29.11.2016.