Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Kristina Vlaić Bubalo

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Kristina 23.06.2017. Prezime Vlaić Bubalo23.06.2017.
Stručna sprema VSS23.06.2017.
Zvanje prof engl jezika i književnosti i prof geografije23.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica23.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 22222 Bićine23.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika23.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Skradin23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 22222 Skradin23.06.2017. Ulica Trg Male Gospe 23.06.2017. Kućni broj 323.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852277107623.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201723.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 28/05/202023.06.2017. 28/05/202123.06.2020.
Način obnašanja dužnosti Volonterski23.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 20/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji23.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji23.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji23.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto učiteljica geografije i engleskog jezika23.06.2017. Naziv pravne osobe Osnovna škola Skradin23.06.2017. OIB pravne osobe 1068503964123.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 22222 Skradin23.06.2017. Ulica Put Križa23.06.2017. Kućni broj 123.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 10/11/201423.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji23.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto vijećnik Gradskog vijeća23.06.2017. Naziv pravne osobe Grad Skradin23.06.2017. OIB pravne osobe 6999544936723.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 22222 Skradin23.06.2017. Ulica Trg Male Gospe23.06.2017. Kućni broj 323.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 4/12/201323.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 20/05/201723.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 4000,0023.06.2017. 2880,0031.12.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji23.06.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Osnovna škola Skradin23.06.2017. OIB isplatitelja 1068503964123.06.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 4600,0023.06.2017. 3600,0031.12.2018. 8500,00 Pravna osnova Od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.06.2017. Postoji31.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 37120,0031.12.2018. 115842,8223.06.2020. 120000,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava31.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2018.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca INA Maloprodajni servisi23.06.2017. OIB poslodavca 8872235018323.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 72000,0023.06.2017. Neto iznos (HRK) 54000,0023.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 1/02/201623.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ina maloprodajni servisi23.06.2020. OIB poslodavca 8872235018323.06.2020.
Bruto iznos (HRK) 0,0023.06.2020. Neto iznos (HRK) 0,0023.06.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/201023.06.2020. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2020.
Napomena Suprug koristi roditeljski dopust za treće dijete do 9. mjeseca 2021. (dotad prima roditeljsku naknadu)

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji23.06.2017. Postoji23.06.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 2320,0023.06.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak23.06.2020.
Vremenski raspon Mjesečno23.06.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji23.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Bićine 23.06.2017. Poštanski broj 2222223.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 399,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000000,0023.06.2017.
Katastarska općina Skradin23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način23.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine samostalnom gradnjom uz novčanu pomoć suprugovih i mojih roditelja23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Bićine23.06.2017. Poštanski broj 2222223.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 440,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0023.06.2017.
Katastarska općina skradin23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način23.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine poklon roditelja za vjenčanje23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto bićine23.06.2017. Poštanski broj 2222223.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 270,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 9000,0023.06.2017.
Katastarska općina skradin23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto bićine23.06.2017. Poštanski broj 2222223.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1414,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0023.06.2017.
Katastarska općina skradin23.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip nissan23.06.2017.
Godina proizvodnje 200523.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0023.06.2017. 40000,0023.06.2020. 35000,00
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip renault clio23.06.2017.
Godina proizvodnje 200723.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0023.06.2017. 20000,0023.06.2020. 15000,00
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod24.06.2021. Marka/tip brod reful24.06.2021.
Godina proizvodnje 200624.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0024.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug24.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji23.06.2017. Ne postoji24.06.2021.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine23.06.2017. Marka/tip brod reful23.06.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0023.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji23.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji23.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 12000,0023.06.2017. 16000,00 Valuta EUR - Euro23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Nasljedstvom
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 60000,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.06.2017.