Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Kristina Đukić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Kristina 29.06.2021. Prezime Đukić29.06.2021.
Stručna sprema Magistar29.06.2021.
Zvanje magistra ekonomije29.06.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke29.06.2021. Socijaldemokratska partija Hrvatske08.12.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana29.06.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece29.06.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 51414 Poljane29.06.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.06.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika29.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Opatija29.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51410 Opatija29.06.2021. Ulica Maršala Tita29.06.2021. Kućni broj 329.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855168013529.06.2021.
Datum početka mandata 04/06/202129.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 31/05/202529.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.06.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji29.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji29.06.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.06.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji29.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 17950,0329.06.2021. Neto iznos (HRK) 13138,0229.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.06.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.06.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji29.06.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Global Petroproject Services AG29.06.2021. OIB poslodavca 00000029.06.2021.
Bruto iznos (HRK) 58354,5929.06.2021. Neto iznos (HRK) 56691,7529.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/201229.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 29.06.2021.
Napomena *poslodavac je strana firma koja nema dodijeljen OIB *mjesečni iznos plaće se odnosi samo na mjesece kada suprug radi, što je u prosjeku 6 mjeseci godišnje. Ostalih 6 mjeseci nema primanja.29.06.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji29.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji29.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji29.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.06.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji29.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.06.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.06.2021. Marka/tip Nissan29.06.2021.
Godina proizvodnje 201529.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 106000,0029.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.12.2021. Marka/tip VOLKSWAGEN08.12.2021.
Godina proizvodnje 202108.12.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 211000,0008.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno08.12.2021. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.12.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine kupnjom iz štednje08.12.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.06.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji29.06.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice29.06.2021. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.29.06.2021.
OIB poslovnog subjekta 8179314656029.06.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb29.06.2021.
Broj dionica 6329.06.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 0,0029.06.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug29.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.06.2021.
Napomena 29.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji29.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 99000,0029.06.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna29.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2021. Način stjecanja Od osiguranja29.06.2021.
Napomena 29.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 175000,0029.06.2021. 170000,0008.12.2021. Valuta EUR - Euro29.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug29.06.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.06.2021.
Napomena 29.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 28000,0027.07.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna27.07.2021.
Oblik vlasništva Dijete27.07.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.07.2021.
Napomena 27.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 23000,0027.07.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna27.07.2021.
Oblik vlasništva Dijete27.07.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.07.2021.
Napomena 27.07.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji29.06.2021.