Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Krešo Beljak

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Krešo30.12.2015. Prezime Beljak 30.12.2015.
Stručna sprema VSS30.12.2015.
Zvanje magistar edukacije geografije30.12.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Seljačka Stranka30.12.2015. Hrvatska seljačka stranka30.12.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana30.12.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.12.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10430 Samobor30.12.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.12.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik30.12.2015. Zastupnik28.12.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Samobor30.12.2015. Hrvatski sabor28.12.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10430 Samobor30.12.2015. 10000 Zagreb28.12.2021. Ulica Trg Kralja Tomislava30.12.2015. Trg kralja Tomislava23.11.2016. Trg sv. Marka28.12.2021. Kućni broj 530.12.2015. 628.12.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851337811130.12.2015. +3851630372228.12.2021.
Datum početka mandata 01/06/200930.12.2015. 17/05/201329.02.2016. 19/05/201714.12.2018. 22/07/202028.12.2021. Predviđeni datum kraja mandata 01/06/201730.12.2015. 01/06/202114.12.2018. 22/07/202428.12.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.12.2015. Volonterski23.11.2016. Profesionalno28.12.2021. Stvarni datum kraja mandata 01/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.12.2015. Postoji23.11.2016. Ne postoji28.12.2021.
Dužnost Zastupnik23.11.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 30.12.2015. Hrvatski sabor23.11.2016. 28.12.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 30.12.2015. 10000 Zagreb23.11.2016. 28.12.2021. Ulica 30.12.2015. Trg sv. Marka23.11.2016. 28.12.2021. Kućni broj 30.12.2015. 623.11.2016. 28.12.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 30.12.2015. +3851630372223.11.2016. 28.12.2021.
Datum početka mandata 30.12.2015. 14/10/201623.11.2016. 22/07/202028.07.2020. 28.12.2021. Predviđeni datum kraja mandata 30.12.2015. 14/10/202023.11.2016. 22/07/202428.07.2020. 28.12.2021.
Način obnašanja dužnosti 30.12.2015. Profesionalno23.11.2016. 28.12.2021. Stvarni datum kraja mandata 30.12.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji30.12.2015. Postoji23.11.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik23.11.2016. Naziv pravne osobe Hrvatska seljačka stranka23.11.2016.
OIB pravne osobe 5689088164723.11.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski23.11.2016.
Datum početka dužnosti 19/03/201623.11.2016. Datum kraja dužnosti 23.11.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb23.11.2016. Ulica Ulica kralja Zvonimira23.11.2016. Kućni broj 1723.11.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851455362723.11.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.12.2015.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Gradonačelnik Naziv pravne osobe Grad Samobor OIB pravne osobe 33544271925
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10430 Samobor Ulica Trg Kralja Tomislava Kućni broj 5
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 17/05/2013 Datum prestanka radnog odnosa

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji30.12.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto viši stručni savjetnik30.12.2015. Gradonačelnik Naziv pravne osobe JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije Zeleni prsten30.12.2015. Grad Samobor OIB pravne osobe 3037538037730.12.2015. 33544271925
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10430 Samobor30.12.2015. Ulica Ul.151.samoborske brigade HV30.12.2015. Trg Kralja Tomislava Kućni broj 130.12.2015. 5
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/200830.12.2015. 01/06/2009 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/06/200930.12.2015. 31/10/201623.11.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 25538,7630.12.2015. 27221,4428.12.2021. 3662,6227.01.2023. Neto iznos (EUR) 16812,6130.12.2015. 20222,6328.12.2021. 2755,5327.01.2023.
Volonterski (EUR) 0,0023.11.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 26846,8423.11.2016. 27221,4427.11.2019. Neto iznos (EUR) 18474,1023.11.2016. 20222,6327.11.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.12.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.12.2015. Postoji14.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0014.12.2018. 199,1027.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak14.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno14.12.2018.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji30.12.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dječji vrtić Izvor30.12.2015. OIB poslodavca 2519667216030.12.2015.
Bruto iznos (EUR) 105910,5030.12.2015. 10929,1828.07.2020. 439,7127.01.2023. Neto iznos (EUR) 74788,1230.12.2015. 7604,9428.07.2020. 500,0427.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/05/200730.12.2015. Datum prestanka radnog odnosa 30.12.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji30.12.2015.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1200,0030.12.2015. 159,2730.12.2015. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava30.12.2015.
Vremenski raspon Mjesečno30.12.2015.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1200,0012.02.2016. 159,2712.02.2016. Pravna osnova Od druge djelatnosti12.02.2016.
Vremenski raspon Mjesečno12.02.2016.
Druga djelatnost Član upravnog vijeća12.02.2016.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 515,9327.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno27.01.2023.
Napomena Supruga koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.27.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 232,2627.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno27.01.2023.
Napomena Osobna invalidnina za sina.27.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.12.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji30.12.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.12.2015. Nositelj obveze Osobno30.12.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka30.12.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 110000,0030.12.2015.
Valuta duga EUR - Euro30.12.2015. Godina zaduženja 201130.12.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 30030.12.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 800,0030.12.2015. 658,09 Ugovorena kamatna stopa 5,4930.12.2015. 4,66
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,00 19908,42
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2021
Rok vraćanja u mjesecima 24 Iznos mjesečnog anuiteta 6607,62 876,90 Ugovorena kamatna stopa 5,40
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.12.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.12.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća30.12.2015. Kuća sa okućnicom29.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2015.
Mjesto Samobor30.12.2015. Poštanski broj 1043030.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2015. Površina 150,0030.12.2015. 950,0029.02.2016. 786,0027.11.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0030.12.2015. 750000,0028.07.2020. 99542,1128.07.2020.
Katastarska općina Rakovica30.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno30.12.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug30.12.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.12.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2015.
Mjesto Samobor30.12.2015. Poštanski broj 1043030.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2015. Površina 35,0030.12.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0030.12.2015. 26544,5630.12.2015.
Katastarska općina Samobor30.12.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug30.12.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.12.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.11.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.11.2019.
Mjesto Samobor27.11.2019. Poštanski broj 1043027.11.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv27.11.2019. Površina 86,0027.11.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0027.11.2019. 1327,2327.11.2019.
Katastarska općina Rakovica27.11.2019. Vrsta vlasništva Knjižno27.11.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.11.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.11.2019.
Postotak 25,0027.11.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište17.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.12.2020.
Mjesto Kladje17.12.2020. Poštanski broj 1043017.12.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv17.12.2020. Površina 180,0017.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0017.12.2020. 3981,6817.12.2020.
Katastarska općina Rakovica17.12.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.12.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama17.12.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.12.2020.
Postotak 25,0017.12.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada17.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.12.2020.
Mjesto Kladje17.12.2020. Poštanski broj 1043017.12.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv17.12.2020. Površina 46,0017.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0017.12.2020. 1327,2317.12.2020.
Katastarska općina Rakovica17.12.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.12.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama17.12.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.12.2020.
Postotak 25,0017.12.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Stari Grad Poštanski broj 21460
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1219,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 487000,00 64636,01
Katastarska općina Stari Grad Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Postotak 50,00
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.12.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.12.2015. Marka/tip vw passat30.12.2015.
Godina proizvodnje 201130.12.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0030.12.2015. 70000,00 50000,0028.07.2020. 6636,1428.07.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug30.12.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.12.2015.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.12.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji30.12.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji30.12.2015. Postoji27.11.2019. Ne postoji

Podatci o štednji

Iznos 16400,0027.11.2019. 19000,0028.07.2020. Valuta EUR - Euro27.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno27.11.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.11.2019.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji30.12.2015.