Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Krešimir Šamija

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Krešimir27.06.2018. Prezime Šamija27.06.2018.
Stručna sprema Doktor Znanosti27.06.2018.
Zvanje Profesor fizičke kulture27.06.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke27.06.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana27.06.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.06.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb27.06.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.06.2018.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik državnog tajnika središnjeg državnog ureda27.06.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Središnji državni ured za šport27.06.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.06.2018. Ulica Savska cesta 27.06.2018. Kućni broj 28/127.06.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851604295427.06.2018. Fax (službeni) 27.06.2018.
Datum početka mandata 14/06/201827.06.2018. Predviđeni datum kraja mandata 14/06/202227.06.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.06.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji27.06.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji27.06.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.06.2018.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji27.06.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Ovlašten za obavljanje poslova zamjenika državne tajnice Središnjeg državnog ureda za šport27.06.2018. Naziv pravne osobe Središnji državni ured za šport27.06.2018. OIB pravne osobe 2833294761727.06.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.06.2018. Ulica Savska cesta27.06.2018. Kućni broj 28/127.06.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 26/05/200727.06.2018. Datum prestanka radnog odnosa 27.06.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 30205,5027.06.2018. 31257,7512.04.2019. Neto iznos (HRK) 18735,0027.06.2018. 19496,2012.04.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.06.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji27.06.2018. Ne postoji12.04.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 160,0027.06.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka27.06.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.06.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 200,0027.06.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka27.06.2018.
Vremenski raspon Jednokratno27.06.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 901,9027.06.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka27.06.2018.
Vremenski raspon Jednokratno27.06.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 12139,6127.06.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka27.06.2018.
Vremenski raspon Jednokratno27.06.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji27.06.2018.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu

Postoji zaposlenje Postoji27.06.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini

Naziv poslodavca Klub sinkroniziranog plivanja Špoljarić27.06.2018. Hrvatski savez sinkroniziranog plivanja17.09.2019. OIB poslodavca 2537873673827.06.2018. 1442335171517.09.2019.
Bruto iznos (HRK) 90434,0427.06.2018. 60400,0017.09.2019. Neto iznos (HRK) 64772,4027.06.2018. 41160,0017.09.2019.
Datum stupanja u radni odnos 07/03/201827.06.2018. 01/09/201917.09.2019. Datum prestanka radnog odnosa 27.06.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji27.06.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.06.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.06.2018. Nosioc obveze Osobno27.06.2018.
Vjerovnik Splitska banka d.d. 27.06.2018. OTP banka d.d. 12.04.2019. Iznos duga 115000,0027.06.2018. 102878,0012.04.2019.
Valuta duga EUR - Euro27.06.2018. Godina zaduženja 201327.06.2018. 201912.04.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 35927.06.2018. 24012.04.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 605,3327.06.2018. 570,5612.04.2019. Ugovorena kamatna stopa 4,7527.06.2018. 3,0012.04.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.06.2018. Nosioc obveze Osobno27.06.2018.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb d.d.27.06.2018. Iznos duga 30000,0027.06.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.06.2018. Godina zaduženja 201627.06.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 6027.06.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 606,8627.06.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,9027.06.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.06.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.06.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.06.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2018.
Mjesto Zagreb27.06.2018. Poštanski broj 1000027.06.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.06.2018. Površina 70,6827.06.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 825000,0027.06.2018.
Katastarska općina Vrapće Novo27.06.2018. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.06.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća27.06.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2018.
Mjesto Begovo Razdolje27.06.2018. Poštanski broj 5131527.06.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.06.2018. Površina 277,2027.06.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0027.06.2018.
Katastarska općina Begovo Razdolje27.06.2018. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug27.06.2018. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka27.06.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.06.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.06.2018. Marka/tip Opel Corsa 1.4 16V27.06.2018.
Godina proizvodnje 201627.06.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 68000,0027.06.2018. 60000,0012.04.2019.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2018. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.06.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.06.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji27.06.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji27.06.2018.

Podatci o štednji

Iznos 4400,6927.06.2018. 6000,0012.04.2019. 8000,0017.09.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna27.06.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.06.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji27.06.2018.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Veteranski nogometni klub Autoklub Siget Hrvatski dragovoljac27.06.2018. Sjedište pravne osobe Siget 17, Zagreb27.06.2018.
OIB pravne osobe 3866165436327.06.2018.
Datum učlanjenja 18/01/201727.06.2018. Datum kraja članstva 27.06.2018.
Funkcije 27.06.2018.