Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Krešimir Majstorović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Krešimir12.06.2017. Prezime Majstorović 12.06.2017.
Stručna sprema SSS12.06.2017.
Zvanje strojarski tehničar12.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica12.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana12.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 32272 Cerna12.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika12.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Cerna12.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32272 Cerna12.06.2017. Ulica Šetalište dr.F.Tuđmana12.06.2017. Kućni broj 212.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853284379412.06.2017. Fax (službeni) 12.06.2017.
Datum početka mandata 27/05/201312.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 21/06/202112.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji12.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji12.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji12.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 5132,8612.06.2017. Neto iznos (HRK) 3916,5012.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji12.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji12.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji12.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1663,0012.06.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak12.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno12.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji12.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica12.06.2017. Nosioc obveze Osobno12.06.2017.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb12.06.2017. Iznos duga 47000,0012.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.06.2017. Godina zaduženja 201512.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3612.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1498,0012.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,2012.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica12.06.2017. Nosioc obveze Osobno12.06.2017.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb12.06.2017. Iznos duga 25000,0012.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.06.2017. Godina zaduženja 201512.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3612.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 797,0012.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,2012.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom12.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.06.2017.
Mjesto Šiškovci12.06.2017. Poštanski broj 3227212.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.06.2017. Površina 1696,0012.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0012.06.2017.
Katastarska općina Šiškovci12.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno12.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom12.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom12.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.06.2017.
Mjesto Šiškovci12.06.2017. Poštanski broj 3227212.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.06.2017. Površina 330,0012.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0012.06.2017.
Katastarska općina Šiškovci12.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno12.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom12.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji12.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.06.2017. Marka/tip Mercedes12.06.2017.
Godina proizvodnje 199312.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,0012.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti12.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji12.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji12.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji12.06.2017.