Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Krešimir Ćosić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Krešimir27.06.2017. Prezime Ćosić 27.06.2017.
Stručna sprema Magistar27.06.2017.
Zvanje magistar ekonomije27.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica27.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana27.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece27.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 23264 Dobropoljana27.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik27.06.2017. Zamjenik načelnika26.01.2018. Načelnik Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Pašman27.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23262 Pašman27.06.2017. Ulica PAŠMAN 3427.06.2017. Kućni broj 3427.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852326026027.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201727.06.2017. 10/06/201726.01.2018. 29/05/2017 21/05/2021 Predviđeni datum kraja mandata 29/05/202127.06.2017. 29/05/201726.01.2018. 29/05/2021 21/05/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji27.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji27.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji27.06.2017. Postoji04.08.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto OPĆINSKI NAČELNIK04.08.2021. Naziv pravne osobe OPĆINA PAŠMAN04.08.2021. OIB pravne osobe 9145887886404.08.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23262 Pašman04.08.2021. Ulica OBALA TAMARISA04.08.2021. Kućni broj 604.08.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 21/05/201704.08.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/05/202104.08.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 12750,0027.06.2017. 10625,0026.01.2018. 16347,1202.01.2019. 15949,00 Neto iznos (HRK) 8664,0027.06.2017. 7468,9126.01.2018. 10851,4102.01.2019. 11415,65 11415,6613.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.06.2017. Postoji13.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5821,9713.01.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.01.2022.
Napomena 13.01.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji27.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji27.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji27.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.06.2017. Postoji13.01.2022.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a13.01.2022. Naziv poslovnog subjekta Ćosić Krešimir13.01.2022.
OIB poslovnog subjekta 7388323406413.01.2022. Sjedište poslovnog subjekta Dobropoljana 14313.01.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno13.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.01.2022.
Napomena 13.01.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji27.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: