Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Krešimir Ačkar

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Krešimir27.07.2017. Prezime Ačkar27.07.2017.
Stručna sprema VSS27.07.2017.
Zvanje magistar teologije27.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica27.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10410 Velika Gorica27.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika27.07.2017. Zastupnik03.08.2020. Gradonačelnik24.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Velika Gorica27.07.2017. Hrvatski sabor03.08.2020. Grad Velika Gorica24.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10410 Velika Gorica27.07.2017. 10000 Zagreb03.08.2020. 10410 Velika Gorica24.06.2021. Ulica Trg kralja Tomislava 3427.07.2017. Trg sv. Marka03.08.2020. Trg kralja Tomislava24.06.2021. Kućni broj 3427.07.2017. 603.08.2020. 3424.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851626990027.07.2017. +3851456947703.08.2020. +3851626991124.06.2021.
Datum početka mandata 08/06/201727.07.2017. 22/07/202003.08.2020. 20/05/202124.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 20/05/202127.07.2017. 22/07/202403.08.2020. 20/05/202524.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.07.2017. Postoji03.08.2020.
Dužnost Zamjenik gradonačelnika03.08.2020. zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika14.01.2021. Zastupnik24.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 27.07.2017. Grad Velika Gorica03.08.2020. Hrvatski sabor24.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 27.07.2017. 10410 Velika Gorica03.08.2020. 10000 Zagreb24.06.2021. Ulica 27.07.2017. trg Kralja Tomislava 03.08.2020. Trg sv. Marka24.06.2021. Kućni broj 27.07.2017. 3403.08.2020. 624.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 27.07.2017. +3851622125703.08.2020. +3851456947724.06.2021.
Datum početka mandata 27.07.2017. 08/06/201703.08.2020. 16/12/202014.01.2021. 22/07/202024.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 27.07.2017. 20/05/202103.08.2020. 22/05/202424.06.2021.
Način obnašanja dužnosti 27.07.2017. Volonterski03.08.2020. Stvarni datum kraja mandata 27.07.2017. 20/05/202124.06.2021. 24.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji27.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pročelnik upravnog odjela za predškolskli odgoj školstvo i sport27.07.2017. zamjenik gradonačelnika03.08.2020. zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika 24.06.2021. Naziv pravne osobe Grad Velika Gorica27.07.2017. OIB pravne osobe 7583496334427.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10410 Velika Gorica27.07.2017. Ulica Trg kralja Tomislava 3427.07.2017. Trg kralja Tomislava 03.08.2020. Kućni broj 3427.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/201527.07.2017. 08/06/201703.08.2020. 16/12/202024.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 08/06/201727.07.2017. 01/08/202003.08.2020. 20/05/202124.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21569,0027.07.2017. 21777,0025.03.2019. 21627,8203.08.2020. 26472,2324.06.2021. 3530,0431.01.2023. 3558,6329.01.2024. Neto iznos (EUR) 14109,1927.07.2017. 14902,5225.03.2019. 14869,0103.08.2020. 18281,9624.06.2021. 2436,7231.01.2023. 2523,9129.01.2024.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Volonterski (EUR) 0,0003.08.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji27.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 250,0027.07.2017. 33,1827.07.2017. Pravna osnova Od drugog dohodka27.07.2017.
Vremenski raspon Jednokratno27.07.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0003.08.2020. 199,0803.08.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak03.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno03.08.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.07.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Pucko otvoreno učilište 27.07.2017. OIB poslodavca 2571557828327.07.2017.
Bruto iznos (EUR) 82536,0027.07.2017. 8118,0303.08.2020. 1278,9031.01.2023. 1516,0429.01.2024. Neto iznos (EUR) 63864,0027.07.2017. 6257,6103.08.2020. 1013,0631.01.2023. 1082,2629.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 12/09/201627.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 27.07.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.07.2017. Nositelj obveze Osobno27.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Prva stambena stedionica27.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 39000,0027.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro27.07.2017. Godina zaduženja 201427.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 18027.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 315,0027.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,2527.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit22.09.2017. Nositelj obveze Osobno22.09.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka22.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 92307,6922.09.2017. 12251,2422.09.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna22.09.2017. EUR - Euro22.09.2017. Godina zaduženja 201722.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4822.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2216,8622.09.2017. 294,1122.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,1522.09.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.03.2019. Nositelj obveze Osobno25.03.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Euroleasing 25.03.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 16223,3825.03.2019.
Valuta duga EUR - Euro25.03.2019. Godina zaduženja 201925.03.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 4825.03.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 337,9925.03.2019. Ugovorena kamatna stopa 7,9525.03.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Sberbank d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 75000,00 9954,21
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2020
Rok vraćanja u mjesecima 48 Iznos mjesečnog anuiteta 1789,02 237,44 Ugovorena kamatna stopa 6,80
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.01.2023. Nositelj obveze Osobno31.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka31.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 23048,9831.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro31.01.2023. Godina zaduženja 202231.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 4831.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 504,0931.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,4031.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.01.2023. Nositelj obveze Osobno31.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka31.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 13350,0031.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro31.01.2023. Godina zaduženja 202231.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 3631.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 391,1931.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,5031.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.01.2024. Nositelj obveze Osobno29.01.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka29.01.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 5000,0029.01.2024.
Valuta duga EUR - Euro29.01.2024. Godina zaduženja 202329.01.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 2429.01.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 220,0229.01.2024. Ugovorena kamatna stopa 5,2929.01.2024.
Napomena 29.01.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.07.2017.
Mjesto Gradici27.07.2017. Poštanski broj 1041027.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.07.2017. Površina 575,0027.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0027.07.2017. 600000,0003.08.2020. 700000,0024.06.2021. 105000,0031.01.2023. 185000,0029.01.2024.
Katastarska općina Velika Gorica27.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.07.2017.
Napomena Uvećana vrijednost s obzirom na ulaganja u kuću i okućnicu, a financirano iz kreditnih zaduženja.31.01.2023. Uvećana vrijednost s obzirom na ulaganja u kuću i okućnicu, a financirano iz kreditnih zaduženja te zbog povećanja cijena nekretnina na tržištu.29.01.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.07.2017. Marka/tip WW Passat27.07.2017.
Godina proizvodnje 200627.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0027.07.2017. 6636,1427.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način27.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Darovi s vjencanja27.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.07.2017. Marka/tip Mazda 32327.07.2017.
Godina proizvodnje 199927.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3500,0027.07.2017. 464,5327.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.03.2019. Marka/tip VW passat 20 TDI 25.03.2019.
Godina proizvodnje 201625.03.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 157210,0025.03.2019. 140000,0003.08.2020. 120000,0024.06.2021. 15926,7424.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno25.03.2019. Način stjecanja Na neki drugi način25.03.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine prodajom starog automobila VW passat iz 2006 i zaduženjem kod euroleasinga25.03.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji27.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice27.07.2017. Naziv poslovnog subjekta T-com27.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656027.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mijanovica 927.07.2017.
Broj dionica 1627.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 180,0027.07.2017. 23,8927.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos27.07.2017. Udio manji od 5%29.01.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno27.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način27.07.2017.
Drugi način stjecanja kupnjom u vrijeme studentskih dana od zarade putem student servisa27.07.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji27.07.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.07.2017.