Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Krešimir Ačkar

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Krešimir27.07.2017. Prezime Ačkar27.07.2017.
Stručna sprema VSS27.07.2017.
Zvanje magistar teologije27.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica27.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana27.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10410 Velika Gorica27.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika27.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Velika Gorica27.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10410 Velika Gorica27.07.2017. Ulica Trg kralja Tomislava 3427.07.2017. Kućni broj 3427.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851626990027.07.2017. Fax (službeni) +3851622125727.07.2017.
Datum početka mandata 08/06/201727.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 20/05/202127.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji27.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji27.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji27.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Pročelnik upravnog odjela za predškolskli odgoj školstvo i sport27.07.2017. Naziv pravne osobe Grad Velika Gorica27.07.2017. OIB pravne osobe 7583496334427.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10410 Velika Gorica27.07.2017. Ulica Trg kralja Tomislava 3427.07.2017. Kućni broj 3427.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/10/201527.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 08/06/201727.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 21569,0027.07.2017. 21777,0025.03.2019. Neto iznos (HRK) 14109,1927.07.2017. 14902,5225.03.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji27.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 250,0027.07.2017. Pravna osnova Od drugog dohodka27.07.2017.
Vremenski raspon Jednokratno27.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji27.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.07.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Pucko otvoreno učilište 27.07.2017. OIB poslodavca 2571557828327.07.2017.
Bruto iznos (HRK) 82536,0027.07.2017. Neto iznos (HRK) 63864,0027.07.2017.
Datum stupanja u radni odnos 12/09/201627.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 27.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji27.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.07.2017. Nosioc obveze Osobno27.07.2017.
Vjerovnik Prva stambena stedionica27.07.2017. Iznos duga 39000,0027.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro27.07.2017. Godina zaduženja 201427.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 18027.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 315,0027.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,2527.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit22.09.2017. Nosioc obveze Osobno22.09.2017.
Vjerovnik Zagrebačka banka22.09.2017. Iznos duga 92307,6922.09.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna22.09.2017. Godina zaduženja 201722.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4822.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2216,8622.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,1522.09.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.03.2019. Nosioc obveze Osobno25.03.2019.
Vjerovnik Euroleasing 25.03.2019. Iznos duga 16223,3825.03.2019.
Valuta duga EUR - Euro25.03.2019. Godina zaduženja 201925.03.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 4825.03.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 337,9925.03.2019. Ugovorena kamatna stopa 7,9525.03.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.07.2017.
Mjesto Gradici27.07.2017. Poštanski broj 1041027.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.07.2017. Površina 575,0027.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0027.07.2017.
Katastarska općina Velika Gorica27.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.07.2017. Marka/tip WW Passat27.07.2017.
Godina proizvodnje 200627.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0027.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način27.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Darovi s vjencanja27.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.07.2017. Marka/tip Mazda 32327.07.2017.
Godina proizvodnje 199927.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3500,0027.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.03.2019. Marka/tip VW passat 20 TDI 25.03.2019.
Godina proizvodnje 201625.03.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 157210,0025.03.2019.
Oblik vlasništva Osobno25.03.2019. Način stjecanja Na neki drugi način25.03.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine prodajom starog automobila VW passat iz 2006 i zaduženjem kod euroleasinga25.03.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji27.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.07.2017. Naziv poslovnog subjekta T-com27.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656027.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mijanovica 927.07.2017.
Broj dionica 1627.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 180,0027.07.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos27.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način27.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine kupnjom u vrijeme studentskih dana od zarade putem student servisa27.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji27.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji27.07.2017.