Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Kolinda Grabar - Kitarović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Kolinda19.03.2015. Prezime Grabar - Kitarović19.03.2015.
Stručna sprema Magistar Znanosti19.03.2015.
Zvanje Diplomirani anglist i hispanist19.03.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke19.03.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana19.03.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece19.03.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb19.03.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji19.03.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Predsjednik Republike Hrvatske19.03.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Predsjednik Republike Hrvatske19.03.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb19.03.2015. Ulica Pantovčak19.03.2015. Kućni broj 24119.03.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456519119.03.2015. Fax (službeni) +3851456529919.03.2015.
Datum početka mandata 19/02/201519.03.2015. Predviđeni datum kraja mandata 18/02/202019.03.2015.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno19.03.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji19.03.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji19.03.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji19.03.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji19.03.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Pomoćnica glavnog tajnika19.03.2015. Naziv pravne osobe NATO19.03.2015. OIB pravne osobe 1412185367819.03.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 1110 Brussel, Belgija19.03.2015. Ulica Avenue Leopold III19.03.2015. Kućni broj 19.03.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 04/07/201119.03.2015. Datum prestanka radnog odnosa 19/01/201519.03.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 39613,8219.03.2015. 40156,4722.12.2017. Neto iznos (HRK) 22720,2019.03.2015. 24376,2022.12.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji19.03.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji19.03.2015.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji19.03.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Nije u radnom odnosu19.03.2015. Postoji28.12.2015.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca ReversingLabs d.o.o.28.12.2015. AD Plastik22.07.2016. OIB poslodavca 4090294577628.12.2015. 4835174062122.07.2016.
Bruto iznos (HRK) 20000,0028.12.2015. 23839,5722.07.2016. 286074,8429.12.2016. 270463,3222.12.2017. 24052,5917.02.2020. Neto iznos (HRK) 14100,0028.12.2015. 13970,9122.07.2016. 167650,9229.12.2016. 14925,5117.02.2020.
Datum stupanja u radni odnos 15/09/201528.12.2015. 22/2/201622.07.2016. Datum prestanka radnog odnosa 15/02/201628.12.2015. 19/02/201922.07.2016. 26.11.2019.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji19.03.2015. Postoji22.07.2016. Ne postoji22.12.2016. Postoji05.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 11280,0022.07.2016. Pravna osnova Od druge djelatnosti22.07.2016.
Vremenski raspon Mjesečno22.07.2016.
Druga djelatnost savjetodavni poslovi22.07.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 180000,0005.06.2017. Pravna osnova Od druge djelatnosti05.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini05.06.2017.
Druga djelatnost ugovor o djelu05.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji19.03.2015. Ne postoji22.12.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.03.2015. Nosioc obveze Osobno19.03.2015.
Vjerovnik Privredna Banka Zagreb19.03.2015. Iznos duga 1174000,0019.03.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.03.2015. Godina zaduženja 200719.03.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 30019.03.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 1366,3819.03.2015. Ugovorena kamatna stopa 5,4019.03.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji19.03.2015. Ne postoji22.12.2017.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Drugo potraživanje19.03.2015. Nosioc potraživanja Osobno28.12.2015.
Iznos (HRK) 842400,0019.03.2015. Vremenski raspon Jednokratno19.03.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji19.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan19.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.03.2015.
Mjesto Zagreb19.03.2015. Poštanski broj 1000019.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.03.2015. Površina 106,7819.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1716000,0019.03.2015.
Katastarska općina Centar19.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno19.03.2015. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.03.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine dar roditelja od prodaje obiteljskih nekretnina19.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.03.2015.
Mjesto Mali Lošinj19.03.2015. Poštanski broj 5155019.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.03.2015. Površina 193,0019.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2100000,0019.03.2015.
Katastarska općina Mali Lošinj19.03.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama19.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom19.03.2015.
Postotak 12,5019.03.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji19.03.2015. Ne postoji22.12.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.03.2015. Marka/tip Chrysler Town and Country19.03.2015.
Godina proizvodnje 201019.03.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 130000,0019.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno19.03.2015. Bračni drug28.12.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.03.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.03.2015. Marka/tip Honda Civic19.03.2015.
Godina proizvodnje 199819.03.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 14000,0019.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug19.03.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom19.03.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji19.03.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji19.03.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice19.03.2015. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom19.03.2015.
OIB poslovnog subjekta 8179314656019.03.2015. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9 10110 Zagreb Hrvatska 19.03.2015.
Broj dionica 719.03.2015. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0019.03.2015.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos19.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug19.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.03.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice19.03.2015. Naziv poslovnog subjekta INA19.03.2015.
OIB poslovnog subjekta 2775956062519.03.2015. Sjedište poslovnog subjekta Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb, Hrvatska19.03.2015.
Broj dionica 1319.03.2015. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 900,0019.03.2015.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos19.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug19.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.03.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu19.03.2015. Naziv poslovnog subjekta PBZ Novčani fond19.03.2015.
OIB poslovnog subjekta 0253569773219.03.2015. Sjedište poslovnog subjekta Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, Hrvatska19.03.2015.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 458,1719.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug19.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.03.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji19.03.2015.

Podatci o štednji

Iznos 135000,0019.03.2015. 115000,0028.12.2015. Valuta EUR - Euro19.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.03.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka19.03.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka19.03.2015.

Podatci o štednji

Iznos 108132,7822.12.2017. 108663,2317.02.2020. Valuta EUR - Euro22.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno22.12.2017. Način stjecanja Na neki drugi način22.12.2017.
Drugi način stjecanja NATO mirovina jednokratna uplata na račun22.12.2017. neoporezivi jednokratni primitak od rada uz plaću u NATO-u07.02.2018.

Podatci o štednji

Iznos 675,2322.12.2017. 1762,9917.02.2020. Valuta USD - Američki Dolar22.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno22.12.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.12.2017.

Podatci o štednji

Iznos 1176,5222.12.2017. 1229,1417.02.2020. Valuta EUR - Euro22.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno22.12.2017. Način stjecanja Na neki drugi način22.12.2017.
Drugi način stjecanja PBZ stambena štednja22.12.2017.

Podatci o štednji

Iznos 23000,0022.12.2017. 25000,0017.02.2020. Valuta EUR - Euro22.12.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug22.12.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.12.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji19.03.2015.