Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Klementina Karanović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Klementina20.06.2016. Prezime Karanović 20.06.2016.
Stručna sprema Magistar Inženjer20.06.2016.
Zvanje Magistra inženjerka agronomije20.06.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Seljačka Stranka20.06.2016. Nisam član stranke13.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana20.06.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece20.06.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 44430 Hrvatska Kostajnica20.06.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.06.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik20.06.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Majur20.06.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 44430 Majur20.06.2016. Ulica Kolodvorska20.06.2016. Kućni broj 520.06.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854485909220.06.2016.
Datum početka mandata 22/05/201320.06.2016. 30/05/201713.06.2017. 25/05/202123.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 22/05/201720.06.2016. 29/05/202113.06.2017. 29/05/202523.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.06.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji20.06.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji20.06.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.06.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji20.06.2016. Ne postoji13.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Stručni voditelj za obrazovne programe20.06.2016. Naziv pravne osobe Centar za šljivu i kesten20.06.2016. OIB pravne osobe 6084435008320.06.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 44250 Petrinja20.06.2016. Ulica Donja Bačuga20.06.2016. Kućni broj 108c20.06.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/201220.06.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/05/201320.06.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 10238,3420.06.2016. 10285,8413.06.2017. 12022,4612.03.2018. 11838,4813.02.2019. 12075,2508.12.2019. 12374,8523.06.2021. Neto iznos (HRK) 6319,8120.06.2016. 6489,6913.06.2017. 7871,7512.03.2018. 8976,7713.02.2019. 9142,3208.12.2019. 9377,01 9464,1423.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.06.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.06.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji20.06.2016.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju20.06.2016. OIB isplatitelja 9912223570920.06.2016.
Neto iznos (HRK) 8000,0020.06.2016. 15000,0013.06.2017. 35000,0012.03.2018. Vremenski raspon Na godišnjoj razini20.06.2016.
Vrsta Poticaj20.06.2016.
Korisnik Svrha
Napomena

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju08.12.2019. OIB isplatitelja 9912223570908.12.2019.
Neto iznos (HRK) 111187,5008.12.2019. Vremenski raspon Jednokratno08.12.2019.
Vrsta Subvencija08.12.2019.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji20.06.2016. Postoji08.12.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.12.2019. Nositelj obveze Osobno08.12.2019.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.08.12.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0008.12.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.12.2019. Godina zaduženja 201908.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 4808.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 2416,9608.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 7,4808.12.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2020
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 498,34 Ugovorena kamatna stopa 7,28
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.03.2021. Nositelj obveze Osobno07.03.2021.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) OTP banka07.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,0007.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna07.03.2021. Godina zaduženja 202107.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 8407.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 2115,1607.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,9307.03.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.06.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2016.
Mjesto Graboštani20.06.2016. Poštanski broj 4443020.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2016. Površina 7291,0020.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 127000,0020.06.2016.
Katastarska općina Graboštani20.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.06.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.06.2016.
Postotak 50,0020.06.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2016.
Mjesto Stubalj20.06.2016. Gornji Hrastovac21.11.2020. Poštanski broj 4443020.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2016. Površina 4708,0020.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2300,0020.06.2016. 4708,0021.11.2020.
Katastarska općina Gornji Hrastovac20.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2016.
Mjesto Stubalj20.06.2016. Poštanski broj 4443020.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2016. Površina 4140,0020.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2200,0020.06.2016. 4140,0021.11.2020.
Katastarska općina Stubalj20.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2016.
Mjesto Graboštani20.06.2016. Poštanski broj 4443020.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2016. Površina 6153,0020.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 79000,0020.06.2016.
Katastarska općina Graboštani20.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2016. Način stjecanja Novčanom pozajmicom20.06.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 14455,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 14455,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2029,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2029,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2579,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2579,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 4430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4165,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4165,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 611,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 611,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 633,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 633,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2223,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2223,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4870,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4870,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 467,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 467,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 7582,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7582,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 295,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 295,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 7988,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7988,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 16944,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 16944,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 8596,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8596,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1036,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1036,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 859,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 870,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 870,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2604,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2604,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1082,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1082,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 25,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 1,78
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 10261,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10261,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1190,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1190,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2518,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2518,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 6283,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6283,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2331,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2331,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2363,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2363,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donja Velešnja Poštanski broj 44430
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 708,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 708,00
Katastarska općina Donja Velešnja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 14,28
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Malinska Poštanski broj 51511
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 50,0021.11.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,00
Katastarska općina Sveti Anton Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 14,29
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Malinska Poštanski broj 51511
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 65,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,00
Katastarska općina Sveti Anton Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 33,33
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Malinska Poštanski broj 51511
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 54,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,00
Katastarska općina Sveti Anton Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 33,33
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Malinska Poštanski broj 51511
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 75,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 450000,00
Katastarska općina Sveti Anton Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 30,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Malinska Poštanski broj 51511
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 18,0021.11.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,00
Katastarska općina Sveti Anton Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 33,33
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Malinska Poštanski broj 51511
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 363,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,00
Katastarska općina Sveti Anton Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 33,33
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.11.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.11.2020.
Mjesto Graboštani21.11.2020. Poštanski broj 4443021.11.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.11.2020. Površina 2946,0021.11.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4183,0021.11.2020.
Katastarska općina Graboštani21.11.2020. Vrsta vlasništva Knjižno21.11.2020.
Oblik vlasništva Osobno21.11.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.11.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada21.11.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.11.2020.
Mjesto Graboštani21.11.2020. Poštanski broj 4443021.11.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.11.2020. Površina 1997,0021.11.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2835,0021.11.2020.
Katastarska općina Graboštani21.11.2020. Vrsta vlasništva Knjižno21.11.2020.
Oblik vlasništva Osobno21.11.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.11.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.06.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.06.2016. Marka/tip VW Golf20.06.2016.
Godina proizvodnje 200120.06.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0020.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor20.06.2016. Marka/tip Zetor20.06.2016.
Godina proizvodnje 197820.06.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0020.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor08.12.2019. Marka/tip Ferrari 7508.12.2019.
Godina proizvodnje 198208.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 36000,0008.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno08.12.2019. Način stjecanja Na neki drugi način08.12.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine Mjera 6.3.1. ruralnog razvoj08.12.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.06.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji20.06.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji20.06.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji20.06.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Socijalna zadruga Kora20.06.2016. Sjedište pravne osobe Kolodvorska 5, Majur20.06.2016.
OIB pravne osobe 9393711250020.06.2016.
Datum učlanjenja 28/08/201520.06.2016. Datum kraja članstva 20.06.2016.
Funkcije član20.06.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lokalna akcijska grupa Una20.06.2016. Sjedište pravne osobe Majur, Sv. Mihovila 220.06.2016.
OIB pravne osobe 5473476272120.06.2016.
Datum učlanjenja 22/05/201320.06.2016. Datum kraja članstva 20.06.2016.
Funkcije predsjednica20.06.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska poljoprivredna komora20.06.2016. Sjedište pravne osobe Zagreb20.06.2016.
OIB pravne osobe 7035437189320.06.2016.
Datum učlanjenja 15/10/201420.06.2016. Datum kraja članstva 20.06.2016.
Funkcije Članica Nadzornog odbora20.06.2016. Predsjednica Nadzornog odbora13.06.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HPD Zagreb Matica21.11.2020. Sjedište pravne osobe Frana Petrića 4, Zagreb21.11.2020.
OIB pravne osobe 1081909145521.11.2020.
Datum učlanjenja 24/01/202021.11.2020. Datum kraja članstva 21.11.2020.
Funkcije član21.11.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe PD Djed Hrvatska Kostajnica21.11.2020. Sjedište pravne osobe Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, Hrv. Kostajnica21.11.2020.
OIB pravne osobe 5640092256121.11.2020.
Datum učlanjenja 30/08/201721.11.2020. Datum kraja članstva 21.11.2020.
Funkcije član21.11.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Pčelarska udruga Kostanj Hrvatska Kostajnica21.11.2020. Sjedište pravne osobe Trg kralja Tomislava 2b, Hrvatska Kostajnica21.11.2020.
OIB pravne osobe 7772344662421.11.2020.
Datum učlanjenja 14/07/201621.11.2020. Datum kraja članstva 21.11.2020.
Funkcije član21.11.2020.
Napomena