Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Klementina Karanović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Klementina20.06.2016. Prezime Karanović 20.06.2016.
Stručna sprema Magistar Inženjer20.06.2016.
Zvanje Magistra inženjerka agronomije20.06.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Seljačka Stranka20.06.2016. Nisam član stranke13.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana20.06.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece20.06.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 44430 Hrvatska Kostajnica20.06.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.06.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik20.06.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Majur20.06.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 44430 Majur20.06.2016. Ulica Kolodvorska20.06.2016. Kućni broj 520.06.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854485909220.06.2016. Fax (službeni) +3854473399220.06.2016.
Datum početka mandata 22/05/201320.06.2016. 30/05/201713.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 22/05/201720.06.2016. 29/05/202113.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.06.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji20.06.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji20.06.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.06.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji20.06.2016. Ne postoji13.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Stručni voditelj za obrazovne programe20.06.2016. Naziv pravne osobe Centar za šljivu i kesten20.06.2016. OIB pravne osobe 6084435008320.06.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 44250 Petrinja20.06.2016. Ulica Donja Bačuga20.06.2016. Kućni broj 108c20.06.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/01/201220.06.2016. Datum prestanka radnog odnosa 21/05/201320.06.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 10238,3420.06.2016. 10285,8413.06.2017. 12022,4612.03.2018. 11838,4813.02.2019. 12075,2508.12.2019. Neto iznos (HRK) 6319,8120.06.2016. 6489,6913.06.2017. 7871,7512.03.2018. 8976,7713.02.2019. 9142,3208.12.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.06.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.06.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Postoji20.06.2016.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju20.06.2016. OIB isplatitelja 9912223570920.06.2016.
Neto iznos (HRK) 8000,0020.06.2016. 15000,0013.06.2017. 35000,0012.03.2018. Vremenski raspon Na godišnjoj razini20.06.2016.
Vrsta Poticaj20.06.2016.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju08.12.2019. OIB isplatitelja 9912223570908.12.2019.
Neto iznos (HRK) 111187,5008.12.2019. Vremenski raspon Jednokratno08.12.2019.
Vrsta Subvencija08.12.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji20.06.2016. Postoji08.12.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.12.2019. Nosioc obveze Osobno08.12.2019.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb d.d.08.12.2019. Iznos duga 100000,0008.12.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.12.2019. Godina zaduženja 201908.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 4808.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 2416,9608.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 7,4808.12.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.06.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2016.
Mjesto Graboštani20.06.2016. Poštanski broj 4443020.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2016. Površina 7291,0020.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 127000,0020.06.2016.
Katastarska općina Graboštani20.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.06.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.06.2016.
Postotak 50,0020.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2016.
Mjesto Stubalj20.06.2016. Poštanski broj 4443020.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2016. Površina 4708,0020.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2300,0020.06.2016.
Katastarska općina Gornji Hrastovac20.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2016.
Mjesto Stubalj20.06.2016. Poštanski broj 4443020.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2016. Površina 4140,0020.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2200,0020.06.2016.
Katastarska općina Stubalj20.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.06.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2016.
Mjesto Graboštani20.06.2016. Poštanski broj 4443020.06.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2016. Površina 6153,0020.06.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 79000,0020.06.2016.
Katastarska općina Graboštani20.06.2016. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2016. Način stjecanja Novčanom pozajmicom20.06.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.06.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.06.2016. Marka/tip VW Golf20.06.2016.
Godina proizvodnje 200120.06.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0020.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor20.06.2016. Marka/tip Zetor20.06.2016.
Godina proizvodnje 197820.06.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0020.06.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor08.12.2019. Marka/tip Ferrari 7508.12.2019.
Godina proizvodnje 198208.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 36000,0008.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno08.12.2019. Način stjecanja Na neki drugi način08.12.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine Mjera 6.3.1. ruralnog razvoj08.12.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.06.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji20.06.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji20.06.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji20.06.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Socijalna zadruga Kora20.06.2016. Sjedište pravne osobe Kolodvorska 5, Majur20.06.2016.
OIB pravne osobe 9393711250020.06.2016.
Datum učlanjenja 28/08/201520.06.2016. Datum kraja članstva 20.06.2016.
Funkcije član20.06.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lokalna akcijska grupa Una20.06.2016. Sjedište pravne osobe Majur, Sv. Mihovila 220.06.2016.
OIB pravne osobe 5473476272120.06.2016.
Datum učlanjenja 22/05/201320.06.2016. Datum kraja članstva 20.06.2016.
Funkcije predsjednica20.06.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska poljoprivredna komora20.06.2016. Sjedište pravne osobe Zagreb20.06.2016.
OIB pravne osobe 7035437189320.06.2016.
Datum učlanjenja 15/10/201420.06.2016. Datum kraja članstva 20.06.2016.
Funkcije Članica Nadzornog odbora20.06.2016. Predsjednica Nadzornog odbora13.06.2017.