Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Kažimir Varda

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Kažimir Prezime Varda
Stručna sprema Diplomirani
Zvanje mag iur Stranačka pripadnost Nisam član stranke Bandić Milan 365 - stranka rada i solidarnosti18.02.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv.Marka Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516303355 Fax (službeni) +38516303398
Datum početka mandata 14/10/2016 Predviđeni datum kraja mandata 14/10/2020
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23472,84 28969,6118.02.2020. Neto iznos (HRK) 14184,17 18028,3318.02.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji19.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0019.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak19.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno19.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 3240,00 3343,1718.02.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Privredna banka Zagreb Iznos duga 59246,63
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 48 Iznos mjesečnog anuiteta 1234,30 Ugovorena kamatna stopa 9,98

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Hrvatska poštanska banka Iznos duga 37000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 36 Iznos mjesečnog anuiteta 1149,06 Ugovorena kamatna stopa 7,65

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Zagrebačka banka Iznos duga 830000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 27609.12.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 4902,0109.12.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,6509.12.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 97,22 113,7218.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 800000,00 950000,0018.02.2020.
Katastarska općina Zaprudski otok Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Otkup Otkup - legalizacija 13.01.2020.18.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom09.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Rogoznica Poštanski broj 22315
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 336,0009.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1100000,00 1800000,0018.02.2020.
Katastarska općina Rogoznica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Zamjena nekretnina

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)09.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.12.2016.
Mjesto Kaštel Sučurac09.12.2016. Poštanski broj 2121209.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.12.2016. Površina 2154,0009.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0009.12.2016.
Katastarska općina Kaštel Sučurac09.12.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno09.12.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama09.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom09.12.2016.
Postotak 50,0009.12.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža09.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.12.2016.
Mjesto Zagreg09.12.2016. Poštanski broj 1000009.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.12.2016. Površina 12,8409.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0009.12.2016. 47000,0018.02.2020.
Katastarska općina Zaprudski otok09.12.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno09.12.2016. Knjižno18.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno09.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.12.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Toyota raw4
Godina proizvodnje 2011 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,00 40000,0018.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji Postoji18.02.2020.

Podatci o štednji

Iznos 4000,0018.02.2020. Valuta EUR - Euro18.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.02.2020. Način stjecanja Novčanom pozajmicom18.02.2020.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji