Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Kazimir Bačić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Kazimir20.03.2017. Prezime Bačić20.03.2017.
Stručna sprema Magistar Inženjer20.03.2017.
Zvanje Diplomirani inženjer elektrotehnike20.03.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke20.03.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana20.03.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece20.03.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb20.03.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.03.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Glavni ravnatelj20.03.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatska radiotelevizija20.03.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb20.03.2017. Ulica Prisavlje20.03.2017. Kućni broj 320.03.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851634385520.03.2017. Fax (službeni) +3851634386020.03.2017.
Datum početka mandata 17/02/201720.03.2017. Predviđeni datum kraja mandata 17/02/202220.03.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.03.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji20.03.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji20.03.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.03.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji20.03.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Rukovoditelj RJ Televizijska Tehnika20.03.2017. Naziv pravne osobe Hrvatska radiotelevizija20.03.2017. OIB pravne osobe 6841912430520.03.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb20.03.2017. Ulica Prisavlje20.03.2017. Kućni broj 320.03.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/06/198420.03.2017. Datum prestanka radnog odnosa 20.03.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 42073,5820.03.2017. Neto iznos (HRK) 24196,2220.03.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.03.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji20.03.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2250,0020.03.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava20.03.2017.
Vremenski raspon Mjesečno20.03.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5750,0020.03.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava20.03.2017.
Vremenski raspon Mjesečno20.03.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 6080,0020.03.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava20.03.2017.
Vremenski raspon Mjesečno20.03.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji20.03.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu

Postoji zaposlenje Ne postoji20.03.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji20.03.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 3750,0020.03.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava20.03.2017.
Vremenski raspon Mjesečno20.03.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 2625,0020.03.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava20.03.2017.
Vremenski raspon Mjesečno20.03.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji20.03.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.03.2017. Nosioc obveze Osobno20.03.2017.
Vjerovnik Zagrebačka banka20.03.2017. Iznos duga 20598,4120.03.2017.
Valuta duga EUR - Euro20.03.2017. Godina zaduženja 201320.03.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 7520.03.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 321,8820.03.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,2520.03.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.03.2017. Nosioc obveze Osobno20.03.2017.
Vjerovnik Zagrebačka banka20.03.2017. Iznos duga 198772,4220.03.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna20.03.2017. Godina zaduženja 201520.03.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 9920.03.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2777,6720.03.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,4020.03.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.03.2017. Nosioc obveze Osobno20.03.2017.
Vjerovnik Partner banka20.03.2017. Iznos duga 32400,0020.03.2017.
Valuta duga EUR - Euro20.03.2017. Godina zaduženja 201620.03.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 10020.03.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 455,8920.03.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,9920.03.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.03.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.03.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.03.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2017.
Mjesto Zagreb20.03.2017. Poštanski broj 1000020.03.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2017. Površina 189,0020.03.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4500000,0020.03.2017.
Katastarska općina Šestine20.03.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.03.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.03.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Darovnim ugovorom, Nasljedstvom, Prodajom imovine20.03.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovorom o doživotnom uzdržavanju20.03.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.03.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2017.
Mjesto Dubrovnik20.03.2017. Poštanski broj 2000020.03.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2017. Površina 59,0020.03.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1350000,0020.03.2017.
Katastarska općina Dubrovnik20.03.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.03.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.03.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.03.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovorom o doživotnom uzdržavanju20.03.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor20.03.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2017.
Mjesto Dubrovnik20.03.2017. Poštanski broj 2000020.03.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2017. Površina 103,8220.03.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1190000,0020.03.2017.
Katastarska općina Dubrovnik20.03.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.03.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.03.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Nasljedstvom20.03.2017.
Postotak 66,6620.03.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovorom o doživotnom uzdržavanju20.03.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.03.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2017.
Mjesto Zagreb20.03.2017. Poštanski broj 1000020.03.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2017. Površina 28,3020.03.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 325000,0020.03.2017.
Katastarska općina Grad Zagreb20.03.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.03.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.03.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)20.03.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.03.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2017.
Mjesto Zagreb20.03.2017. Poštanski broj 1000020.03.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2017. Površina 29,0020.03.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 185000,0020.03.2017.
Katastarska općina Grad Zagreb20.03.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno20.03.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.03.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.03.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.03.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2017.
Mjesto Strmec20.03.2017. Poštanski broj 4921420.03.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2017. Površina 18,0020.03.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0020.03.2017.
Katastarska općina Strmec20.03.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.03.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.03.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.03.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.03.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.03.2017. Marka/tip Peugeot 20620.03.2017.
Godina proizvodnje 199920.03.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0020.03.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.03.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)20.03.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.03.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji20.03.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri20.03.2017. Naziv poslovnog subjekta Fond za naknadu oduzete imovine20.03.2017.
OIB poslovnog subjekta 6489982939220.03.2017. Sjedište poslovnog subjekta Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb20.03.2017.
Vrsta vrijednosnog papira Vrijednosnica20.03.2017. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (HRK) 14000,0020.03.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.03.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Nasljedstvom20.03.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Naknada za oduzetu imovinu20.03.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji20.03.2017.

Podatci o štednji

Iznos 85000,0020.03.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.03.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.03.2017. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava20.03.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji20.03.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: