Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Katica Mišković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Katica25.08.2017. Prezime Mišković25.08.2017.
Stručna sprema VSS25.08.2017.
Zvanje diplomirani inženjer građevinarstva25.08.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica25.08.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana25.08.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece25.08.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35252 Slobodnica25.08.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji25.08.2017. Mjesto 10000 Zagreb25.08.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra25.08.2017. ravnatelj uprave30.03.2021. Ravnatelj uprave30.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije25.08.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb25.08.2017. Ulica Miramarska cesta25.08.2017. Kućni broj 2225.08.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851639142825.08.2017.
Datum početka mandata 01/07/201725.08.2017. 05/03/202130.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 19/10/202025.08.2017. 05/03/202530.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.08.2017. Stvarni datum kraja mandata 04/03/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji25.08.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji25.08.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost predsjednica Upravnog vijeća25.08.2017. Naziv pravne osobe Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije25.08.2017. ŽUC Brodsko-posavska županija16.11.2017.
OIB pravne osobe 3532583538625.08.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski25.08.2017.
Datum početka dužnosti 19/11/201325.08.2017. Datum kraja dužnosti 25.08.2017. 07/12/201703.02.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 35000 Slavonski Brod25.08.2017. Ulica Ivana Gorana Kovačića25.08.2017. Kućni broj 5825.08.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853544726025.08.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost član Upravnog vijeća25.08.2017. Naziv pravne osobe Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo25.08.2017.
OIB pravne osobe 7780837003425.08.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski25.08.2017.
Datum početka dužnosti 23/03/201725.08.2017. Datum kraja dužnosti 25.08.2017. 01/01/201903.02.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb25.08.2017. Ulica Amruševa25.08.2017. Kućni broj 8/125.08.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851487005325.08.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost član Upravnog vijeća03.02.2020. Naziv pravne osobe Opća bolnica Dr.Josip Benčević Slavonski Brod03.02.2020.
OIB pravne osobe 9155484426503.02.2020. Način obnašanja dužnosti Volonterski03.02.2020.
Datum početka dužnosti 27/01/202003.02.2020. Datum kraja dužnosti 03.02.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 35000 Slavonski Brod03.02.2020. Ulica Andrije Štampara03.02.2020. Kućni broj 4203.02.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853520120103.02.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost član Upravnog vijeća07.12.2020. Naziv pravne osobe Opća bolnica Nova Gradiška07.12.2020.
OIB pravne osobe 7163035881407.12.2020. Način obnašanja dužnosti Volonterski07.12.2020.
Datum početka dužnosti 18/03/202007.12.2020. Datum kraja dužnosti 07.12.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 35400 Nova Gradiška07.12.2020. Ulica Strossmayerova07.12.2020. Kućni broj 17A07.12.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853521790007.12.2020.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.08.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji25.08.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj službe25.08.2017. Pomoćnik ministra30.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU25.08.2017. OIB pravne osobe 6960891421225.08.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb25.08.2017. Ulica Miramarska cesta25.08.2017. Kućni broj 2225.08.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/03/201325.08.2017. 01/07/201730.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 26/06/201725.08.2017. 04/03/202130.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23657,1225.08.2017. 26399,2930.03.2021. 4558,2118.01.2023. Neto iznos (EUR) 14642,0925.08.2017. 14183,7616.11.2017. 14357,9603.02.2020. 17079,2430.03.2021. 2534,9918.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.08.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji25.08.2017. Postoji18.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 92,9118.01.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti18.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno18.01.2023.
Druga djelatnost naknada za upravno vijeće18.01.2023.
Napomena nakon što je utvrđeno da kao rukovodeći državni službenik smijem primati naknadu u 7. mj. 2022 isplaćeno mi je 3500,00 kn za period od 3.mj. 2022 ( 3; 4; 5; 6 i 7 mj.) a nakon toga nastavljeno je isplaćivati za svaki naredni mjesec 700 kn.18.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 92,9118.01.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti18.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno18.01.2023.
Druga djelatnost naknada za upravno vijeće18.01.2023.
Napomena nakon što je utvrđeno da kao rukovodeći državni službenik smijem primati naknadu u 7. mj. 2022 isplaćeno mi je 10.500,00 kn za period od 3.mj. 2021 ( od kada sam ravnatelj uprave ) a nakon toga nastavljeno je isplaćivati za svaki naredni mjesec 700 kn.18.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji25.08.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji25.08.2017. Ne postoji30.03.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.08.2017. Nositelj obveze Osobno25.08.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisen stambena štedionica d.d.25.08.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,0025.08.2017.
Valuta duga EUR - Euro25.08.2017. Godina zaduženja 201525.08.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6025.08.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 284,9925.08.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,9925.08.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.08.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji25.08.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.08.2017.
Mjesto Zagreb25.08.2017. Poštanski broj 1000025.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.08.2017. Površina 75,3625.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 850000,0025.08.2017. 112814,3925.08.2017.
Katastarska općina KO Trešnjevka25.08.2017. Vrsta vlasništva Knjižno25.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.08.2017. Način stjecanja Na neki drugi način25.08.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada roditelja25.08.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža25.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.08.2017.
Mjesto Zagreb25.08.2017. Poštanski broj 1000025.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.08.2017. Površina 14,5425.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0025.08.2017. 9290,6025.08.2017.
Katastarska općina KO Trešnjevka25.08.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno25.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.08.2017. Način stjecanja Na neki drugi način25.08.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada roditelja25.08.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica25.08.2017. Vikendica s pripadajućim zemljištem03.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.08.2017.
Mjesto Ližnjan25.08.2017. Poštanski broj 5220425.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.08.2017. Površina 160,0025.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1200000,0025.08.2017. 159267,3725.08.2017.
Katastarska općina KO Ližnjan25.08.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno25.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.08.2017. Način stjecanja Na neki drugi način25.08.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada- Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada roditelja-Kredit25.08.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji25.08.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.08.2017. Marka/tip Audi25.08.2017.
Godina proizvodnje 200825.08.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 140000,0025.08.2017. 110000,0030.03.2021. 14599,5130.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno25.08.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.08.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.08.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji25.08.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji25.08.2017.

Podatci o štednji

Iznos 5304,0025.08.2017. Valuta EUR - Euro25.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.08.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.08.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 12100,0025.08.2017. 30548,7103.02.2020. Valuta EUR - Euro25.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.08.2017. Način stjecanja Na neki drugi način25.08.2017.
Drugi način stjecanja Štednja roditelja25.08.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 210000,0030.03.2021. 56243,8018.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna30.03.2021. EUR - Euro30.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.03.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji25.08.2017.