Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Katarina Peović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Katarina Prezime Peović
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje Sveučilišna izvanredna profesorica Stranačka pripadnost Radnička fronta

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica Razveden/Razvedena07.10.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv. Marka Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569222
Datum početka mandata 22/07/2020 Predviđeni datum kraja mandata 22/07/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Filozofski fakultet u Rijeci Naziv pravne osobe Filozofski fakultet u Rijeci OIB pravne osobe 70505505759
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51000 Rijeka Ulica Sveučilišna avenija Kućni broj 4
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/2005 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23835,9815.09.2020. 29398,0707.10.2021. Neto iznos (HRK) 15049,1015.09.2020. 17286,8107.10.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,00 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji15.09.2020.

Obveza

Vrsta obveze Drugo15.09.2020. Nositelj obveze Osobno15.09.2020.
Druga obveza Obveza otkupa stana iz stanarskog prava preuzeta nakon darovanja od roditelja od 2004.15.09.2020.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Republika Hrvatska15.09.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 98426,6415.09.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.09.2020. Godina zaduženja 199515.09.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 31215.09.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 315,4715.09.2020. Ugovorena kamatna stopa 1,0015.09.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 68,4815.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900000,00
Katastarska općina Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2020.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način, Darovnim ugovorom
Drugi način stjecanja nekretnine Stan je darovan od roditelja ali je još uvijek pod otkupom.15.09.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom15.09.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Seget Vranjica Poštanski broj 21220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 640,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 960000,0015.09.2020.
Katastarska općina Seget15.09.2020. Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Na neki drugi način
Postotak 50,00
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovorom o zamjeni nekretnina sa sestrom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 18,0015.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0015.09.2020.
Katastarska općina Trnje Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način, Nasljedstvom15.09.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Garaža stečena nasljedstvom je zamijenjena drugom garažom slične površine na istoj adresi.15.09.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod Marka/tip brodica Pasara
Godina proizvodnje 1987 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji15.09.2020.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0015.09.2020. 10000,0007.10.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna15.09.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.09.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.09.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji