Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Katarina Peović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Katarina Prezime Peović
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje Sveučilišna izvanredna profesorica Stranačka pripadnost Radnička fronta

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica Razveden/Razvedena07.10.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv. Marka Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569222
Datum početka mandata 22/07/2020 Predviđeni datum kraja mandata 22/07/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Filozofski fakultet u Rijeci Naziv pravne osobe Filozofski fakultet u Rijeci OIB pravne osobe 70505505759
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51000 Rijeka Ulica Sveučilišna avenija Kućni broj 4
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/2005 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23835,9815.09.2020. 29398,0707.10.2021. 24057,7118.02.2022. 3207,7327.01.2023. 3222,4330.01.2024. Neto iznos (EUR) 15049,1015.09.2020. 17286,8107.10.2021. 15854,5718.02.2022. 2113,2627.01.2023. 2134,7530.01.2024.
Napomena Sav iznos zastupničke plaće koji premašuje iznos moje redovne plaće na fakultetu od početka mandata doniram stranci.27.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,00 199,1027.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji15.09.2020. Ne postoji18.02.2022.

Obveza

Vrsta obveze Drugo15.09.2020. Nositelj obveze Osobno15.09.2020.
Druga obveza Obveza otkupa stana iz stanarskog prava preuzeta nakon darovanja od roditelja od 2004.15.09.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Republika Hrvatska15.09.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 98426,6415.09.2020. 13063,3815.09.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.09.2020. EUR - Euro15.09.2020. Godina zaduženja 199515.09.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 31215.09.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 315,4715.09.2020. Ugovorena kamatna stopa 1,0015.09.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 68,4815.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900000,00 119450,53
Katastarska općina Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno15.09.2020.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način, Darovnim ugovorom
Drugi način stjecanja nekretnine Stan je darovan od roditelja ali je još uvijek pod otkupom.15.09.2020. Stan je naljeđen od pokojnih roditelja.18.02.2022.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom15.09.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Seget Vranjica Poštanski broj 21220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 640,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 960000,0015.09.2020. 127413,9015.09.2020.
Katastarska općina Seget15.09.2020. Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Na neki drugi način
Postotak 50,00
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovorom o zamjeni nekretnina sa sestrom Ugovorom o zamjeni nekretnina sa sestrom nakon smrti roditelja.18.02.2022.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 18,0015.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0015.09.2020. 663,6115.09.2020.
Katastarska općina Trnje Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način, Nasljedstvom15.09.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Garaža stečena nasljedstvom je zamijenjena drugom garažom slične površine na istoj adresi.15.09.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod Marka/tip brodica Pasara
Godina proizvodnje 1987 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,00 1061,78
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji15.09.2020.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0015.09.2020. 10000,0007.10.2021. 4000,0027.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna15.09.2020. EUR - Euro15.09.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.09.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.09.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji