Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Karolina Vidović Krišto

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Karolina Prezime Vidović Krišto
Stručna sprema Magistar
Zvanje magistra novinarstva Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Svetog Marka Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569780 Fax (službeni) 20.08.2020.
Datum početka mandata 22/07/2020 Predviđeni datum kraja mandata 22/07/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto urednik Naziv pravne osobe Hrvatska radiotelevizija OIB pravne osobe
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Prisavlje Kućni broj 3
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/1999 Datum prestanka radnog odnosa 24/07/2020

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 27471,18 Neto iznos (HRK) 20425,87

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji20.08.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0020.08.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak20.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno20.08.2020.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca MORH OIB poslodavca 66486182714
Bruto iznos (HRK) 14000,00 Neto iznos (HRK) 9280,00
Datum stupanja u radni odnos 01/07/1998 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik HPB Iznos duga 577806,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 240 Iznos mjesečnog anuiteta 3371,95 Ugovorena kamatna stopa 3,00

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10090
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 332,80
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500000,00
Katastarska općina Gornji Stenjevec Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 59,28
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 620000,00
Katastarska općina Novi Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip VW Touran 2.0 TDI
Godina proizvodnje 2013 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji20.08.2020.

Podatci o štednji

Iznos 10790,0020.08.2020. Valuta EUR - Euro20.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno20.08.2020. Način stjecanja Od osiguranja20.08.2020.

Podatci o štednji

Iznos 9900,0020.08.2020. Valuta EUR - Euro20.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Od osiguranja20.08.2020.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zaklada za hrvatsku povijest Sjedište pravne osobe Zagreb
OIB pravne osobe 23350604606
Datum učlanjenja 24/02/2020 Datum kraja članstva
Funkcije Predsjednica Zaklade
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: