Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Juro Martinović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Juro 27.01.2016. Prezime Martinović27.01.2016.
Stručna sprema VSS27.01.2016.
Zvanje Diplomirani pravnik27.01.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke27.01.2016. PROMIJENIMO HRVATSKU04.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana27.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb27.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik27.01.2016. Državni tajnik11.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor27.01.2016. Hrvatski sabor27.01.2016. Ministarstvo pravosuđa11.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.01.2016. Ulica Trg Sv Marka27.01.2016. Ulica grada Vukovara 11.07.2017. Kućni broj 627.01.2016. 4911.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922227.01.2016. +3851371451011.07.2017. Fax (službeni) +3851611206127.01.2016. +3851371451211.07.2017.
Datum početka mandata 28/12/201527.01.2016. 21/06/201711.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201927.01.2016. 19/10/202011.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 13/10/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji27.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji27.01.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.01.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji27.01.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Odvjetnik27.01.2016. saborski zastupnik11.07.2017. Naziv pravne osobe ZOU Martinović Adžić27.01.2016. Hrvatski sabor11.07.2017. OIB pravne osobe 9249199703627.01.2016. 1868313648711.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.01.2016. Ulica Držićeva27.01.2016. Trg Svetog Marka11.07.2017. Kućni broj 6/327.01.2016. 211.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/08/199827.01.2016. 28/12/201511.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 01/02/201627.01.2016. 20/06/201711.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22960,3427.01.2016. 24944,6311.07.2017. Neto iznos (HRK) 13599,5327.01.2016. 15380,4111.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.01.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji27.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.01.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo financija - Porezna uprava27.01.2016. OIB poslodavca 1868313648727.01.2016.
Bruto iznos (HRK) 90000,0027.01.2016. Neto iznos (HRK) 54000,0027.01.2016.
Datum stupanja u radni odnos 12/10/199827.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 27.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji27.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.01.2016. Nosioc obveze Osobno27.01.2016.
Vjerovnik Zagrebačka banka27.01.2016. Iznos duga 150000,0027.01.2016. 100000,0004.11.2016. 75000,0011.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.01.2016. Godina zaduženja 201527.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 4827.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 3600,0027.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 6,0027.01.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Zagreb27.01.2016. Poštanski broj 1000027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 106,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 800000,0027.01.2016.
Katastarska općina Grad Zagreb27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Prodajom imovine27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Zagreb27.01.2016. Poštanski broj 1000027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 99,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1050000,0027.01.2016.
Katastarska općina Vrapče Novo27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Zagreb27.01.2016. Poštanski broj 1000027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 67,3627.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0027.01.2016.
Katastarska općina Trnje27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti27.01.2016.
Postotak 50,0027.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Zagreb27.01.2016. Poštanski broj 1000027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 220,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500000,0027.01.2016. 1800000,0011.07.2017.
Katastarska općina Grad Zagreb27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti27.01.2016.
Postotak 16,0027.01.2016. 50,0011.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji27.01.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji27.01.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.01.2016. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom27.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656027.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb27.01.2016.
Broj dionica 6327.01.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 230,0027.01.2016.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti27.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji27.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 40000,0027.01.2016. Valuta EUR - Euro27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti27.01.2016. Od samostalne djelatnosti27.01.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji27.01.2016.