Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jure Katić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Jure19.06.2017. Prezime Katić 19.06.2017.
Stručna sprema VK19.06.2017.
Zvanje Organizator rada u trgovini19.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica19.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana19.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece19.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 47240 Slunj19.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji19.06.2017. Mjesto 47240 Slunj19.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik19.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Slunj19.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47240 Slunj19.06.2017. Ulica Trg dr. F. Tuđmana19.06.2017. Kućni broj 1219.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854777710219.06.2017. Fax (službeni) +3854777712219.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201719.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202119.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski19.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji19.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji19.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji19.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji19.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 4936,8219.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji19.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji19.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5787,0419.06.2017. Pravna osnova Od drugog dohodka19.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno19.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji19.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji19.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Trgovačko cvjećarski obrt 3M cvjećarnica Slunj19.06.2017. OIB poslodavca 1412158837719.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 101286,7019.06.2017. Neto iznos (HRK) 101286,7019.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 26/05/198919.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 19.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji19.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji19.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji19.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji19.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2017.
Mjesto Slunj19.06.2017. Poštanski broj 4724019.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2017. Površina 120,0019.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 760000,0019.06.2017.
Katastarska općina Slunj19.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan19.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2017.
Mjesto Karlovac19.06.2017. Poštanski broj 4700019.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2017. Površina 63,0019.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0019.06.2017.
Katastarska općina Karlovac19.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica19.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2017.
Mjesto Vir19.06.2017. Poštanski broj 2323419.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2017. Površina 72,0019.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 540000,0019.06.2017.
Katastarska općina Vir19.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor19.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2017.
Mjesto Slunj19.06.2017. Poštanski broj 4724019.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2017. Površina 120,0019.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 680000,0019.06.2017.
Katastarska općina Slunj19.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor19.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2017.
Mjesto Slunj19.06.2017. Poštanski broj 4724019.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2017. Površina 24,0019.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 180000,0019.06.2017.
Katastarska općina Slunj19.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji19.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.06.2017. Marka/tip Passat Volkswagen19.06.2017.
Godina proizvodnje 200819.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0019.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.06.2017. Marka/tip Kombi Volkswagen19.06.2017.
Godina proizvodnje 201419.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0019.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti19.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.06.2017. Marka/tip Kombi Volkswagen19.06.2017.
Godina proizvodnje 200819.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0019.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti19.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.06.2017. Marka/tip Kombi Volkswagen19.06.2017.
Godina proizvodnje 200519.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0019.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti19.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.06.2017. Marka/tip Tiguan Volkswagen19.06.2017.
Godina proizvodnje 201719.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 270000,0019.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti19.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji19.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji19.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice19.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Kordun d.d.19.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 2502771114519.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Školska 1919.06.2017.
Broj dionica 230119.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0019.06.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos19.06.2017. Prijenos na fizičku osobu02.07.2018.
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe 02.07.2018. OIB 02.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice19.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Kordun d.d.19.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 2502771114519.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Školska 1919.06.2017.
Broj dionica 85619.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0019.06.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos19.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti19.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji19.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 35000,0019.06.2017. Valuta EUR - Euro19.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom, Novčanom pozajmicom19.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 17000,0019.06.2017. Valuta EUR - Euro19.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom, Novčanom pozajmicom19.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji19.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: