Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jozo Buće

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Jozo07.07.2017. Prezime Buće 07.07.2017.
Stručna sprema SSS07.07.2017.
Zvanje Autolimar07.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica07.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana07.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece07.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 34322 Zakorenje07.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika07.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Brestovac07.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 34322 Brestovac07.07.2017. Ulica Požeška07.07.2017. Kućni broj 7607.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853424107707.07.2017. Fax (službeni) 07.07.2017.
Datum početka mandata 12/06/201707.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 14/05/202107.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski07.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji07.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji07.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji07.07.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Autolimar07.07.2017. Naziv pravne osobe Autoprometno poduzeće Požega07.07.2017. OIB pravne osobe 3455868452707.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 34000 Požega07.07.2017. Ulica Industrijska 07.07.2017. Kućni broj 1707.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 05/05/198607.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 07.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji07.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 2000,0007.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji07.07.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Autoprometno poduzeće Požega07.07.2017. OIB isplatitelja 3455868452707.07.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 4100,0007.07.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada07.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Postoji07.07.2017.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju07.07.2017. OIB isplatitelja 9912223570907.07.2017.
Neto iznos (HRK) 1900,0007.07.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini07.07.2017.
Vrsta Poticaj07.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji07.07.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna Škola Dragutina Lermana 07.07.2017. OIB poslodavca 6982977465507.07.2017.
Bruto iznos (HRK) 4000,0007.07.2017. Neto iznos (HRK) 3200,0007.07.2017.
Datum stupanja u radni odnos 28/12/200907.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 07.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji07.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.07.2017. Nosioc obveze Osobno07.07.2017.
Vjerovnik Sberbank07.07.2017. Iznos duga 15000,0007.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro07.07.2017. Godina zaduženja 201307.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12007.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 185,9007.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,4907.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Zakorenje07.07.2017. Poštanski broj 3432207.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 720,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0007.07.2017.
Katastarska općina Zakorenje07.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Postotak 50,0007.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.07.2017. Marka/tip Wolkswagen Golf 207.07.2017.
Godina proizvodnje 198607.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,0007.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji07.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji07.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji07.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HDZ 07.07.2017. Sjedište pravne osobe Trg žrtava fašizma 4, 10000 Zagreb07.07.2017.
OIB pravne osobe 0415000846307.07.2017.
Datum učlanjenja 16/03/199007.07.2017. Datum kraja članstva 07.07.2017.
Funkcije Predsjednik Općinskog odbora HDZ-a07.07.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: 
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: