Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Joško Dujmović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Joško26.06.2017. Prezime Dujmović26.06.2017.
Stručna sprema Sveučilišni Prvostupnik Inženjer26.06.2017.
Zvanje inženjer građevinarstva26.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke26.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana26.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 21227 Primorski Dolac26.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik26.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Primorski Dolac26.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21227 Primorski Dolac26.06.2017. Ulica Bakovići 26.06.2017. Primorski Dolac10.10.2021. Kućni broj 9626.06.2017. 210.10.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852189944526.06.2017.
Datum početka mandata 25/05/201726.06.2017. 20/05/202110.10.2021. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/202126.06.2017. 20/05/202510.10.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji26.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji26.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji26.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto voditelj projekta26.06.2017. Općinski načelnik10.10.2021. Naziv pravne osobe PLASTERING d.o.o.26.06.2017. Općina Primorski Dolac10.10.2021. OIB pravne osobe 26.06.2017. 9081127706510.10.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21216 Kaštel Stari26.06.2017. 21227 Primorski Dolac10.10.2021. Ulica Dr.Franje Tuđmana26.06.2017. Primorski Dolac 10.10.2021. Kućni broj 926a26.06.2017. 210.10.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/02/201726.06.2017. 25/05/201710.10.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/05/201726.06.2017. 10.10.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 16401,5226.06.2017. 17354,2610.10.2021. Neto iznos (HRK) 9420,6426.06.2017. 11906,7310.10.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji26.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji26.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OPĆINA PRIMORSKI DOLAC26.06.2017. OPĆINA LEĆEVICA10.10.2021. OIB poslodavca 9081127706526.06.2017. 1429208072410.10.2021.
Bruto iznos (HRK) 85556,2826.06.2017. 8064,6710.10.2021. Neto iznos (HRK) 55309,5626.06.2017. 5646,7710.10.2021.
Datum stupanja u radni odnos 24/02/201426.06.2017. 24/05/202110.10.2021. Datum prestanka radnog odnosa 26.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji26.06.2017. Postoji10.10.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 3570,8210.10.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka10.10.2021.
Vremenski raspon Mjesečno10.10.2021.
Napomena 10.10.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji26.06.2017. Postoji10.10.2021.

Obveza

Vrsta obveze Leasing10.10.2021. Nositelj obveze Osobno10.10.2021.
Predmet leasinga osobni automobil10.10.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Otp10.10.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30037,4210.10.2021.
Valuta duga EUR - Euro10.10.2021. Godina zaduženja 201810.10.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6010.10.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 306,6110.10.2021. Ugovorena kamatna stopa 8,5510.10.2021.
Napomena 10.10.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.10.2021. Nositelj obveze Osobno10.10.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Austria dd10.10.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 200000,0010.10.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.10.2021. Godina zaduženja 201710.10.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4810.10.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 4777,2010.10.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,8710.10.2021.
Napomena 10.10.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto PRIMORSKI DOLAC26.06.2017. Poštanski broj 2122726.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 2800,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500000,0026.06.2017.
Katastarska općina primorski dolac26.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji26.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji26.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji26.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji26.06.2017.