Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josipa Rimac

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Josipa16.01.2016. Prezime Rimac 16.01.2016. Rimac28.12.2020.
Stručna sprema Stručni Specijalist16.01.2016. Sveučilišni Magistar28.12.2020.
Zvanje stručni specijalist ekonomije16.01.2016. Magistar međunarodnih odnosa i diplomacije28.12.2020. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica16.01.2016. Hrvatska demokratska zajednica16.01.2016. Nisam član stranke28.12.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana16.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece16.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 22300 Knin16.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik16.01.2016. Državni tajnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor16.01.2016. Hrvatski sabor16.01.2016. Ministarstvo uprave

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb16.01.2016. Ulica Trg sv Marka16.01.2016. Maksimirska Kućni broj 616.01.2016. 63

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456953716.01.2016. +38512357555 Fax (službeni) 16.01.2016.
Datum početka mandata 18/09/201516.01.2016. 28/12/201516.01.2016. 14/09/2017 Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201516.01.2016. 27/12/201916.01.2016. 16/10/2020 29/05/202028.12.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno16.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 19/10/2016 29/05/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji16.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji16.01.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.01.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji16.01.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Gradonačelnica16.01.2016. Naziv pravne osobe Grad Knin16.01.2016. OIB pravne osobe 0098149406116.01.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 22300 Knin16.01.2016. Ulica Dr. Franje Tuđmana16.01.2016. Kućni broj 216.01.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 10/06/200516.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 18/09/201516.01.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Saborski zastupnik Naziv pravne osobe Hrvatski sabor OIB pravne osobe
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv. Marka 18.10.2017. Kućni broj 5
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 28/12/2015 Datum prestanka radnog odnosa 17/10/2016

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22242,8316.01.2016. 22447,83 Neto iznos (HRK) 14173,3916.01.2016. 14682,48

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji16.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji16.01.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji16.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji16.01.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca INA d.o.o.16.01.2016. OIB poslodavca 2775956062516.01.2016.
Bruto iznos (HRK) 202368,0016.01.2016. 14700,0028.12.2020. Neto iznos (HRK) 135630,3616.01.2016. 7900,0028.12.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/12/200516.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 16.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji16.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji16.01.2016. Ne postoji28.12.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.01.2016. Nosioc obveze Osobno16.01.2016.
Vjerovnik Danijel Rimac16.01.2016. Iznos duga 30000,0016.01.2016.
Valuta duga EUR - Euro16.01.2016. Godina zaduženja 201016.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12016.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 310,0016.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,0016.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.01.2016. Nosioc obveze Bračni drug16.01.2016.
Vjerovnik Josipa Rimac16.01.2016. Iznos duga 100000,0016.01.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.01.2016. Godina zaduženja 200816.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 8416.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 1800,0016.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,0016.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik IMPULS LEASING Hrvatska Iznos duga 37816,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2021
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 581,31 Ugovorena kamatna stopa 6,67

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.01.2016.
Mjesto Knin16.01.2016. Poštanski broj 2230016.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.01.2016. Površina 406,0016.01.2016. 594,0004.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 994110,0016.01.2016.
Katastarska općina Knin16.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.01.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.01.2016.
Mjesto Knin16.01.2016. Poštanski broj 2230016.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.01.2016. Površina 54,7516.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 350000,0016.01.2016.
Katastarska općina Knin16.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom16.01.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.01.2016. Marka/tip NISSAN QUASHQAI16.01.2016.
Godina proizvodnje 200916.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0016.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.01.2016. Marka/tip lANCIA DELTA16.01.2016.
Godina proizvodnje 200816.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0016.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip AUDI A4 2.0 TDI
Godina proizvodnje 2015 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji16.01.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice16.01.2016. Naziv poslovnog subjekta HT Hrvatski telekom16.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656016.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb16.01.2016.
Broj dionica 116.01.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0016.01.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%16.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji16.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 100000,0016.01.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna16.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Dijete16.01.2016. Osobno, Bračni drug16.01.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom16.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom16.01.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji16.01.2016. Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKI CRVENI KRIu00c5u00bd Sjedište pravne osobe Ulica Crvenog križa 16
OIB pravne osobe 72527253659
Datum učlanjenja 23/03/2017 23/03/201328.12.2020. Datum kraja članstva 23/03/2021 29/05/202028.12.2020.
Funkcije Potpredsjednica