Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Zubović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Josip Prezime Zubović
Stručna sprema SSS
Zvanje elektrotehničar Stranačka pripadnost Hrvatska Seljačka Stranka

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 23251 Kolan

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Kolan

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23251 Kolan Ulica Trg kralja Tomislava Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38523698161 Fax (službeni) +38523698008
Datum početka mandata 24/05/2013 Predviđeni datum kraja mandata 15/01/2016
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 15/01/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto obrtnik Naziv pravne osobe Pipo OIB pravne osobe 70227241688
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23250 Pag Ulica Vela ulica Kućni broj 14
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/03/1995 Datum prestanka radnog odnosa 01/06/2016

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 18000,00 Neto iznos (HRK) 10800,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1300,00 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Privredna banka Zagreb OIB poslodavca 02535697732
Bruto iznos (HRK) 102000,00 Neto iznos (HRK) 63000,0025.07.2016.
Datum stupanja u radni odnos 16/08/2016 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 3050,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik Roman Šumak Iznos duga 60000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 0,00 Ugovorena kamatna stopa 0,00

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik Privredna banka Zagreb Iznos duga 60000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 1100,00 Ugovorena kamatna stopa 8,49

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik OTP banka Iznos duga 100000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2005
Rok vraćanja u mjesecima 300 Iznos mjesečnog anuiteta 680,00 Ugovorena kamatna stopa 5,49

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Zagrebačka banka Iznos duga 100000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2001
Rok vraćanja u mjesecima 240 Iznos mjesečnog anuiteta 750,00 Ugovorena kamatna stopa 7,50

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kolan Poštanski broj 23251
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 180,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000000,00
Katastarska općina Kolan Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Rijeka Poštanski broj 51000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 63,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 520000,00
Katastarska općina Rijeka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Novčanom pozajmicom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pag Poštanski broj 23250
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 500,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 380000,00
Katastarska općina Pag Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kolan Poštanski broj 23251
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1400,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,00
Katastarska općina Kolan Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 50,00

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Peugeot
Godina proizvodnje 2006 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl Marka/tip Piaggio
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl Marka/tip Peugeot
Godina proizvodnje 1998 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: