Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Stjepanović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Josip21.06.2017. Prezime Stjepanović 21.06.2017.
Stručna sprema SSS21.06.2017.
Zvanje VODOINSTALATER21.06.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske21.06.2017. Nisam član stranke29.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana21.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece21.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43506 Dežanovac21.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik21.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Dežanovac21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43506 Dežanovac21.06.2017. Ulica DEŽANOVAC21.06.2017. Kućni broj 28821.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854338190621.06.2017.
Datum početka mandata 25/05/201721.06.2017. 21/05/202129.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 24/05/202121.06.2017. 18/05/202529.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji21.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji21.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 9713,3321.06.2017. 13362,14 15725,3229.06.2021. 2087,0729.06.2021. Neto iznos (EUR) 7270,3621.06.2017. 9821,71 11679,3229.06.2021. 1550,0729.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji21.06.2017. Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.07.03.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,00 5308,91
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2018
Rok vraćanja u mjesecima 36 Iznos mjesečnog anuiteta 1259,00 167,10 Ugovorena kamatna stopa 8,30
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.06.2021. Nositelj obveze Osobno29.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb29.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0029.06.2021. 7963,3729.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.06.2021. EUR - Euro29.06.2021. Godina zaduženja 202129.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4829.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1436,2229.06.2021. 190,5929.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,9829.06.2021.
Napomena 29.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto DEŽANOVAC 21.06.2017. Poštanski broj 4350621.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 136,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0021.06.2017. 1327,2321.06.2017.
Katastarska općina DEŽANOVAC21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto DEŽANOVAC21.06.2017. Poštanski broj 4350621.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 191,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0021.06.2017. 7963,3721.06.2017.
Katastarska općina DEŽANOVAC21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto DEŽANOVAC21.06.2017. Poštanski broj 4350621.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 1266,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0021.06.2017. 265,4521.06.2017.
Katastarska općina DEŽANOVAC21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto DEŽANOVAC21.06.2017. Poštanski broj 4350621.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 33568,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0021.06.2017. 3981,6821.06.2017.
Katastarska općina DEŽANOVAC21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto DEŽANOVAC21.06.2017. Poštanski broj 4350621.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 1083,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0021.06.2017. 132,7221.06.2017.
Katastarska općina DEŽANOVAC21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dežanovac Poštanski broj 43506
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 655,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20800,00 2760,63
Katastarska općina Dežanovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dežanovac Poštanski broj 43506
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 694,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1200,00 159,27
Katastarska općina Dežanovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dežanovac Poštanski broj 43506
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 669,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,00 132,72
Katastarska općina Dežanovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dežanovac Poštanski broj 43506
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 6708,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,00 929,06
Katastarska općina Dežanovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2017. Marka/tip VW PASSAT21.06.2017.
Godina proizvodnje 200121.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 23000,0021.06.2017. 3052,6221.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip volkswagen passat
Godina proizvodnje 2012 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 77000,00 10219,66
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.06.2021. Marka/tip VOLKSWAGEN PASSAT29.06.2021.
Godina proizvodnje 201629.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 125000,0029.06.2021. 16590,3529.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2021. Način stjecanja Prodajom imovine29.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.06.2021. Marka/tip NISSAN NAVARA29.06.2021.
Godina proizvodnje 200929.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0029.06.2021. 5972,5329.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji21.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji21.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji21.06.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: