Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Seuček

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Josip Prezime Seuček
Stručna sprema Magistar Inženjer
Zvanje magistar inženjer drvne tehnologije Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 53234 Udbina

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Udbina

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 53234 Udbina Ulica STJEPANA RADIĆA Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38553778070 Fax (službeni) +38553778613
Datum početka mandata 26/05/2017 Predviđeni datum kraja mandata 26/05/2021
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto TEHNOLOG U PROIZVODNJI Naziv pravne osobe DARKO PRODAN OIB pravne osobe 17113221373
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51215 Kastav Ulica RUBEŠI Kućni broj 163c
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 06/10/2012 Datum prestanka radnog odnosa 24/05/2017

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 13588,55 13654,8411.01.2019. Neto iznos (HRK) 10200,42 10246,7711.01.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji Postoji11.01.2019.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj AGENCIJA ZA PLA ĆANJA U POLJOPRIVRED RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU11.01.2019. OIB isplatitelja 9912223570911.01.2019.
Neto iznos (HRK) 21602,4811.01.2019. Vremenski raspon Na godišnjoj razini11.01.2019.
Vrsta Poticaj11.01.2019.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini

Naziv poslodavca DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE u00c5u00bdUPANIJE OIB poslodavca 29577971491
Bruto iznos (HRK) 66148,80 Neto iznos (HRK) 51073,44
Datum stupanja u radni odnos 28/12/2017 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 3500,00 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji20.03.2018. Postoji11.01.2019.

Obveza

Vrsta obveze Drugo Nosioc obveze Osobno
Druga obveza NASLIJEĐENI DUG
Vjerovnik PBZ Iznos duga 13200,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 48 Iznos mjesečnog anuiteta 275,00 Ugovorena kamatna stopa 0,00

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.01.2019. Nosioc obveze Osobno11.01.2019.
Vjerovnik PRIVREDNA BANKA ZAGREB11.01.2019. Iznos duga 80000,0011.01.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna11.01.2019. Godina zaduženja 201811.01.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 6011.01.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1633,6211.01.2019. Ugovorena kamatna stopa 8,3011.01.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto UDBINA Poštanski broj 53234
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1324,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Katastarska općina UDBINA Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Vikendica11.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto UDBINA Poštanski broj 53234
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2906,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,00 87000,0011.01.2019.
Katastarska općina VISUĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto BREZOVICA Poštanski broj 10257
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 650,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 230000,00
Katastarska općina ZADVORSKO Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2018.
Mjesto BRODSKI DRENOVAC20.03.2018. Poštanski broj 3431520.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2018. Površina 1271,0020.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0020.03.2018.
Katastarska općina BRODSKI DRENOVAC20.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno20.03.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.03.2018. Način stjecanja Nasljedstvom20.03.2018.
Postotak 25,0020.03.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada20.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2018.
Mjesto BRODSKI DRENOVAC20.03.2018. Poštanski broj 3431520.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2018. Površina 9380,0020.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0020.03.2018.
Katastarska općina BRODSKI DRENOVAC20.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno20.03.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.03.2018. Način stjecanja Nasljedstvom20.03.2018.
Postotak 40,0020.03.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada20.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2018.
Mjesto BRODSKI DRENOVAC20.03.2018. Poštanski broj 3431520.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2018. Površina 25094,0020.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0020.03.2018.
Katastarska općina BRODSKI DRENOVAC20.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno20.03.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.03.2018. Način stjecanja Nasljedstvom20.03.2018.
Postotak 40,0020.03.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma20.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2018.
Mjesto BRODSKI DRENOVAC20.03.2018. Poštanski broj 3431520.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2018. Površina 5370,0020.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0020.03.2018.
Katastarska općina BRODSKI DRENOVAC20.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno20.03.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.03.2018. Način stjecanja Nasljedstvom20.03.2018.
Postotak 40,0020.03.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada20.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2018.
Mjesto BRODSKI DRENOVAC20.03.2018. Poštanski broj 3431520.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2018. Površina 2190,0020.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0020.03.2018.
Katastarska općina BRODSKI DRENOVAC20.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno20.03.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.03.2018. Način stjecanja Nasljedstvom20.03.2018.
Postotak 40,0020.03.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada20.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2018.
Mjesto BRODSKI DRENOVAC20.03.2018. Poštanski broj 3431520.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2018. Površina 4539,0020.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0020.03.2018.
Katastarska općina BRODSKI DRENOVAC20.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno20.03.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.03.2018. Način stjecanja Nasljedstvom20.03.2018.
Postotak 40,0020.03.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada20.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2018.
Mjesto BRODSKI DRENOVAC20.03.2018. Poštanski broj 3431520.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2018. Površina 705,0020.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0020.03.2018.
Katastarska općina BRODSKI DRENOVAC20.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno20.03.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.03.2018. Način stjecanja Nasljedstvom20.03.2018.
Postotak 2,2020.03.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada20.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2018.
Mjesto BRODSKI DRENOVAC20.03.2018. Poštanski broj 3431520.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2018. Površina 3147,0020.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0020.03.2018.
Katastarska općina BRODSKI DRENOVAC20.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno20.03.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.03.2018. Način stjecanja Nasljedstvom20.03.2018.
Postotak 20,0020.03.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada20.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2018.
Mjesto BRODSKI DRENOVAC20.03.2018. Poštanski broj 3431520.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2018. Površina 1274,0020.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0020.03.2018.
Katastarska općina BRODSKI DRENOVAC20.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno20.03.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.03.2018. Način stjecanja Nasljedstvom20.03.2018.
Postotak 10,0020.03.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip VOLKSWAGEN PASSAT
Godina proizvodnje 2001 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip KIA PRIDE
Godina proizvodnje 2001 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje Marka/tip Iu00c5u00bd PUŠKA SA GLATKIM CIJEVIMA
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje Marka/tip ČEHOSLOVAČKA ZBROJOVKA PUČKA S Uu00c5u00bdLJEBLJENIM CIJEVIMA-LONG RIFLE
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje Marka/tip CRVENA ZASTAVA-PUŠKA S Uu00c5u00bdLJEBLJENIM CIJEVIMA
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje Marka/tip XDM-LOVAČKI PIŠTOLJ
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje Marka/tip ČEHOSLOVAČKA ZBROJOVKA-PUŠKA SA KOMBINIRANIM CIJEVIMA
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje Marka/tip ČEHOSLOVAČKA ZBROJOVKA-DODATAK CIJEVI-GLATKA CIJEV
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje Marka/tip CRVENA ZASTAVA-PA PUŠKA S Uu00c5u00bdLJEBLJENIM CIJEVIMA
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 200,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Dijete Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o štednji

Iznos 300,0020.03.2018. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.03.2018.
Oblik vlasništva Osobno20.03.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od osiguranja20.03.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DVD-UDBINA Sjedište pravne osobe TRG SVETE LUCIJE 9
OIB pravne osobe 48589595534
Datum učlanjenja 17/09/2015 Datum kraja članstva
Funkcije ČLAN

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe LOVAČKA UDRUGA GRADINA UDBINA Sjedište pravne osobe PODLAPAČA BREŠTANI
OIB pravne osobe 99634466157
Datum učlanjenja 21/11/2004 Datum kraja članstva
Funkcije ČLAN