Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Salapić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Josip Prezime Salapić
Stručna sprema Magistar Znanosti
Zvanje Magistar pravnih znanosti Stranačka pripadnost Hrvatski Demokratski Savez Slavonije I Baranje Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje Nisam član stranke11.01.2023.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece Ima djece08.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 31220 Višnjevac 10000 Zagreb13.10.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik Državni tajnik Zastupnik07.08.2020. Državni tajnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor Ministarstvo pravosuđa Hrvatski sabor07.08.2020. Ministarstvo pravosuđa i uprave

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv. Marka Ulica grada Vukovara Trg Svetog Marka07.08.2020. Ulica Grada Vukovara Kućni broj 6 49 607.08.2020. 49

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569350 +38513714530 +3851456922207.08.2020. +38513714530
Datum početka mandata 22/12/2011 28/12/201512.01.2016. 04/11/201616.11.2016. 14/06/2017 22/07/202007.08.2020. 30/07/2020 Predviđeni datum kraja mandata 22/12/2015 28/12/201812.01.2016. 04/11/202016.11.2016. 15/09/2019 31/12/202019.03.2019. 22/07/202407.08.2020. 30/07/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015 14/10/2016 10/05/2017 21/07/2020 30/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji Postoji11.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto saborski zastupnik11.07.2017. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor11.07.2017. OIB pravne osobe 0305572887711.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.07.2017. Ulica Trg. sv. Marka 11.07.2017. Kućni broj 611.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 04/11/201611.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11/05/201711.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Izvršni direktor uprave11.07.2017. državni tajnik07.08.2020. zastupnik Naziv pravne osobe Hrvatska pošta d.d.11.07.2017. Ministarstvo pravosuđa07.08.2020. Hrvatski sabor OIB pravne osobe 8731181035611.07.2017. 2663529333907.08.2020. 03055728877
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.07.2017. Ulica Jurišićeva 11.07.2017. Ulica Grada Vukovara07.08.2020. Trg Svetog Marka Kućni broj 1311.07.2017. 4907.08.2020. 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 11/05/201711.07.2017. 14/06/201707.08.2020. 22/07/2020 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/06/201711.07.2017. 21/07/202007.08.2020. 30/07/2020

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 26597,10 23835,98 24057,7112.03.2019. 22345,3307.08.2020. 24168,5711.08.2020. 24279,4417.05.2021. 3222,3817.05.2021. Neto iznos (EUR) 15395,94 15580,94 15367,4112.03.2019. 15150,1007.08.2020. 16195,6311.08.2020. 16786,5917.05.2021. 2227,8917.05.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji11.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 266,6611.01.2023. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti11.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini11.01.2023.
Napomena 11.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji10.06.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje10.06.2015. OIB poslodavca 0295827267010.06.2015.
Bruto iznos (EUR) 8450,2910.06.2015. 101403,8823.10.2017. 14752,4112.03.2019. 177028,9219.03.2019. 124144,6528.08.2019. 14752,4102.03.2020. 16554,6317.05.2021. 2197,0917.05.2021. Neto iznos (EUR) 5870,4510.06.2015. 70445,4023.10.2017. 9535,7912.03.2019. 114429,4819.03.2019. 89343,9428.08.2019. 9535,7902.03.2020. 11062,1917.05.2021. 1468,1817.05.2021.
Datum stupanja u radni odnos 17/10/201110.06.2015. Datum prestanka radnog odnosa 10.06.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji Ne postoji08.06.2017. Postoji11.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 380,00 50,43 Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Mjesečno
Druga djelatnost Član upravnog vijeća
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 7703,3311.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava11.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini11.01.2023.
Napomena 11.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,00 29000,0012.01.2016.
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2010 201512.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 322,05 359,2512.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 9,45 8,4812.01.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna Banka Zagreb Iznos duga (početni iznos glavnice) 35000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2011
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 541,31 Ugovorena kamatna stopa 7,21
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.03.2019. Nositelj obveze Osobno12.03.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka12.03.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 37000,0012.03.2019.
Valuta duga EUR - Euro12.03.2019. Godina zaduženja 201912.03.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 12012.03.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 391,5412.03.2019. Ugovorena kamatna stopa 4,9512.03.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.03.2019. Nositelj obveze Bračni drug12.03.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka12.03.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 200000,0012.03.2019. 26544,5612.03.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.03.2019. EUR - Euro12.03.2019. Godina zaduženja 201812.03.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 12012.03.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 2180,4512.03.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,6012.03.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.11.2021. Nositelj obveze Osobno09.11.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka09.11.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 63000,0009.11.2021.
Valuta duga EUR - Euro09.11.2021. Godina zaduženja 202109.11.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 17909.11.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 431,1409.11.2021. Ugovorena kamatna stopa 2,8709.11.2021.
Napomena 09.11.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.11.2021. Nositelj obveze Osobno09.11.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka09.11.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 300000,0009.11.2021. 39816,8409.11.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.11.2021. EUR - Euro09.11.2021. Godina zaduženja 202109.11.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12009.11.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 3189,3009.11.2021. 425,2411.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,0509.11.2021.
Napomena 09.11.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.01.2022. Nositelj obveze Bračni drug24.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA24.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 300000,0024.01.2022. 39816,8424.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna24.01.2022. EUR - Euro24.01.2022. Godina zaduženja 202224.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12024.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 3199,5924.01.2022. 426,6111.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,1224.01.2022.
Napomena 24.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bizovac Poštanski broj 31222
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 130,00 580,0028.08.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 270000,00 35835,16
Katastarska općina Bizovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 35,00 37,5028.08.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.10.2017.
Mjesto Zagreb13.10.2017. Poštanski broj 1000013.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.10.2017. Površina 97,2213.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1300000,0013.10.2017. 172539,6513.10.2017.
Katastarska općina Zagreb13.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug13.10.2017. Način stjecanja Na neki drugi način13.10.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine kupnja stana kao darivanje od strane supruzinih roditelja.13.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža13.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.10.2017.
Mjesto Zagreb13.10.2017. Poštanski broj 1000013.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.10.2017. Površina 16,8513.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 140000,0013.10.2017. 18581,1913.10.2017.
Katastarska općina Zagreb13.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug13.10.2017. Način stjecanja Na neki drugi način13.10.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine kupnja garaže kao darivanje od strane supruzinih roditelja.13.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište17.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.05.2021.
Mjesto Bizovac17.05.2021. Poštanski broj 31222217.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.05.2021. Površina 764,0017.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0017.05.2021. 5308,9117.05.2021.
Katastarska općina Bizovac17.05.2021. Vrsta vlasništva Knjižno17.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno17.05.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.05.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom09.11.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.11.2021.
Mjesto Bizovac09.11.2021. Poštanski broj 3122209.11.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.11.2021. Površina 868,0009.11.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 375000,0009.11.2021. 675000,0024.01.2022. 100000,0011.01.2023.
Katastarska općina Bizovac09.11.2021. Vrsta vlasništva Knjižno09.11.2021.
Oblik vlasništva Osobno09.11.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.11.2021.
Napomena 09.11.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)09.11.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.11.2021.
Mjesto Bizovac09.11.2021. Poštanski broj 3122209.11.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.11.2021. Površina 995,0009.11.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0009.11.2021. 5308,9109.11.2021.
Katastarska općina Bizovac09.11.2021. Vrsta vlasništva Knjižno09.11.2021.
Oblik vlasništva Osobno09.11.2021. Način stjecanja Prodajom imovine09.11.2021.
Napomena 09.11.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji Ne postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip audi
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 170000,00 22562,88
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji