Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Salapić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Josip Prezime Salapić
Stručna sprema Magistar Znanosti
Zvanje Magistar pravnih znanosti Stranačka pripadnost Hrvatski Demokratski Savez Slavonije I Baranje Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece Ima djece08.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 31220 Višnjevac 10000 Zagreb13.10.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Državni tajnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor Ministarstvo pravosuđa

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv. Marka Ulica grada Vukovara Kućni broj 6 49

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569350 +38513714530 Fax (službeni) +38516393901 +38513714539
Datum početka mandata 22/12/2011 28/12/201512.01.2016. 04/11/201616.11.2016. 14/06/2017 Predviđeni datum kraja mandata 22/12/2015 28/12/201812.01.2016. 04/11/202016.11.2016. 15/09/2019 31/12/202019.03.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015 14/10/2016 10/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji Postoji11.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto saborski zastupnik11.07.2017. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor11.07.2017. OIB pravne osobe 0305572887711.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.07.2017. Ulica Trg. sv. Marka 11.07.2017. Kućni broj 611.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 04/11/201611.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 11/05/201711.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Izvršni direktor uprave11.07.2017. Naziv pravne osobe Hrvatska pošta d.d.11.07.2017. OIB pravne osobe 8731181035611.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.07.2017. Ulica Jurišićeva 11.07.2017. Kućni broj 1311.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 11/05/201711.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 14/06/201711.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26597,10 23835,98 24057,7112.03.2019. Neto iznos (HRK) 15395,94 15580,94 15367,4112.03.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji10.06.2015.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje10.06.2015. OIB poslodavca 0295827267010.06.2015.
Bruto iznos (HRK) 8450,2910.06.2015. 101403,8823.10.2017. 14752,4112.03.2019. 177028,9219.03.2019. 124144,6528.08.2019. 14752,4102.03.2020. Neto iznos (HRK) 5870,4510.06.2015. 70445,4023.10.2017. 9535,7912.03.2019. 114429,4819.03.2019. 89343,9428.08.2019. 9535,7902.03.2020.
Datum stupanja u radni odnos 17/10/201110.06.2015. Datum prestanka radnog odnosa 10.06.2015.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji Ne postoji08.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 380,00 Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Mjesečno
Druga djelatnost Član upravnog vijeća

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Privredna banka Zagreb Iznos duga 25000,00 29000,0012.01.2016.
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2010 201512.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 322,05 359,2512.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 9,45 8,4812.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Privredna Banka Zagreb Iznos duga 35000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2011
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 541,31 Ugovorena kamatna stopa 7,21

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.03.2019. Nosioc obveze Osobno12.03.2019.
Vjerovnik Hrvatska poštanska banka12.03.2019. Iznos duga 37000,0012.03.2019.
Valuta duga EUR - Euro12.03.2019. Godina zaduženja 201912.03.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 12012.03.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 391,5412.03.2019. Ugovorena kamatna stopa 4,9512.03.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.03.2019. Nosioc obveze Bračni drug12.03.2019.
Vjerovnik Hrvatska poštanska banka12.03.2019. Iznos duga 200000,0012.03.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.03.2019. Godina zaduženja 201812.03.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 12012.03.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 2180,4512.03.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,6012.03.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bizovac Poštanski broj 31222
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 130,00 580,0028.08.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 270000,00
Katastarska općina Bizovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 35,00 37,5028.08.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.10.2017.
Mjesto Zagreb13.10.2017. Poštanski broj 1000013.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.10.2017. Površina 97,2213.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1300000,0013.10.2017.
Katastarska općina Zagreb13.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug13.10.2017. Način stjecanja Na neki drugi način13.10.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine kupnja stana kao darivanje od strane supruzinih roditelja.13.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža13.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.10.2017.
Mjesto Zagreb13.10.2017. Poštanski broj 1000013.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.10.2017. Površina 16,8513.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 140000,0013.10.2017.
Katastarska općina Zagreb13.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug13.10.2017. Način stjecanja Na neki drugi način13.10.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine kupnja garaže kao darivanje od strane supruzinih roditelja.13.10.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji Ne postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip audi
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 170000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji