Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Šala

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Josip25.02.2015. Prezime Šala 25.02.2015.
Stručna sprema VSS25.02.2015.
Zvanje diplomirani pravnik25.02.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke25.02.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana25.02.2015.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece25.02.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 49254 Repno25.02.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji25.02.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Predsjednik uprave25.02.2015. Direktor06.08.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.25.02.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb25.02.2015. Ulica Širolina25.02.2015. Kućni broj 425.02.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851651511125.02.2015. Fax (službeni) +3851651511025.02.2015.
Datum početka mandata 06/11/201325.02.2015. Predviđeni datum kraja mandata 06/11/201725.02.2015. 06/12/201723.11.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.02.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji25.02.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji25.02.2015. Postoji23.11.2017. Ne postoji21.05.2018.

Druga javna dužnost

Dužnost predsjednik udruge23.11.2017. Naziv pravne osobe Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine HUKA23.11.2017.
OIB pravne osobe 4518493567523.11.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski23.11.2017.
Datum početka dužnosti 10/11/201723.11.2017. Datum kraja dužnosti 10/11/201923.11.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb23.11.2017. Ulica Širolina23.11.2017. Kućni broj 423.11.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851651537523.11.2017. Fax (službeni) 23.11.2017.
e-mail (službeni) 23.11.2017. Mobitel (službeni) 23.11.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.02.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji25.02.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto direktor sektora pravnih poslova25.02.2015. Naziv pravne osobe HAC d.o.o.25.02.2015. OIB pravne osobe 5750046291225.02.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb25.02.2015. Ulica Širolina25.02.2015. Kućni broj 425.02.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 28/03/201325.02.2015. Datum prestanka radnog odnosa 06/11/201325.02.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 33025,0025.02.2015. 32425,4606.08.2015. 31270,7223.11.2017. Neto iznos (HRK) 17529,6025.02.2015. 18163,2006.08.2015. 18924,8023.11.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.02.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji25.02.2015.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji25.02.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje U radnom odnosu25.02.2015. Postoji06.08.2015.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ured državne uprave u Krapinsko zagorskoj županiji25.02.2015. Ured državne uprave u krapinsko-zagorskoj županiji06.08.2015. OIB poslodavca 8202707444625.02.2015. 8202707444606.08.2015.
Bruto iznos (HRK) 67759,2025.02.2015. 67759,2006.08.2015. Neto iznos (HRK) 50335,5325.02.2015. 50335,5306.08.2015.
Datum stupanja u radni odnos 01/08/200706.08.2015. Datum prestanka radnog odnosa 06.08.2015.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji25.02.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji25.02.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.02.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji25.02.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište25.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.02.2015.
Mjesto Zlatar25.02.2015. Poštanski broj 4925025.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.02.2015. Površina 730000,0025.02.2015. 730,0006.08.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0025.02.2015.
Katastarska općina Zlatar25.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno25.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno25.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.02.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom08.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.03.2016.
Mjesto Marija Bistrica08.03.2016. Poštanski broj 4924608.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.03.2016. Površina 1008,0008.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0008.03.2016.
Katastarska općina Marija Bistrica08.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno08.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno08.03.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.03.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji25.02.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.02.2015. Marka/tip opel insignia25.02.2015. peugeot06.08.2015.
Godina proizvodnje 200925.02.2015. 200706.08.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 130000,0025.02.2015. 60000,0006.08.2015.
Oblik vlasništva Osobno25.02.2015. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti25.02.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.02.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji25.02.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji25.02.2015. Postoji23.11.2017.

Podatci o štednji

Iznos 107245,4623.11.2017. 200000,0021.05.2018. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.11.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.11.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.11.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji25.02.2015.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: