Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Leko

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Josip26.01.2016. Prezime Leko 26.01.2016.
Stručna sprema VŠS26.01.2016.
Zvanje diplomirani pravnik26.01.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske26.01.2016. Nisam član stranke28.06.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana26.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb26.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji26.01.2016. Mjesto 10000 Zagreb26.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik26.01.2016. Sudac28.06.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor26.01.2016. Ustavni Sud Republike Hrvatske28.06.2016. Ustavni sud Republike Hrvatske28.06.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb26.01.2016. Ulica Trg Svetog Marka26.01.2016. Trg svetog Marka28.06.2016. Kućni broj 626.01.2016. 428.06.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456900026.01.2016. +3851640015428.06.2016.
Datum početka mandata 28/12/201526.01.2016. 07/06/201628.06.2016. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201926.01.2016. 06/06/202428.06.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 03/06/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji26.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji26.01.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.01.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji26.01.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto predsjednik Hrvatskog sabora26.01.2016. Zastupnik28.06.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor26.01.2016. Hrvatski sabor 28.06.2016. OIB pravne osobe 3859750623426.01.2016. 38597506234 28.06.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb26.01.2016. Ulica Trg Svetog Marka26.01.2016. Trg svetog Marka 28.06.2016. Kućni broj 626.01.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/10/201126.01.2016. 28/12/201528.06.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/12/201526.01.2016. 03/06/201628.06.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predsjednik Hrvatskog sabora28.06.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor28.06.2016. OIB pravne osobe 3859750623428.06.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.06.2016. Ulica Trg svetog Marka 28.06.2016. Kućni broj 628.06.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/10/201128.06.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/12/201528.06.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 24497,8626.01.2016. 34236,2528.06.2016. 36290,4229.07.2020. 4816,5129.07.2020. Neto iznos (EUR) 14248,9826.01.2016. 18362,4728.06.2016. 21943,1829.07.2020. 23124,7128.12.2021. 3069,0828.12.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji26.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji26.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji26.01.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 5000,0026.01.2016. 5500,0028.12.2021. 729,9828.12.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak26.01.2016.
Vremenski raspon Mjesečno26.01.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji26.01.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2016.
Mjesto Zagreb26.01.2016. Poštanski broj 1000026.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2016. Površina 89,0026.01.2016. 54,0028.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900000,0026.01.2016. 750000,0028.12.2021. 99542,1128.12.2021.
Katastarska općina Novi Zagreb26.01.2016. Zaprudski otok28.12.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno26.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama26.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.01.2016. Prodajom imovine28.12.2021.
Postotak 50,0026.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom26.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2016.
Mjesto Kamanje26.01.2016. Poštanski broj 4728226.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2016. Površina 70,0026.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0026.01.2016. 60636,1418.01.2023.
Katastarska općina Ozaljski brlog26.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.01.2016.
Postotak 50,0026.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.01.2016. Marka/tip Renault laguna26.01.2016.
Godina proizvodnje 200826.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0026.01.2016. 4645,3026.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno26.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.07.2020. Marka/tip Mazda CX-329.07.2020.
Godina proizvodnje 201629.07.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0029.07.2020. 70000,0028.12.2021. 9290,6028.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno29.07.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)29.07.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.07.2020. Marka/tip Renault Twingo29.07.2020.
Godina proizvodnje 200729.07.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0029.07.2020. 663,6129.07.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug29.07.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji26.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji26.01.2016.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji26.01.2016.