Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Kurtović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Josip31.01.2015. Prezime Kurtović 31.01.2015.
Stručna sprema VSS31.01.2015.
Zvanje magistar inženjer elektrotehnike31.01.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica31.01.2015. Hrvatska demokratska zajednica31.01.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana31.01.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece31.01.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 47220 Vojnić31.01.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji31.01.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika31.01.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Vojnić31.01.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47220 Vojnić31.01.2015. Ulica Trg Stjepana Radića31.01.2015. Kućni broj 131.01.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854788302031.01.2015.
Datum početka mandata 19/05/201331.01.2015. 30/05/201714.06.2017. 20/05/202102.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 19/05/201731.01.2015. 29/05/202114.06.2017. 20/05/202502.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno31.01.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji31.01.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji31.01.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji31.01.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji31.01.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Knjižničar31.01.2015. Naziv pravne osobe Knjižnica i čitaonica Vojnić31.01.2015. OIB pravne osobe 8232393866431.01.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47220 Vojnić31.01.2015. Ulica Hebrangova31.01.2015. Kućni broj 231.01.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/06/201031.01.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/05/201331.01.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 10129,5631.01.2015. 11694,1321.01.2016. 11801,42 12693,4704.01.2021. Neto iznos (HRK) 7630,7531.01.2015. 8546,0221.01.2016. 8939,17 10603,7204.01.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji31.01.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji31.01.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Nije u radnom odnosu31.01.2015. Ne postoji21.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji31.01.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji31.01.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji31.01.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji31.01.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji31.01.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom31.01.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2015.
Mjesto Vojnić31.01.2015. Poštanski broj 4722031.01.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2015. Površina 522,0031.01.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 67500,0031.01.2015.
Katastarska općina Vojnić31.01.2015. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama31.01.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.01.2015.
Postotak 20,0031.01.2015.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji31.01.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.01.2015. Marka/tip Volkswagen31.01.2015.
Godina proizvodnje 200031.01.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 18665,0031.01.2015. 15090,00 6500,0004.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.01.2021. Marka/tip Golf Variant Volkswagen04.01.2021.
Godina proizvodnje 201604.01.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 59200,0004.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno04.01.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.01.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji31.01.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji31.01.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji31.01.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji31.01.2015.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe NK Vojnić 9531.01.2015. Sjedište pravne osobe Vojnić31.01.2015.
OIB pravne osobe 7976184013531.01.2015.
Datum učlanjenja 15/09/200031.01.2015. Datum kraja članstva 31.01.2015.
Funkcije Tajnik31.01.2015. 21.01.2016. Član izvršnog odbora
Napomena