Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Klarić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Josip Prezime Klarić
Stručna sprema Stručni Prvostupnik
Zvanje Stručni Prvostupnik javne uprave Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 23211 Pakoštane

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Pakoštane

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23211 Pakoštane Ulica Kraljice Jelene Kućni broj 78

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38523381241 Fax (službeni) 04.10.2017.
Datum početka mandata 09/06/2017 Predviđeni datum kraja mandata 06/06/2021
Način obnašanja dužnosti Volonterski Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji04.10.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Turistička agencija04.10.2017. Naziv pravne osobe Dalmaturist04.10.2017. OIB pravne osobe 9431976534304.10.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23211 Pakoštane04.10.2017. Ulica Antuna Mihanovića04.10.2017. Kućni broj 304.10.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 03/07/201704.10.2017. Datum prestanka radnog odnosa 31/08/201704.10.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Turistička agencija Naziv pravne osobe Dalmaturist OIB pravne osobe 94319765343
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23211 Pakoštane Ulica Antuna Mihanovića Kućni broj 3
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/07/201604.10.2017. Datum prestanka radnog odnosa 31/08/201604.10.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 2000,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Dalmaturist OIB isplatitelja 94319765343
Neto iznos mjesečno (HRK) 2938,63 Pravna osnova Od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: