Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Čolakovac

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Josip Prezime Čolakovac
Stručna sprema SSS
Zvanje prometni tehničar kv zidar Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 32273 Gradište

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Gradište

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32273 Gradište Ulica TRG HRVATSKIH VELIKANA Kućni broj 5

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38532841270 Fax (službeni) +38532841270
Datum početka mandata 26/05/2017 Predviđeni datum kraja mandata 26/05/2021
Način obnašanja dužnosti Volonterski Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Druga javna dužnost

Dužnost OSNIVAČ DIREKTOR Naziv pravne osobe EUROVITAJDOO
OIB pravne osobe 68592385351 Način obnašanja dužnosti Profesionalno
Datum početka dužnosti 11/06/2015 Datum kraja dužnosti
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 32270 u00c5u00bdupanja Ulica J.J.ŠTROSMAJERA Kućni broj 133
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38532443567 Fax (službeni)
e-mail (službeni) eurovitajdoo@gmail.com Mobitel (službeni) +38598217200

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto ekonom-vozač Naziv pravne osobe EUROVITA JDOO OIB pravne osobe 68592385351
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32270 u00c5u00bdupanja Ulica VINKOVAČKA Kućni broj 163
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 09/10/2017 Datum prestanka radnog odnosa

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto direktor Naziv pravne osobe EUROVITA JDOO OIB pravne osobe 68592385351
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32270 u00c5u00bdupanja Ulica J.J.ŠTROSMAJERA Kućni broj 133
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 23/06/2015 Datum prestanka radnog odnosa 09/10/2017

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 2400,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj EUROVITA JDOO OIB isplatitelja 68592385351
Neto iznos mjesečno (HRK) 2850,00 Pravna osnova Od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca LJUBICA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA NJEGU U KUĆI OIB poslodavca 73397754676
Bruto iznos (HRK) 79084,96 Neto iznos (HRK) 60773,30
Datum stupanja u radni odnos 12/06/2003 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik ADIKO BANKA Iznos duga 57000,00
Valuta duga CHF - Švicarski Franak Godina zaduženja 2005
Rok vraćanja u mjesecima 180 Iznos mjesečnog anuiteta 352,00 Ugovorena kamatna stopa 5,25

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik PBZ Iznos duga 156000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 2800,00 Ugovorena kamatna stopa 5,35

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik ERSTE BANK Iznos duga 75000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 911,84 Ugovorena kamatna stopa 8,15

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik RBA Iznos duga 220000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 36 Iznos mjesečnog anuiteta 7359,69 Ugovorena kamatna stopa 7,45

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto u00c5u00bdUPANJA Poštanski broj 32270
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 762,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,00
Katastarska općina u00c5u00bdUPANJA Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Postotak 50,00

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto GRADIŠE Poštanski broj 32273
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1978,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,00
Katastarska općina GRADIŠTE Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto u00c5u00bdUPANJA Poštanski broj 32270
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 31,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,00
Katastarska općina u00c5u00bdUPANJA Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Postotak 50,00

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto GRADIŠTE Poštanski broj 32273
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1630,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,00
Katastarska općina GRADIŠTE Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto gradište Poštanski broj 32273
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 348,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000000,00
Katastarska općina gradište Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto gradište Poštanski broj 32273
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1079,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,00
Katastarska općina gradište Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Prodajom imovine

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto gradište Poštanski broj 32273
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1298,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 45000,00
Katastarska općina gradište Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Novčanom pozajmicom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto sveti rok Poštanski broj 53244
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 11648,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,00
Katastarska općina sveti rok Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto županja Poštanski broj 32270
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1938,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000000,00
Katastarska općina županja Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta eurovita jdoo
OIB poslovnog subjekta 68592385351 Sjedište poslovnog subjekta županja j.j.štrosmajera 133
Udio vlasništva izražen u postocima 100,00
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta LJUBICA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA NJEGZU U KUĆI
OIB poslovnog subjekta 73397754676 Sjedište poslovnog subjekta u00c5u00bdUPANJA VINKOVAČKA 163
Udio vlasništva izražen u postocima 100,00
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE SVJETLOST
OIB poslovnog subjekta 89492894315 Sjedište poslovnog subjekta GRADIŠTE MALO BRDO 29
Udio vlasništva izražen u postocima 100,00
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta FOND HRAVTSKIH BRANITELJA
OIB poslovnog subjekta 93497646859 Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 4858,66
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta FOND HRVATSKIH BRANITELJA
OIB poslovnog subjekta 93497646859 Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 2912,10
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: