Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Borić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Josip Prezime Borić
Stručna sprema VŠS
Zvanje Nastavnik razredne nastave Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 51281 Lopar

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik Općinski načelnik29.06.2017. Zastupnik10.12.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor Općina Lopar29.06.2017. Hrvatski sabor10.12.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb 51281 Lopar29.06.2017. 10000 Zagreb10.12.2019. Ulica Trg Sv.Marka Lopar29.06.2017. Trg svetog Marka 10.12.2019. Kućni broj 6 289A29.06.2017. 610.12.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569477 +3855177559329.06.2017. +3851456953710.12.2019.
Datum početka mandata 22/12/2011 23/01/201603.02.2016. 14/10/201609.11.2016. 30/05/201729.06.2017. 14/10/201610.12.2019. 22/07/202029.07.2020. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/2015 28/12/201903.02.2016. 14/10/202009.11.2016. 17/05/202129.06.2017. 14/10/202010.12.2019. 22/07/202429.07.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Volonterski29.06.2017. Profesionalno10.12.2019. Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji Postoji29.06.2017. Ne postoji20.01.2022.
Dužnost Zastupnik29.06.2017. Općinski načelnik10.12.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 27.01.2016. Općina Lopar29.06.2017. 20.01.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 27.01.2016. 10000 Zagreb29.06.2017. 51281 Lopar10.12.2019. 20.01.2022. Ulica 27.01.2016. Trg sv Marka29.06.2017. Lopar10.12.2019. 20.01.2022. Kućni broj 27.01.2016. 629.06.2017. 289A10.12.2019. 20.01.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 27.01.2016. +3851456953729.06.2017. +3855177559310.12.2019. 20.01.2022.
Datum početka mandata 27.01.2016. 16/10/201629.06.2017. 30/05/201710.12.2019. 20.01.2022. Predviđeni datum kraja mandata 27.01.2016. 16/10/202029.06.2017. 17/05/202110.12.2019. 20.01.2022.
Način obnašanja dužnosti 27.01.2016. Profesionalno29.06.2017. Volonterski10.12.2019. 20.01.2022. Stvarni datum kraja mandata 27.01.2016. 04/06/202116.06.2021. 20.01.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 15116,91 22550,3303.02.2016. 24501,1709.11.2016. 24612,0310.12.2019. 24944,6329.07.2020. 25055,4920.01.2022. 3762,0626.01.2023. Neto iznos (EUR) 22550,33 15116,9103.02.2016. 16106,5609.11.2016. 16716,1210.12.2019. 16966,3429.07.2020. 17535,5220.01.2022. 2606,8126.01.2023.
Volonterski (EUR) 000000,0029.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 24612,0329.06.2017. Neto iznos (EUR) 16716,1229.06.2017.
Volonterski (EUR) 0,0010.12.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji27.01.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 80000,0027.01.2016. 10617,8227.01.2016. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava27.01.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.01.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0027.12.2018. 199,1026.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno27.12.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 100000,0027.12.2018. 115000,0010.12.2019. 131491,0020.01.2022. 16037,2926.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava27.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.12.2018.
Napomena Prihod od imovine i imovinskih prava u iznosu od 16.037,29 EUR -a ostvaruje se od iznajmljivanja apartmana turistima.26.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 10617,7226.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava26.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno26.01.2023.
Napomena Ugovor o prodaji nekretnine OU-211/2022, od 25.11.2022.26.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ Iznos duga (početni iznos glavnice) 90000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2008
Rok vraćanja u mjesecima 240 Iznos mjesečnog anuiteta 750,93 737,5529.07.2020. 732,2026.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 7,89 7,5229.07.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ Iznos duga (početni iznos glavnice) 11300,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2013
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 239,42 Ugovorena kamatna stopa 9,88
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica10.12.2019. Nositelj obveze Osobno10.12.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ10.12.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0010.12.2019. 5308,9110.12.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.12.2019. EUR - Euro10.12.2019. Godina zaduženja 201910.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 7210.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 691,2210.12.2019. 91,7426.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 6,9510.12.2019. 7,4829.07.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 856,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2750000,00 364987,72
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan03.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.02.2016.
Mjesto Rijeka03.02.2016. Poštanski broj 5100003.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.02.2016. Površina 103,1003.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 850000,0003.02.2016. 112814,3903.02.2016.
Katastarska općina Rijeka03.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno03.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug03.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom03.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 856,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10617,8226.01.2023.
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena Nekretnina naslijeđena ugovorom o darovanju 2022. godine. Prodana ugovorom OU-211/2022, 25.11.202226.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 582,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4248,46
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 878,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4428,16
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 365,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1840,87
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 47,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 237,04
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 509,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7566,26
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 91,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1352,71
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 604,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8978,43
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 715,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10628,44
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1341,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 66742,98
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena Katastarska čestica nalazi se u nezigrađenom dijelu građevinskog zemljišta.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 18,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1791,76
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena Oranica je sastavni dio okućnice kuće u vlasništvu roditelja(otac) zato je procjenjena vrijednost veća -750 kn m2

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 680,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 33844,32
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena Katastarska čestica nalazi se u nezigrađenom dijelu građevinskog zemljišta.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1135,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 56490,15
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena Katastarska čestica nalazi se u nezigrađenom dijelu građevinskog zemljišta.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 665,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 33097,75
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena Katastarska čestica nalazi se u nezigrađenom dijelu građevinskog zemljišta.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Loparf Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 621,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3708,94
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 219,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1598,65
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 115,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 839,47
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 220,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10949,63
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena Katastarska čestica nalazi se u nezigrađenom dijelu građevinskog zemljišta.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 203,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10103,52
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena Katastarska čestica nalazi se u nezigrađenom dijelu građevinskog zemljišta.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 491,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 24437,59
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena Katastarska čestica nalazi se u nezigrađenom dijelu građevinskog zemljišta.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 323,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2357,82
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 472,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3445,48
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 370,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3683,06
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1739,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11540,25
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 66,66
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište26.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2023.
Mjesto Lopar26.01.2023. Poštanski broj 5128126.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2023. Površina 269,0026.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7963,3626.01.2023.
Katastarska općina Lopar26.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno26.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava26.01.2023.
Napomena 26.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mazda 6
Godina proizvodnje 2013 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 170000,00 95000,0010.12.2019. 90000,0029.07.2020. 9950,0026.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno Bračni drug10.12.2019. Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Leasing Otkup10.12.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.12.2019. Marka/tip Mazda 310.12.2019.
Godina proizvodnje 201910.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 156000,0010.12.2019. 150000,0029.07.2020. 140000,0020.01.2022. 17900,0026.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno10.12.2019. Način stjecanja Na neki drugi način10.12.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine leasing10.12.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji