Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Borić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Josip Prezime Borić
Stručna sprema VŠS
Zvanje Nastavnik razredne nastave Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 51281 Lopar

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Općinski načelnik29.06.2017. Zastupnik10.12.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor Općina Lopar29.06.2017. Hrvatski sabor10.12.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb 51281 Lopar29.06.2017. 10000 Zagreb10.12.2019. Ulica Trg Sv.Marka Lopar29.06.2017. Trg svetog Marka 10.12.2019. Kućni broj 6 289A29.06.2017. 610.12.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569477 +3855177559329.06.2017. +3851456953710.12.2019. Fax (službeni) 27.01.2016. +3851456931409.11.2016. +3855177559729.06.2017. +3851456931410.12.2019.
Datum početka mandata 22/12/2011 23/01/201603.02.2016. 14/10/201609.11.2016. 30/05/201729.06.2017. 14/10/201610.12.2019. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/2015 28/12/201903.02.2016. 14/10/202009.11.2016. 17/05/202129.06.2017. 14/10/202010.12.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Volonterski29.06.2017. Profesionalno10.12.2019. Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji Postoji29.06.2017.
Dužnost Zastupnik29.06.2017. Općinski načelnik10.12.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 27.01.2016. Općina Lopar29.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 27.01.2016. 10000 Zagreb29.06.2017. 51281 Lopar10.12.2019. Ulica 27.01.2016. Trg sv Marka29.06.2017. Lopar10.12.2019. Kućni broj 27.01.2016. 629.06.2017. 289A10.12.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 27.01.2016. +3851456953729.06.2017. +3855177559310.12.2019. Fax (službeni) 27.01.2016. +3851456931429.06.2017. +3855177559710.12.2019.
Datum početka mandata 27.01.2016. 16/10/201629.06.2017. 30/05/201710.12.2019. Predviđeni datum kraja mandata 27.01.2016. 16/10/202029.06.2017. 17/05/202110.12.2019.
Način obnašanja dužnosti 27.01.2016. Profesionalno29.06.2017. Volonterski10.12.2019. Stvarni datum kraja mandata 27.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 15116,91 22550,3303.02.2016. 24501,1709.11.2016. 24612,0310.12.2019. Neto iznos (HRK) 22550,33 15116,9103.02.2016. 16106,5609.11.2016. 16716,1210.12.2019.
Volonterski (HRK) 000000,0029.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 24612,0329.06.2017. Neto iznos (HRK) 16716,1229.06.2017.
Volonterski (HRK) 0,0010.12.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji27.01.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 80000,0027.01.2016. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava27.01.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.01.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0027.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno27.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 100000,0027.12.2018. 115000,0010.12.2019. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava27.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik PBZ Iznos duga 90000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2008
Rok vraćanja u mjesecima 240 Iznos mjesečnog anuiteta 750,93 Ugovorena kamatna stopa 7,89

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik PBZ Iznos duga 11300,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2013
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 239,42 Ugovorena kamatna stopa 9,88

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica10.12.2019. Nosioc obveze Osobno10.12.2019.
Vjerovnik PBZ10.12.2019. Iznos duga 40000,0010.12.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.12.2019. Godina zaduženja 201910.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 7210.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 691,2210.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,9510.12.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Lopar Poštanski broj 51281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 856,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2750000,00
Katastarska općina Lopar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan03.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.02.2016.
Mjesto Rijeka03.02.2016. Poštanski broj 5100003.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.02.2016. Površina 103,1003.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 850000,0003.02.2016.
Katastarska općina Rijeka03.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno03.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug03.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom03.02.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mazda 6
Godina proizvodnje 2013 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 170000,00 95000,0010.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno Bračni drug10.12.2019. Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Leasing Otkup10.12.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.12.2019. Marka/tip Mazda 310.12.2019.
Godina proizvodnje 201910.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 156000,0010.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno10.12.2019. Način stjecanja Na neki drugi način10.12.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine leasing10.12.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji