Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Aladrović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Josip11.05.2017. Prezime Aladrović11.05.2017.
Stručna sprema VSS11.05.2017.
Zvanje diplomirani ekonomist11.05.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica11.05.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana11.05.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.05.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb11.05.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.05.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Ravnatelj11.05.2017. Ministar16.08.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje11.05.2017. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava16.08.2019. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike20.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb11.05.2017. Ulica Mihanovićeva 11.05.2017. Ulica grada Vukovara16.08.2019. Kućni broj 311.05.2017. 7816.08.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +385145540111.05.2017. +3851455040116.08.2019. +3851610631016.08.2019.
Datum početka mandata 13/04/201711.05.2017. 19/07/201916.08.2019. 23/07/202020.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 13/04/202111.05.2017. 20/12/202016.08.2019. 23/07/202420.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.05.2017. Stvarni datum kraja mandata 19/07/2019 23/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji11.05.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji11.05.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.05.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji11.05.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto pomoćnik direktora korporativne podružnice11.05.2017. Naziv pravne osobe Croatia osiguranje d.d.11.05.2017. OIB pravne osobe 2618799486211.05.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.05.2017. Ulica Vatroslava Jagića 11.05.2017. Kućni broj 3311.05.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/04/201611.05.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/11/201611.05.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Regionalni direktor za prodaju korporativnim klijentima11.05.2017. Pomoćnik direktora korporativne podružnice16.08.2019. Ravnatelj16.08.2019. Ministar20.08.2020. Naziv pravne osobe Croatia osiguranje d.d.11.05.2017. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje16.08.2019. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava20.08.2020. OIB pravne osobe 2618799486211.05.2017. 8439795662316.08.2019. 5396948650020.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.05.2017. Ulica Vatroslava Jagića 11.05.2017. Mihanovićeva 16.08.2019. Vukovarska 20.08.2020. Kućni broj 3311.05.2017. 316.08.2019. 7820.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/11/201611.05.2017. 01/04/201616.08.2019. 13/04/201716.08.2019. 19/07/201920.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/04/201711.05.2017. 01/11/201616.08.2019. 19/07/201916.08.2019. 23/07/202020.08.2020.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Regionalni direktor za prodaju korporativnim klijentima16.08.2019. Naziv pravne osobe Croatia osiguranje d.d.16.08.2019. OIB pravne osobe 2618799486216.08.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb16.08.2019. Ulica Vatroslava Jagića 16.08.2019. Kućni broj 3316.08.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/11/201616.08.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/04/201716.08.2019.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22300,0011.05.2017. 26300,0016.08.2019. 26500,0020.08.2020. Neto iznos (HRK) 14300,0011.05.2017. 16600,0016.08.2019. 16800,0020.08.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.05.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.05.2017. Postoji16.08.2019. Ne postoji20.08.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 10000,0016.08.2019. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti16.08.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini16.08.2019.
Napomena .

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji11.05.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ustanova upravljanje sportskim objektima11.05.2017. OIB poslodavca 5936521324411.05.2017.
Bruto iznos (HRK) 131000,0011.05.2017. 135000,0016.08.2019. 11600,0020.08.2020. Neto iznos (HRK) 87000,0011.05.2017. 90000,0016.08.2019. 7800,0020.08.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/08/201611.05.2017. Datum prestanka radnog odnosa 11.05.2017.
Napomena .

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji11.05.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.05.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji11.05.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.05.2017. Nositelj obveze Osobno11.05.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste bank d.d.11.05.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 553536,3211.05.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna11.05.2017. Godina zaduženja 201711.05.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12011.05.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 5668,0011.05.2017. Ugovorena kamatna stopa 3,9511.05.2017.
Napomena .

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.05.2017. Nositelj obveze Bračni drug11.05.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank d.d.11.05.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 8596,1611.05.2017.
Valuta duga EUR - Euro11.05.2017. Godina zaduženja 201311.05.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8411.05.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 129,5311.05.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,9511.05.2017.
Napomena .

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.05.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.05.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.05.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.05.2017.
Mjesto Zagreb11.05.2017. Poštanski broj 1000011.05.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.05.2017. Površina 50,0011.05.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 675000,0011.05.2017. 800000,0020.08.2020.
Katastarska općina Trnje11.05.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.05.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.05.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2017.
Napomena .

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.08.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.08.2019.
Mjesto Brodski Drenovac16.08.2019. Poštanski broj 3431516.08.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.08.2019. Površina 3503,0016.08.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0016.08.2019.
Katastarska općina Brodski Drenovac16.08.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.08.2019.
Oblik vlasništva Osobno16.08.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.08.2019.
Napomena .

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.05.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.05.2017. Marka/tip Hyunda i3011.05.2017. Smart fortwo14.04.2019. VW Passat 2.0 TDI29.12.2020.
Godina proizvodnje 201211.05.2017. 201514.04.2019. 201629.12.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0011.05.2017. 60000,0014.04.2019. 55000,0016.08.2019. 50000,0020.08.2020. 120000,0029.12.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug11.05.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.04.2019.
Napomena .

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.05.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji11.05.2017.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio11.05.2017. Naziv poslovnog subjekta OPG Josip Aladrović11.05.2017.
OIB poslovnog subjekta 9056879263611.05.2017. Sjedište poslovnog subjekta Lastovska 40, Zagreb11.05.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0011.05.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos11.05.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.05.2017. Način stjecanja Na neki drugi način11.05.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Osnivanje11.05.2017.
Napomena .

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu11.05.2017. Naziv poslovnog subjekta Erste asset management11.05.2017.
OIB poslovnog subjekta 6857287396311.05.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Ivana Lučića 2a11.05.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 17900,0011.05.2017. 4500,0014.04.2019. 10000,0016.08.2019. 25000,0020.08.2020. 30000,0029.12.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.05.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.05.2017.
Napomena .

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji11.05.2017.

Podatci o štednji

Iznos 6000,0011.05.2017. 10000,0014.04.2019. 4000,0029.12.2020. Valuta EUR - Euro11.05.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.05.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.05.2017.
Napomena .

Podatci o štednji

Iznos 1200,0011.05.2017. 1800,0016.08.2019. 3000,0020.08.2020. Valuta EUR - Euro11.05.2017.
Oblik vlasništva Dijete11.05.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.05.2017.
Napomena .

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.05.2017.