Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jessica Acquavita

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Jessica12.09.2017. Prezime Acquavita12.09.2017.
Stručna sprema Magistar Znanosti12.09.2017.
Zvanje Magistar scenske discipline12.09.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke12.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana12.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52460 Buje12.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika12.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Buje12.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52460 Buje12.09.2017. Ulica Istarska12.09.2017. Kućni broj 212.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855277212212.09.2017.
Datum početka mandata 29/05/201712.09.2017. Predviđeni datum kraja mandata 29/05/202012.09.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski12.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji12.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji12.09.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.09.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji12.09.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 1500,0012.09.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji12.09.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9000,0012.09.2017. Pravna osnova Od kulturne djelatnosti12.09.2017.
Vremenski raspon Jednokratno12.09.2017.
Napomena .

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5325,6212.09.2017. Pravna osnova Od kulturne djelatnosti12.09.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini12.09.2017.
Napomena .

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji12.09.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji12.09.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji12.09.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji12.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji12.09.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji12.09.2017.