Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jessica Acquavita

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Jessica12.09.2017. Prezime Acquavita12.09.2017.
Stručna sprema Magistar Znanosti12.09.2017.
Zvanje Magistar scenske discipline12.09.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke12.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana12.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52460 Buje12.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika12.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Buje12.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52460 Buje12.09.2017. Ulica Istarska12.09.2017. Kućni broj 212.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855277212212.09.2017. Fax (službeni) 12.09.2017.
Datum početka mandata 29/05/201712.09.2017. Predviđeni datum kraja mandata 29/05/202012.09.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski12.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji12.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji12.09.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.09.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji12.09.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 1500,0012.09.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji12.09.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9000,0012.09.2017. Pravna osnova Od kulturne djelatnosti12.09.2017.
Vremenski raspon Jednokratno12.09.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5325,6212.09.2017. Pravna osnova Od kulturne djelatnosti12.09.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini12.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji12.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji12.09.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji12.09.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji12.09.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji12.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji12.09.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji12.09.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: