Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jessica Acquavita

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Jessica12.09.2017. Prezime Acquavita12.09.2017.
Stručna sprema Magistar Znanosti12.09.2017. Sveučilišni Specijalist
Zvanje Magistar scenske discipline12.09.2017. Discipline dello Spettacolo dal Vivo Stranačka pripadnost Nisam član stranke12.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana12.09.2017. Izvanbračna zajednica

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52460 Buje12.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika12.09.2017. Zamjenik župana13.08.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Buje12.09.2017. Istarska Županija13.08.2021. Istarska županija13.08.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52460 Buje12.09.2017. 52210 Rovinj13.08.2021. Ulica Istarska12.09.2017. A.Rismondo13.08.2021. Kućni broj 212.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855277212212.09.2017. +3855235211513.08.2021.
Datum početka mandata 29/05/201712.09.2017. 21/05/202113.08.2021. Predviđeni datum kraja mandata 29/05/202012.09.2017. 29/05/202102.08.2021. 21/05/202513.08.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski12.09.2017. Profesionalno13.08.2021. Stvarni datum kraja mandata 19/07/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji12.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji12.09.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.09.2017. Postoji02.08.2021. Ne postoji13.08.2021.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Recepcija02.08.2021. Naziv pravne osobe Mulino d.o.o02.08.2021. OIB pravne osobe 7559983139602.08.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52460 Buje02.08.2021. Ulica Škrile02.08.2021. Kućni broj 75a02.08.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/07/202002.08.2021. Datum prestanka radnog odnosa 24/05/202102.08.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji12.09.2017. Postoji13.08.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Recepcija Naziv pravne osobe Mulino d.o.o OIB pravne osobe 75599831396
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52460 Buje Ulica Škrile Kućni broj 75/a
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/2020 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/05/2021

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto recepcija13.08.2021. Naziv pravne osobe Mulino d.o.o13.08.2021. OIB pravne osobe 7559983139613.08.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52460 Buje13.08.2021. Ulica Škrile13.08.2021. Kućni broj 75a13.08.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/202013.08.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/05/202113.08.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 19346,2513.08.2021. 2841,9212.01.2023. Neto iznos (EUR) 13043,8813.08.2021. 1904,0912.01.2023.
Volonterski (EUR) 1500,0012.09.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.09.2017. Postoji02.08.2021. Ne postoji13.08.2021.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Mulino d.o.o02.08.2021. OIB isplatitelja 7559983139602.08.2021.
Neto iznos mjesečno (EUR) 7000,0002.08.2021. 929,0602.08.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada02.08.2021.
Napomena 02.08.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji12.09.2017. Ne postoji12.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 9000,0012.09.2017. 1194,5112.09.2017. Pravna osnova Od kulturne djelatnosti12.09.2017.
Vremenski raspon Jednokratno12.09.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5325,6212.09.2017. 706,7512.09.2017. Pravna osnova Od kulturne djelatnosti12.09.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini12.09.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2642,7002.08.2021. 350,6502.08.2021. Pravna osnova Od kulturne djelatnosti02.08.2021.
Vremenski raspon Jednokratno02.08.2021.
Napomena 02.08.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2642,7013.08.2021. 350,6513.08.2021. Pravna osnova Od kulturne djelatnosti13.08.2021.
Vremenski raspon Jednokratno13.08.2021.
Napomena 13.08.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0013.08.2021. 199,0813.08.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka13.08.2021.
Vremenski raspon Mjesečno13.08.2021.
Napomena Mjesečna naknada za volontersko obnašanje dužnosti zamjenice gradonačelnika u razdoblju 2017-202113.08.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 7000,0013.08.2021. 929,0613.08.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada13.08.2021.
Vremenski raspon Mjesečno13.08.2021.
Napomena 13.08.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Gruppo Servizi Trieste S.r.l. OIB poslodavca 01230210328
Bruto iznos (EUR) 1724,00 1888,9112.01.2023. Neto iznos (EUR) 1269,30 1416,6812.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/04/2018 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena Plaća je u eurima - inozemni poslodavac i radno mjesto (Trst - Italija). Plaća je u eurima - inozemni poslodavac i radno mjesto (Trst - Italija). 12.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji12.09.2017. Postoji

Obveza

Vrsta obveze Leasing Nositelj obveze Izvanbračni drug
Predmet leasinga osobni automobil
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Leasing d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 19289,84
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2020
Rok vraćanja u mjesecima 24 Iznos mjesečnog anuiteta 6219,20 Ugovorena kamatna stopa 0,00
Napomena Osobno vozilo SUZUKI VITARA 14GL PLUS PREMIUM 2WD MT 2020 Iznos anuiteta je godišnji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji12.09.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji12.09.2017. Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Clio 1.2
Godina proizvodnje 2009 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,00 2500,0012.01.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji12.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji12.09.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji12.09.2017. Postoji28.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Unione Italiana - Comunita degli italiani Buie28.01.2022. Sjedište pravne osobe TRG J. B. TITA 13, Buje28.01.2022.
OIB pravne osobe 0435296748928.01.2022.
Datum učlanjenja 17/01/200628.01.2022. Datum kraja članstva 28.01.2022.
Funkcije član28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.