Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jelena Pavičić Vukičević

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Jelena12.07.2017. Prezime Pavičić Vukičević12.07.2017.
Stručna sprema VSS12.07.2017.
Zvanje Profesor komparativne književnosti i kroatistike12.07.2017. Stranačka pripadnost Bandić Milan 365 - stranka rada i solidarnosti12.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb12.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika12.07.2017. Gradonačelnik07.05.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Zagreb12.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb12.07.2017. Ulica Trg Stjepana Radića 12.07.2017. Kućni broj 112.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610130212.07.2017.
Datum početka mandata 12/06/201712.07.2017. 01/03/202107.05.2021. Predviđeni datum kraja mandata 12/06/202112.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 28/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji12.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji12.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji12.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Potpredsjednica Gradske skupštine Grada zagreba12.07.2017. Naziv pravne osobe Gradska skupština Grada Zagreba12.07.2017. OIB pravne osobe 6181789493712.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb12.07.2017. Ulica Sv. Ćirila i Metoda 12.07.2017. Kućni broj 512.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 20/06/201312.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11/06/201712.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23736,7812.07.2017. 33150,4707.05.2021. Neto iznos (HRK) 15183,3812.07.2017. 18748,9107.05.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji12.07.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Zagrebačka pivovara d.o.o.12.07.2017. OIB poslodavca 8377198582112.07.2017.
Bruto iznos (HRK) 242795,0812.07.2017. Neto iznos (HRK) 149369,6512.07.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/04/200812.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 12.07.2017.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Janaf d.d.05.03.2018. OIB poslodavca 8901871226505.03.2018.
Bruto iznos (HRK) 187276,5605.03.2018. 210041,5203.12.2018. Neto iznos (HRK) 122514,8405.03.2018. 135018,6003.12.2018.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201705.03.2018. Datum prestanka radnog odnosa 05.03.2018.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Northvolt AB04.05.2019. OIB poslodavca 559015-889404.05.2019.
Bruto iznos (HRK) 600000,0004.05.2019. 50000,0021.04.2020. 67500,0030.10.2020. 42505,00 Neto iznos (HRK) 0,0004.05.2019. 43774,0030.10.2020. 29059,00
Datum stupanja u radni odnos 07/01/201904.05.2019. Datum prestanka radnog odnosa 04.05.2019.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji12.07.2017. Ne postoji05.03.2018. Postoji04.05.2019. Ne postoji21.04.2020. Postoji30.10.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 27000,0012.07.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava12.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini12.07.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 3144,0012.07.2017. Pravna osnova Od kapitala12.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini12.07.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 6000,0004.05.2019. Pravna osnova Od kapitala04.05.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini04.05.2019.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 8000,0030.10.2020. Pravna osnova Od kapitala30.10.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini30.10.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 109500,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji12.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.07.2017. Nositelj obveze Bračni drug12.07.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.12.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 85714,0812.07.2017. 84286,5005.03.2018. 82326,7103.12.2018. 78581,5721.04.2020. 77112,9830.10.2020.
Valuta duga EUR - Euro12.07.2017. Godina zaduženja 201012.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 27312.07.2017. 25603.12.2018. 24021.04.2020. 23430.10.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 469,1912.07.2017. 445,8603.12.2018. 431,1221.04.2020. 428,8030.10.2020. Ugovorena kamatna stopa 3,7712.07.2017. 3,1321.04.2020. 2,8230.10.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.04.2020. Nositelj obveze Bračni drug21.04.2020.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Swedbank AB21.04.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 2125000,0021.04.2020.
Valuta duga SEK - Švedska Kruna21.04.2020. Godina zaduženja 202021.04.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 60021.04.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 8388,0021.04.2020. Ugovorena kamatna stopa 1,4421.04.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Zagreb12.07.2017. Poštanski broj 1000012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 106,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1301256,0012.07.2017.
Katastarska općina Grad Zagreb12.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug12.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Zagreb12.07.2017. Poštanski broj 1000012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 16,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 83328,0012.07.2017.
Katastarska općina Grad Zagreb12.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug12.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Zagreb12.07.2017. Poštanski broj 1000012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 97,8012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 744000,0012.07.2017.
Katastarska općina Črnomerec12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug12.07.2017. Način stjecanja Prodajom imovine12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.04.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Švedska21.04.2020.
Mjesto Stockholm21.04.2020. Poštanski broj 1247521.04.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2020. Površina 86,0021.04.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500000,0021.04.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug21.04.2020. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.04.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji12.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.07.2017. Marka/tip Mazda 612.07.2017.
Godina proizvodnje 201312.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 148800,0012.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug12.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.07.2017. Marka/tip Audi A312.07.2017.
Godina proizvodnje 200712.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 44640,0012.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug12.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji12.07.2017. Postoji05.03.2018.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice05.03.2018. Naziv poslovnog subjekta Podravka d.d.05.03.2018.
OIB poslovnog subjekta 18928523252 05.03.2018. Sjedište poslovnog subjekta Koprivnica05.03.2018.
Broj dionica 55005.03.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 220,0005.03.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%05.03.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug05.03.2018. Način stjecanja Kupnjom od kapitala05.03.2018.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice05.03.2018. Naziv poslovnog subjekta Brodogradilište Viktor Lenac d.d. 05.03.2018.
OIB poslovnog subjekta 27531244647 05.03.2018. Sjedište poslovnog subjekta Rijeka05.03.2018.
Broj dionica 300005.03.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0005.03.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%05.03.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug05.03.2018. Način stjecanja Kupnjom od kapitala05.03.2018.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice05.03.2018. Naziv poslovnog subjekta AD Plastik d.d.05.03.2018.
OIB poslovnog subjekta 48351740621 05.03.2018. Sjedište poslovnog subjekta Matoševa 8, 21210 Solin, Hrvatska 05.03.2018.
Broj dionica 19805.03.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0005.03.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%05.03.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug05.03.2018. Način stjecanja Kupnjom od kapitala05.03.2018.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice12.06.2018. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.12.06.2018.
OIB poslovnog subjekta 8179314656012.06.2018. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, Hrvatska12.06.2018.
Broj dionica 130312.06.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 120,2712.06.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%12.06.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug12.06.2018. Način stjecanja Kupnjom od kapitala12.06.2018.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice03.12.2018. Naziv poslovnog subjekta Valamar Riviera d.d.03.12.2018.
OIB poslovnog subjekta 3620121284703.12.2018. Sjedište poslovnog subjekta Poreč03.12.2018.
Broj dionica 160003.12.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 13,2703.12.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%03.12.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug03.12.2018. Način stjecanja Prodajom imovine03.12.2018.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice03.12.2018. Naziv poslovnog subjekta Jadran d.d.03.12.2018.
OIB poslovnog subjekta 5699499996303.12.2018. Sjedište poslovnog subjekta Crikvenica03.12.2018.
Broj dionica 520003.12.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 17,2503.12.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%03.12.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug03.12.2018. Način stjecanja Prodajom imovine03.12.2018.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice03.12.2018. Naziv poslovnog subjekta Dalekovod d.d.03.12.2018.
OIB poslovnog subjekta 4791124222203.12.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb03.12.2018.
Broj dionica 100003.12.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0003.12.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%03.12.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug03.12.2018. Način stjecanja Kupnjom od kapitala03.12.2018.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice04.05.2019. Naziv poslovnog subjekta AD Plastik d.d.04.05.2019.
OIB poslovnog subjekta 4835174062104.05.2019. Sjedište poslovnog subjekta Matoševa Ulica 8, Solin04.05.2019.
Broj dionica 50004.05.2019. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0004.05.2019.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%04.05.2019.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug04.05.2019. Način stjecanja Kupnjom od kapitala04.05.2019.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice04.05.2019. Naziv poslovnog subjekta Northvolt AB04.05.2019. Northville AB28.05.2019.
OIB poslovnog subjekta 559015-889404.05.2019. 559202-313828.05.2019. Sjedište poslovnog subjekta Gamla Brogatan 26, Stocholm04.05.2019.
Broj dionica 10000004.05.2019. 10028.05.2019. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 0,0004.05.2019. 1250,0021.04.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%04.05.2019.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug04.05.2019. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom od kapitala04.05.2019. Na neki drugi način28.05.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovorom o Managmentu04.05.2019.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.04.2020. Naziv poslovnog subjekta Valamar Riviera d.d.21.04.2020.
OIB poslovnog subjekta 3620121284721.04.2020. Sjedište poslovnog subjekta Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč21.04.2020.
Broj dionica 400021.04.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 23,5421.04.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.04.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug21.04.2020. Način stjecanja Kupnjom od kapitala21.04.2020.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.04.2020. Naziv poslovnog subjekta Northvolt AB21.04.2020.
OIB poslovnog subjekta 559015-889421.04.2020. Sjedište poslovnog subjekta Gamla Brogatan 26, 11120 Stockholm21.04.2020.
Broj dionica 25000021.04.2020. 500000 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 0,0021.04.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.04.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug21.04.2020. Način stjecanja Na neki drugi način21.04.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovorom o managmentu21.04.2020.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.04.2020. Naziv poslovnog subjekta HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.21.04.2020.
OIB poslovnog subjekta 8793910421721.04.2020. Sjedište poslovnog subjekta Jurišićeva 4, 10000 Zagreb21.04.2020.
Broj dionica 5021.04.2020. 20030.10.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 600,0021.04.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.04.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug21.04.2020. Način stjecanja Kupnjom od kapitala21.04.2020.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.04.2020. Naziv poslovnog subjekta Dalekovod d.d.21.04.2020.
OIB poslovnog subjekta 4791124222221.04.2020. Sjedište poslovnog subjekta Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb21.04.2020.
Broj dionica 300021.04.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0021.04.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.04.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug21.04.2020. Način stjecanja Kupnjom od kapitala21.04.2020.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.04.2020. Naziv poslovnog subjekta Končar DST d.d.21.04.2020.
OIB poslovnog subjekta 4921455988921.04.2020. Sjedište poslovnog subjekta Mokrovićeva 8, ZAGREB21.04.2020.
Broj dionica 4021.04.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 1280,0021.04.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%21.04.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug21.04.2020. Način stjecanja Kupnjom od kapitala21.04.2020.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice30.10.2020. Naziv poslovnog subjekta Telia Company AB30.10.2020.
OIB poslovnog subjekta SE55610342490130.10.2020. Sjedište poslovnog subjekta Vastra Norrlandsgatan 17, 903 29 Umea30.10.2020.
Broj dionica 500030.10.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 38,0130.10.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%30.10.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug30.10.2020. Način stjecanja Kupnjom od kapitala30.10.2020.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Northville 2 AB
OIB poslovnog subjekta 559202-3138 Sjedište poslovnog subjekta Gamla Brogatan 26, Stocholm
Broj dionica 169699 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 1,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od kapitala
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji12.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 40000,0012.07.2017. Valuta EUR - Euro12.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug12.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 4000,0005.03.2018. 94500,0003.12.2018. 83500,0004.05.2019. 25000,0021.04.2020. 15000,0030.10.2020. Valuta EUR - Euro05.03.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug05.03.2018. Način stjecanja Nasljedstvom05.03.2018. Darovnim ugovorom03.12.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 30000,0003.12.2018. 50000,0004.05.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna03.12.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug03.12.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.12.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 478674,0030.10.2020. Valuta SEK - Švedska Kruna30.10.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug30.10.2020. Način stjecanja Od kapitala30.10.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 70000,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji12.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe APIS it d o o12.07.2017. Sjedište pravne osobe PaljetkovA 1812.07.2017.
OIB pravne osobe 0299465019912.07.2017.
Datum učlanjenja 14/06/201712.07.2017. Datum kraja članstva 12.07.2017.
Funkcije član Skupštine 12.07.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Trgovačko društvo BICRO BIOCENTAR doo12.07.2017. Sjedište pravne osobe Borongajska cesta 83h12.07.2017.
OIB pravne osobe 4729821053812.07.2017.
Datum učlanjenja 14/06/201712.07.2017. Datum kraja članstva 12.07.2017.
Funkcije član Skupštine12.07.2017.
Napomena