Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jelena Đugum

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Jelena04.01.2017. Prezime Đugum04.01.2017.
Stručna sprema Doktor Znanosti04.01.2017.
Zvanje Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije04.01.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica04.01.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana04.01.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece04.01.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb04.01.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji04.01.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra04.01.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo poljoprivrede04.01.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb04.01.2017. Ulica Ulica grada Vukovara04.01.2017. Kućni broj 7804.01.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610669204.01.2017. Fax (službeni) +3851610918904.01.2017.
Datum početka mandata 05/12/201604.01.2017. Predviđeni datum kraja mandata 04/12/202004.01.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.01.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji04.01.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji04.01.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednica Upravnog vijeća04.01.2017. Naziv pravne osobe Hrvatska agencija za hranu04.01.2017.
OIB pravne osobe 3436282910004.01.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski04.01.2017.
Datum početka dužnosti 14/12/201604.01.2017. Datum kraja dužnosti 13/12/202004.01.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 31000 Osijek04.01.2017. Ulica Ivana Gundulića 04.01.2017. Kućni broj 36b04.01.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851610669204.01.2017. Fax (službeni) +3851610918904.01.2017.
e-mail (službeni) jelena.dugum@mps.hr04.01.2017. Mobitel (službeni) +38599211397204.01.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji04.01.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji04.01.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25000,0004.01.2017. Neto iznos (HRK) 15000,0004.01.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji04.01.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji04.01.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji04.01.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji04.01.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji04.01.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji04.01.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.01.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.01.2017.
Mjesto Zagreb04.01.2017. Poštanski broj 1000004.01.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.01.2017. Površina 45,0504.01.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 513000,0004.01.2017.
Katastarska općina Črnomerec04.01.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.01.2017. Način stjecanja Novčanom pozajmicom04.01.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji04.01.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji04.01.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji04.01.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji04.01.2017.

Podatci o štednji

Iznos 27500,0004.01.2017. Valuta EUR - Euro04.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.01.2017. Način stjecanja Na neki drugi način04.01.2017.
Drugi način stjecanja Štednja od redovnih primanja iz radnog odnosa04.01.2017.

Podatci o štednji

Iznos 4500,0004.01.2017. Valuta EUR - Euro04.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.01.2017. Način stjecanja Od drugih izvora dohotka04.01.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji04.01.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: