Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jasminka Kečanović Šimec

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Jasminka07.05.2015. Prezime Kečanović Šimec07.05.2015.
Stručna sprema VSS07.05.2015.
Zvanje diplomirani inženjer arhitekture07.05.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke07.05.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana07.05.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece07.05.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb07.05.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.05.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Ravnatelj07.05.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada07.05.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb07.05.2015. Ulica Selska cesta07.05.2015. Kućni broj 13607.05.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851366980107.05.2015. Fax (službeni) 07.05.2015.
Datum početka mandata 03/04/201507.05.2015. Predviđeni datum kraja mandata 02/04/201907.05.2015.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.05.2015. Stvarni datum kraja mandata 30/06/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji07.05.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji07.05.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.05.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji07.05.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Rukovoditelj Službe za pregled dokumentacije u Sektoru za prethodnu obradu zahtjeva i naknade07.05.2015. Naziv pravne osobe Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada07.05.2015. OIB pravne osobe 3933825889307.05.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb07.05.2015. Ulica Selska cesta07.05.2015. Kućni broj 13607.05.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 28/02/201407.05.2015. Datum prestanka radnog odnosa 31/08/201407.05.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto privremena ravnateljica07.05.2015. Naziv pravne osobe Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada07.05.2015. OIB pravne osobe 3933825889307.05.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb07.05.2015. Ulica Selska cesta07.05.2015. Kućni broj 13607.05.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201407.05.2015. Datum prestanka radnog odnosa 01/04/201507.05.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 18818,7907.05.2015. 20948,9524.07.2019. Neto iznos (HRK) 12101,7707.05.2015. 13089,1224.07.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.05.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.05.2015.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji07.05.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji07.05.2015.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji07.05.2015.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1594,9607.05.2015. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak07.05.2015.
Vremenski raspon Mjesečno07.05.2015.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 14000,0006.11.2015. 40800,0024.07.2019. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava06.11.2015.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.11.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.05.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.05.2015. Nosioc obveze Osobno07.05.2015.
Vjerovnik Raiffeisenbank Austria dd07.05.2015. Iznos duga 72600,0007.05.2015. 44814,8224.07.2019.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak07.05.2015. EUR - Euro24.07.2019. Godina zaduženja 200707.05.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 36007.05.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 2200,0007.05.2015. 1980,0024.07.2019. Ugovorena kamatna stopa 4,9507.05.2015. 5,7524.07.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.07.2019. Nosioc obveze Osobno24.07.2019.
Vjerovnik Reiffeisen bank Austria dd24.07.2019. Iznos duga 121000,0024.07.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna24.07.2019. Godina zaduženja 201824.07.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 12024.07.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1423,0624.07.2019. Ugovorena kamatna stopa 7,2924.07.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.05.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.05.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.05.2015.
Mjesto Zagreb07.05.2015. Poštanski broj 1009007.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.05.2015. Površina 81,4607.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 830000,0007.05.2015.
Katastarska općina Stenjevec07.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno07.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug07.05.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.05.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža07.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.05.2015.
Mjesto Zagreb07.05.2015. Poštanski broj 1009007.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.05.2015. Površina 15,9007.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0007.05.2015.
Katastarska općina Stenjevec07.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno07.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug07.05.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.05.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.05.2015.
Mjesto Poreč07.05.2015. Poštanski broj 5244007.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.05.2015. Površina 35,9007.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 680000,0007.05.2015.
Katastarska općina Poreč-etažna knjiga07.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno07.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug07.05.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.05.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.05.2015.
Mjesto Zagreb07.05.2015. Poštanski broj 1000007.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.05.2015. Površina 61,7607.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0007.05.2015.
Katastarska općina Grad Zagreb07.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno07.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug07.05.2015. Način stjecanja Nasljedstvom07.05.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća07.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.05.2015.
Mjesto Zagreb07.05.2015. Poštanski broj 1009007.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.05.2015. Površina 160,0007.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0007.05.2015.
Katastarska općina Vrapče07.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno07.05.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama07.05.2015. Način stjecanja Nasljedstvom07.05.2015.
Postotak 12,5007.05.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom07.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.05.2015.
Mjesto Samobor07.05.2015. Poštanski broj 1043007.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.05.2015. Površina 80,0007.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0007.05.2015.
Katastarska općina Molvice07.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno07.05.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama07.05.2015. Način stjecanja Nasljedstvom07.05.2015.
Postotak 25,0007.05.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.05.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.05.2015. Marka/tip renault laguna07.05.2015.
Godina proizvodnje 200807.05.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0007.05.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug07.05.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.05.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.05.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji07.05.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice07.05.2015. Naziv poslovnog subjekta APZ Inženjering dd Zagreb07.05.2015.
OIB poslovnog subjekta 5376844193907.05.2015. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb07.05.2015.
Broj dionica 9807.05.2015. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 400,0007.05.2015.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos07.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno07.05.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.05.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice06.11.2015. Naziv poslovnog subjekta AZP Inženjering dd Zagreb06.11.2015.
OIB poslovnog subjekta 5376844193906.11.2015. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb06.11.2015.
Broj dionica 9806.11.2015. 9724.07.2019. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 400,0006.11.2015.
Izvršen prijenos prava Prijenos na fizičku osobu06.11.2015.
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe 06.11.2015. 06.11.2015. OIB 06.11.2015. 06.11.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.11.2015. Način stjecanja Na neki drugi način06.11.2015.
Postotak 0,7106.11.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine Gospoodin Kirin Davor je povjerenik na kojeg sam prenijela 98 dionica APZ-Inženjeringa dd06.11.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji07.05.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji07.05.2015.