Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Janko Buzjak

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Janko Prezime Buzjak
Stručna sprema VSS
Zvanje Diplomirani inžinjer sigurnosti smjer ZNR i ZOP Stranačka pripadnost Narodna stranka - reformisti

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 49221 Bedekovčina

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Bedekovčina

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 49221 Bedekovčina Ulica Trg Ante Starčevića Kućni broj 4

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38549213040 Fax (službeni) +38549214893
Datum početka mandata 26/05/2017 Predviđeni datum kraja mandata 26/06/2021
Način obnašanja dužnosti Volonterski Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Prijevremena starosna mirovina Naziv pravne osobe HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE OIB pravne osobe 84397956623
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Tvrtkova Kućni broj 5
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/01/2017 Datum prestanka radnog odnosa

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Prijevremena starosna mirovina Naziv pravne osobe Hrvatski Zavod za mirovinsko osiguranje OIB pravne osobe 84397956623
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Tvrtkova Kućni broj 5
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/01/2017 Datum prestanka radnog odnosa

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 3200,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5389,43 6017,0518.01.2019. Pravna osnova Od osiguranja
Vremenski raspon Mjesečno

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 7800,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Jednokratno

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 8370,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Jednokratno

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 530,97 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Mjesečno

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 6500,00 20800,0018.01.2019. Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Jednokratno

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3345,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2900,0018.01.2019. Pravna osnova Od drugog dohodka18.01.2019.
Vremenski raspon Mjesečno18.01.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini

Naziv poslodavca Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana OIB poslodavca 34938158599
Bruto iznos (HRK) 9600,0024.07.2017. 73919,1425.03.2019. Neto iznos (HRK) 82972,6724.07.2017. 54158,8325.03.2019.
Datum stupanja u radni odnos 02/07/1973 Datum prestanka radnog odnosa 31/12/2018 08/07/201818.01.2019.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje18.01.2019. OIB poslodavca 8439795662318.01.2019.
Bruto iznos (HRK) 5468,0018.01.2019. Neto iznos (HRK) 5468,0018.01.2019.
Datum stupanja u radni odnos 09/07/201818.01.2019. Datum prestanka radnog odnosa 18.01.2019.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1200,00 2068,0018.01.2019. Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Mjesečno

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 3345,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 12000,0025.03.2019. Pravna osnova Od druge djelatnosti25.03.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini25.03.2019.
Druga djelatnost Rad u predsjedništvu i skupštini komore maedicinskih sestara.25.03.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Raiffesenbank d.d. Iznos duga 2280000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 69 Iznos mjesečnog anuiteta 3843,02 Ugovorena kamatna stopa 5,22

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bedekovčina Poštanski broj 49221
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 334,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1300000,00
Katastarska općina Bedekovčina Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bedekovčina Poštanski broj 49221
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 393,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 980000,00
Katastarska općina Bedekovčina Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Postotak 50,00

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zabok Poštanski broj 49210
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 147,75
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 650000,00
Katastarska općina Zabok Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bedekovčina Poštanski broj 49221
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 945,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,00
Katastarska općina Bedekovčina Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od osiguranja

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bedekovčina Poštanski broj 49221
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 103,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,00
Katastarska općina Bedekovčina Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bedekovčina Poštanski broj 49221
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 3370,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,00
Katastarska općina Bedekovčina Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bedekovčina Poštanski broj 49221
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 3726,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,00
Katastarska općina Bedekovčina Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bedekovčina Poštanski broj 49221
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 7147,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,00
Katastarska općina Bedekovčina Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bedekovčina Poštanski broj 49221
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1300,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 26000,00
Katastarska općina Bedekovčina Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bedekovčina Poštanski broj 49221
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 8222,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,00
Katastarska općina Bedekovčina Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bedekovčina Poštanski broj 49221
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4118,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 41000,00
Katastarska općina Bedekovčina Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bedekovčina Poštanski broj 49221
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 241,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500,00
Katastarska općina Bedekovčina Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji24.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.07.2017. Marka/tip Ford Mondeo24.07.2017.
Godina proizvodnje 199824.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0024.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno24.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.07.2017. Marka/tip NISSAN NOTE VISIA24.07.2017.
Godina proizvodnje 200824.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0024.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug24.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.03.2019. Marka/tip Ford Mondeo20.03.2019.
Godina proizvodnje 201520.03.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 99919,8120.03.2019.
Oblik vlasništva Osobno20.03.2019. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom od kapitala20.03.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine Podizanjem suprugine štednje u Zagrebačkoj banci20.03.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji24.07.2017.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip Osobni auto Ford Mondeo
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip Osobni auto Nissan Note
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta HT-hrvatski Telekom
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zageb, Roberta Frangeša Mihanovića 9
Broj dionica 200 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 174,80
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od osiguranja
Drugi način stjecanja nekretnine Popustom na vrijednost jedne dionice za godine staža u kompaniji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta Raiffesen dobrovoljni mirovinski fond zatvoreni mirovinski fond THT-a
OIB poslovnog subjekta 14148900600 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Petrinjska 59
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 6844,15
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Drugi način stjecanja nekretnine Uplatom u fond novčanih sredstava HT-a

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta Fond hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njhovih obitelji
OIB poslovnog subjekta 46710466529 Sjedište poslovnog subjekta Erste invest-društvo za upravljanje fondom HB Zagreb
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 2904,78
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Za sudjelovanje u domovinskom ratu 91 92

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 150000,00 58000,0020.03.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o štednji

Iznos 2000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DVD Bedekovčina Sjedište pravne osobe Bedekovčina
OIB pravne osobe 35748209496
Datum učlanjenja 04/11/1985 Datum kraja članstva
Funkcije Zapovjednik vatrogasne zajednice općine Bedekovčina, član upravnog odbora DVD-a Bedekovčina i član interventne postrojbe

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice18.01.2019. Sjedište pravne osobe Subičke Tplice Park Matije Gpca 118.01.2019.
OIB pravne osobe 4901863273718.01.2019.
Datum učlanjenja 18/09/201818.01.2019. Datum kraja članstva 18.01.2019.
Funkcije Član upravnog vijeća bez nakknade18.01.2019.