Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jakša Franković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Jakša Prezime Franković
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomist Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 20240 Trpanj

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Trpanj

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20240 Trpanj Ulica Ulica Kralja Tomislava Kućni broj 41

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38520743448
Datum početka mandata 23/05/201704.09.2017. 21/05/202125.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/2021 21/05/202525.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12333,00 12499,24 10643,0425.06.2021. 15757,2221.01.2022. 2069,0424.01.2023. Neto iznos (EUR) 9387,00 9484,75 8456,2525.06.2021. 9704,9221.01.2022. 1407,8724.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1478,15 750,0025.06.2021. 99,5425.06.2021. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola Trpanj OIB poslodavca 13787440003
Bruto iznos (EUR) 101434,22 9566,1226.02.2020. 11197,3025.06.2021. 1645,5824.01.2023. Neto iznos (EUR) 71187,05 6635,7226.02.2020. 7867,1025.06.2021. 1132,2124.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 18/01/1999 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2007
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 170,10 Ugovorena kamatna stopa 5,21
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo Nositelj obveze Osobno
Druga obveza leasing
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Unicredit leasing Iznos duga (početni iznos glavnice) 12801,62
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 48 Iznos mjesečnog anuiteta 1711,76 1727,7625.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,95
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.01.2022. Nositelj obveze Osobno21.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP BANKA21.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 250000,0021.01.2022. 33180,7021.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.01.2022. EUR - Euro21.01.2022. Godina zaduženja 202121.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12021.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2634,7021.01.2022. 349,2524.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,8921.01.2022. 4,8324.01.2023.
Napomena 21.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Trpanj Poštanski broj 20240
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 344,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1200000,00 159267,37
Katastarska općina Trpanj Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 50,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Trpanj Poštanski broj 20240
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 511,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 380000,00 360000,00 47780,21
Katastarska općina Trpanj Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Trpanj Poštanski broj 20240
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 248,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 180000,00 23890,11
Katastarska općina Trpanj Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 50,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Trpanj Poštanski broj 20240
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 101,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,00 9954,21
Katastarska općina Trpanj Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 75,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Trpanj Poštanski broj 20240
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 97,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,00 9954,21
Katastarska općina Trpanj Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 75,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Trpanj Poštanski broj 20240
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 755,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,00 560000,00 74324,77
Katastarska općina Trpanj Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 75,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Trpanj Poštanski broj 20240
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 259,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6636,14
Katastarska općina Trpanj Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 75,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Trpanj Poštanski broj 20240
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 259,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,00 2654,46
Katastarska općina Trpanj Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji04.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.09.2017. Marka/tip Mazda 604.09.2017.
Godina proizvodnje 200204.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0004.09.2017. 2654,4604.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.09.2017. Marka/tip Golf 304.09.2017.
Godina proizvodnje 199404.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0004.09.2017. 663,6104.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl04.09.2017. Marka/tip Aprilia04.09.2017.
Godina proizvodnje 199804.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0004.09.2017. 530,8904.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac04.09.2017. Marka/tip Pasara 04.09.2017.
Godina proizvodnje 196904.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0004.09.2017. 663,6104.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama04.09.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom04.09.2017.
Postotak 50,0004.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine04.09.2017. Marka/tip vanbrodski motor Tohatsu 504.09.2017.
Godina proizvodnje 201004.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0004.09.2017. 663,6104.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod Marka/tip Hardy
Godina proizvodnje 1984 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 26650,00 3537,06
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Škoda
Godina proizvodnje 2015 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 95500,01 12675,03
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine ušteđevina. financijski leasing
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip vangrodski motor Honda
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,00 19000,0021.01.2022. 2521,7321.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način Zaduženjem kod banke (Kredit)21.01.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine ušteđevina
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip vanbrodski motor Honda
Godina proizvodnje 2006 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,00 398,17
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji04.09.2017.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip OSOBNI AUTOMOBIL MAZDA
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,00 3318,07
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip OSOBNI AUTOMOBIL GOLF
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,00 663,61
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip MOTOR APRILIA
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,00 398,17
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip ČAMAC PASARA
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,00 663,61
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 50,00
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip VANBRODSKI MOTOR TOHATSU
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,00 663,61
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 17000,00 10000,00 1500,0025.06.2021. 1000,0021.01.2022. Valuta USD - Američki Dolar
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način, Nasljedstvom
Drugi način stjecanja dar između članova obitelji
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Dobrovoljno vatrogasno društvo Trpanj Sjedište pravne osobe Put Dubokog doca 2
OIB pravne osobe 46534801408
Datum učlanjenja 05/06/1984 Datum kraja članstva
Funkcije predsjednik skupštine društva, predsjednik upravnog odbora zamjenik predsjednika društva,
Napomena