Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jagoda Surać

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Jagoda 26.06.2017. Prezime Surać26.06.2017.
Stručna sprema VSS26.06.2017.
Zvanje diplomirana pravnica26.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke26.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana26.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 23000 Zadar26.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika26.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Zadar26.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23000 Zadar26.06.2017. Ulica Narodni trg26.06.2017. Kućni broj 126.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852320818226.06.2017. Fax (službeni) +3852331593226.06.2017.
Datum početka mandata 30/05/201726.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 30/05/202126.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji26.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji26.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji26.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Zamjenica pročelnika u U.O. za gospodarenje gradskom imovinom26.06.2017. Naziv pravne osobe Grad Zadar26.06.2017. OIB pravne osobe 0993365185426.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23000 Zadar26.06.2017. Ulica Narodni trg26.06.2017. Kućni broj 126.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 15/11/199526.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 30/05/201726.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22777,6726.06.2017. 25269,52 Neto iznos (HRK) 15084,6726.06.2017. 16071,89

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji26.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1056,5026.06.2017. Pravna osnova Od kapitala26.06.2017.
Vremenski raspon Jednokratno26.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2911,8826.06.2017. Pravna osnova Od kapitala26.06.2017.
Vremenski raspon Jednokratno26.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji26.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji26.06.2017. Postoji31.12.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Prom-or d.o.o. Zagreb31.12.2018. OIB poslodavca 0462259589931.12.2018.
Bruto iznos (HRK) 13366,0031.12.2018. 20830,00 Neto iznos (HRK) 9722,5631.12.2018. 16341,00
Datum stupanja u radni odnos 01/10/201831.12.2018. 09/01/2019 Datum prestanka radnog odnosa 31.12.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje OIB poslodavca 84397956623
Bruto iznos (HRK) 16997,50 Neto iznos (HRK) 15616,26
Datum stupanja u radni odnos 01/01/2019 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji26.06.2017. Postoji30.12.2019.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 15616,2630.12.2019. Pravna osnova Od druge djelatnosti30.12.2019.
Vremenski raspon Mjesečno30.12.2019.
Druga djelatnost Mirovina HZZMO30.12.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji26.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Zadar26.06.2017. Poštanski broj 2300026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 825,0026.06.2017. 419,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000000,0026.06.2017.
Katastarska općina Zadar26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Osobno Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 50,0026.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Zadar26.06.2017. Poštanski broj 2300026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 150,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,0026.06.2017.
Katastarska općina Zadar26.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug26.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način26.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Gradnja prije 34 godine iz vlastitih sredstava pomoći obitelji i kredita26.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Barotul26.06.2017. Poštanski broj 2326226.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 658,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0026.06.2017.
Katastarska općina Pašman26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 3,1326.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Barotul26.06.2017. Poštanski broj 2326226.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 291,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0026.06.2017.
Katastarska općina Pašman26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 3,1326.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Barotul26.06.2017. Poštanski broj 2326226.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 466,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0026.06.2017.
Katastarska općina Pašman26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 5,0826.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Barotul26.06.2017. Poštanski broj 2326226.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 5859,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0026.06.2017.
Katastarska općina Pašman26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 12,5026.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Barotul26.06.2017. Poštanski broj 2326226.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 9048,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0026.06.2017.
Katastarska općina Pašman26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 12,5026.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Barotul26.06.2017. Poštanski broj 2326226.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 931,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0026.06.2017.
Katastarska općina Pašman26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 6,2526.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Barotul26.06.2017. Poštanski broj 2326226.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 1374,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0026.06.2017.
Katastarska općina Pašman26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 3,1326.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Biograd26.06.2017. Poštanski broj 2321026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 1000,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0026.06.2017.
Katastarska općina Biograd26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 50,0026.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Biograd26.06.2017. Poštanski broj 2321026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 1243,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0026.06.2017.
Katastarska općina Biograd26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 25,0026.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Biograd26.06.2017. Poštanski broj 2321026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 1134,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0026.06.2017.
Katastarska općina Biograd26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 25,0026.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Biograd26.06.2017. Poštanski broj 2321026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 8641,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0026.06.2017.
Katastarska općina Biograd26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 12,5026.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Biograd26.06.2017. Poštanski broj 2321026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 6078,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0026.06.2017.
Katastarska općina Biograd26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 4,1726.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Biograd26.06.2017. Poštanski broj 2321026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 1430,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0026.06.2017.
Katastarska općina Biograd26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 15,1726.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom31.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2018.
Mjesto Banjol Rab31.12.2018. Poštanski broj 5128031.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2018. Površina 680,0031.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,0031.12.2018.
Katastarska općina Banjol31.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama31.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom31.12.2018.
Postotak 25,0031.12.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan31.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2018.
Mjesto Zadar31.12.2018. Poštanski broj 2300031.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2018. Površina 130,0031.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0031.12.2018.
Katastarska općina Zadar31.12.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.12.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama31.12.2018. Način stjecanja Nasljedstvom31.12.2018.
Postotak 25,0031.12.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.06.2017. Marka/tip Opel Astra26.06.2017.
Godina proizvodnje 201026.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0026.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.06.2017. Marka/tip Fiat Bravo26.06.2017.
Godina proizvodnje 199926.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0026.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.06.2017. Marka/tip Fiat Punto26.06.2017.
Godina proizvodnje 200126.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0026.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug26.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji26.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice26.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Tankerska Next Generation d.d.26.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 3031296800326.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zadar26.06.2017.
Broj dionica 30926.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 68,0026.06.2017.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice26.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Turisthotel d.d.26.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 7420401274426.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zadar26.06.2017.
Broj dionica 5826.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 580,0026.06.2017.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji26.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 150000,0026.06.2017. 20000,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Prodajom imovine26.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 175000,0026.06.2017. 10000,00 Valuta EUR - Euro26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji26.06.2017.