Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivona Paltrinieri

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivona10.03.2021. Prezime Paltrinieri10.03.2021.
Stručna sprema Magistar10.03.2021.
Zvanje Magistar politologije10.03.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke10.03.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana10.03.2021.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece10.03.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb10.03.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.03.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave10.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo hrvatskih branitelja10.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb10.03.2021. Ulica Trg Nevenke Topalušić10.03.2021. Kućni broj 110.03.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851230875910.03.2021.
Datum početka mandata 11/02/202110.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/02/202510.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.03.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji10.03.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji10.03.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.03.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji10.03.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj službe 10.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo hrvatskih branitelja10.03.2021. OIB pravne osobe 9513152452810.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb10.03.2021. Ulica Trg Nevenke Topalušić 10.03.2021. Kućni broj 110.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 21/01/201910.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/02/202110.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 22923,8110.03.2021. Neto iznos (HRK) 14955,0310.03.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.03.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.03.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji10.03.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji10.03.2021.

Obveza

Vrsta obveze Drugo10.03.2021. Nositelj obveze Osobno10.03.2021.
Druga obveza Ugovorena obveza uplaćivanja u treći mirovinski stup10.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Bank10.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 0,0010.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.03.2021. Godina zaduženja 200810.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 010.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 500,0010.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 0,0010.03.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.03.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.03.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.03.2021.
Mjesto Zagreb10.03.2021. Poštanski broj 1000010.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.03.2021. Površina 101,5410.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1110000,0010.03.2021.
Katastarska općina Zagreb Centar10.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno10.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno10.03.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom10.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.03.2021.
Mjesto Zagreb10.03.2021. Poštanski broj 1000010.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.03.2021. Površina 1102,0010.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 413250,0010.03.2021.
Katastarska općina Trnje10.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno10.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama10.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom10.03.2021.
Postotak 6,2510.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji10.03.2021.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.03.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji10.03.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu10.03.2021. Naziv poslovnog subjekta Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji10.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 5930009618710.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Masarykova 110.03.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 1220,9310.03.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom10.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji10.03.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji10.03.2021.