Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivona Močenić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivona23.06.2021. Prezime Močenić23.06.2021.
Stručna sprema Doktor23.06.2021.
Zvanje Doktor medicine23.06.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke23.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.06.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.06.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 52100 Pula23.06.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji23.06.2021. Mjesto 52100 Pula23.06.2021.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika23.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Pula23.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52100 Pula23.06.2021. Ulica Forum 23.06.2021. Kućni broj 123.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38599529343723.06.2021.
Datum početka mandata 04/06/202123.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 04/06/202523.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski23.06.2021. Profesionalno09.07.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji23.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji23.06.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Liječnik omladinske škole23.06.2021. Naziv pravne osobe Nogometni klub Istra 196123.06.2021.
OIB pravne osobe 3993952150723.06.2021. Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.06.2021.
Datum početka dužnosti 22/08/201923.06.2021. Datum kraja dužnosti 30/06/202223.06.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 52100 Pula23.06.2021. Ulica Mate Balote23.06.2021. Kućni broj 1123.06.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855221049623.06.2021.
e-mail (službeni) info@nkiastra.com23.06.2021. Mobitel (službeni) +3855221049623.06.2021.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.06.2021.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji23.06.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23456,6409.07.2021. Neto iznos (HRK) 15457,8809.07.2021.
Volonterski (HRK) 0,0023.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji23.06.2021.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Opća bolnica Pula23.06.2021. OIB isplatitelja 1608970654323.06.2021.
Neto iznos mjesečno (HRK) 14846,1323.06.2021. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti23.06.2021.
Napomena 23.06.2021. Od 05. srpnja 2021. godine dužnost zamjenice gradonačelnika obavljam profesionalno. Dopunski rad liječnice u OB Pula obavljat ću 8 sati tjedno, tj. 180 sati godišnje.09.07.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji23.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2793,6023.06.2021. Pravna osnova Od druge djelatnosti23.06.2021.
Vremenski raspon Mjesečno23.06.2021.
Druga djelatnost Nogometni klub Istra 196123.06.2021.
Napomena 23.06.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.06.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Opća bolnica Pula 23.06.2021. OIB poslodavca 1608970654323.06.2021.
Bruto iznos (HRK) 35405,0023.06.2021. Neto iznos (HRK) 24188,0023.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 20/02/200423.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2021.
Napomena 23.06.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji23.06.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 4764,0023.06.2021. Pravna osnova Od druge djelatnosti23.06.2021.
Vremenski raspon Mjesečno23.06.2021.
Druga djelatnost Nogometni klub Istra 196123.06.2021.
Napomena 23.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji23.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji23.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.06.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2021. Marka/tip Renault Clio 23.06.2021.
Godina proizvodnje 201923.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 95000,0023.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti23.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.06.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji23.06.2021.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.06.2021. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.23.06.2021.
OIB poslovnog subjekta 8179314656023.06.2021. Sjedište poslovnog subjekta 10000 Zagreb23.06.2021.
Broj dionica 9423.06.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 184,0023.06.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%23.06.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.06.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti23.06.2021.
Napomena 23.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji23.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 120000,0023.06.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2021. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti23.06.2021.
Napomena 23.06.2021.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji23.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska liječnička komora23.06.2021. Sjedište pravne osobe 10000 Zagreb23.06.2021.
OIB pravne osobe 8667610488823.06.2021.
Datum učlanjenja 05/06/200023.06.2021. Datum kraja članstva 23.06.2021.
Funkcije Član23.06.2021.
Napomena 23.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatski liječnički sindikat23.06.2021. Sjedište pravne osobe 10000 Zagreb23.06.2021.
OIB pravne osobe 0558620588723.06.2021.
Datum učlanjenja 10/12/202023.06.2021. Datum kraja članstva 23.06.2021.
Funkcije Član23.06.2021.
Napomena 23.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatski liječnički zbor23.06.2021. Sjedište pravne osobe 10000 Zagreb23.06.2021.
OIB pravne osobe 6019295161123.06.2021.
Datum učlanjenja 10/06/200023.06.2021. Datum kraja članstva 23.06.2021.
Funkcije Član 23.06.2021.
Napomena 23.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska udruga bolničkih liječnika23.06.2021. Sjedište pravne osobe 10000 Zagreb23.06.2021.
OIB pravne osobe 7696181621523.06.2021.
Datum učlanjenja 12/05/201523.06.2021. Datum kraja članstva 23.06.2021.
Funkcije Član23.06.2021.
Napomena 23.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko društvo za dječju neurologiju23.06.2021. Sjedište pravne osobe 10000 Zagreb23.06.2021.
OIB pravne osobe 6019295161123.06.2021.
Datum učlanjenja 22/04/201323.06.2021. Datum kraja članstva 23.06.2021.
Funkcije Član23.06.2021.
Napomena 23.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko pedijatrijsko društvo23.06.2021. Sjedište pravne osobe 10000 Zagreb23.06.2021.
OIB pravne osobe 6019295161123.06.2021.
Datum učlanjenja 22/04/201123.06.2021. Datum kraja članstva 23.06.2021.
Funkcije Član23.06.2021.
Napomena 23.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatski savez za rijetke bolesti23.06.2021. Sjedište pravne osobe 10000 Zagreb23.06.2021.
OIB pravne osobe 8487308531523.06.2021.
Datum učlanjenja 10/04/201723.06.2021. Datum kraja članstva 23.06.2021.
Funkcije Član23.06.2021.
Napomena 23.06.2021.