Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivona Ferenčić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivona30.12.2016. Prezime Ferenčić30.12.2016.
Stručna sprema Diplomirani30.12.2016.
Zvanje diplomirani pravnik 30.12.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke30.12.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana30.12.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece30.12.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb30.12.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.12.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik glavnog tajnika30.12.2016. Glavni tajnik22.05.2020. Zamjenik glavnog tajnika29.05.2020. Glavni tajnik01.02.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Vlada Republike Hrvatske30.12.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb30.12.2016. Ulica Trg svetog Marka 30.12.2016. Kućni broj 230.12.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851630323030.12.2016.
Datum početka mandata 01/12/201630.12.2016. 25/04/202022.05.2020. 01/12/201629.05.2020. 25/04/202001.02.2022. Predviđeni datum kraja mandata 01/12/202030.12.2016. 19/10/202022.05.2020. 05/07/202401.02.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.12.2016. Stvarni datum kraja mandata 24/04/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.12.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji30.12.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.12.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji30.12.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto voditelj službe za pripremu akata sabora za objavu30.12.2016. zamjenik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske22.05.2020. voditelj Službe za pripremu akata Sabora za objavu29.05.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor30.12.2016. Vlada Republike Hrvatske22.05.2020. Hrvatski sabor29.05.2020. OIB pravne osobe 3859750623430.12.2016. 6443488513122.05.2020. 3859750623429.05.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb30.12.2016. Ulica Trg svetog Marka 30.12.2016. Kućni broj 630.12.2016. 222.05.2020. 629.05.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/200730.12.2016. 01/12/201622.05.2020. 01/10/200729.05.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/11/201630.12.2016. 24/04/202022.05.2020. 30/11/201629.05.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zamajenik glavnog tajnika01.02.2022. Naziv pravne osobe Vlada Republike Hrvatske01.02.2022. OIB pravne osobe 0998594957801.02.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb01.02.2022. Ulica trg svetog marka01.02.2022. Kućni broj 201.02.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/12/201601.02.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/04/202001.02.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21422,8130.12.2016. 23503,0022.05.2020. 21730,3229.05.2020. 23725,1101.02.2022. 3148,8501.02.2022. 3178,2821.02.2024. Neto iznos (EUR) 13616,9530.12.2016. 14610,3622.05.2020. 13593,8329.05.2020. 15444,7801.02.2022. 2049,7701.02.2022. 2074,7321.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.12.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.12.2016. Postoji21.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 61,6821.02.2024. Pravna osnova Od kapitala21.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno21.02.2024.
Napomena 21.02.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji30.12.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca profil poslovno savjetovanje d.o.o.30.12.2016. OIB poslodavca 9014428884830.12.2016.
Bruto iznos (EUR) 37440,0030.12.2016. 4062,5122.05.2020. 11544,0001.02.2022. 1532,1501.02.2022. 2237,9621.02.2024. Neto iznos (EUR) 29952,0030.12.2016. 3250,0122.05.2020. 8000,0001.02.2022. 1061,7801.02.2022. 1500,0021.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 18/04/201630.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa 30.12.2016.
Napomena Prijevljeni iznos je iznos plaće isplaćen u prosincu prethodne godine), a prosječan mjesečni iznos plaće u razdoblju od prethodne imovinske kartice iznosio je neto 788,80 eura, odnosno bruto 1085,59.21.02.2024.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji30.12.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.12.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji30.12.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.12.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.12.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2016.
Mjesto zagreb30.12.2016. Zagreb29.05.2020. Poštanski broj 1000030.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2016. Površina 56,0030.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 630000,0030.12.2016. 850000,0022.05.2020. 150000,0026.01.2023.
Katastarska općina maksimir30.12.2016. Maksimir29.05.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug30.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica30.12.2016. Vikendica s pripadajućim zemljištem22.05.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2016.
Mjesto planina donja30.12.2016. Planina donja29.05.2020. Poštanski broj 1036230.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2016. čhv - čhv22.05.2020. Površina 40,0030.12.2016. 202,0022.05.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0030.12.2016. 210000,0022.05.2020. 27871,7922.05.2020.
Katastarska općina planina30.12.2016. Planina29.05.2020. Vrsta vlasništva Knjižno30.12.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug30.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.12.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.12.2016. Marka/tip citroen c530.12.2016. Citroen c529.05.2020.
Godina proizvodnje 200430.12.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0030.12.2016. 22000,0022.05.2020. 2919,9022.05.2020. 2900,0021.02.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug30.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.12.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.12.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji30.12.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice30.12.2016. Naziv poslovnog subjekta ht d.d.30.12.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656030.12.2016. Sjedište poslovnog subjekta zagreb30.12.2016.
Broj dionica 6330.12.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 169,0030.12.2016. 166,0022.05.2020. 184,5001.02.2022. 24,6026.01.2023. 27,6021.02.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos30.12.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno30.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.12.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu30.12.2016. Naziv poslovnog subjekta pbz invest30.12.2016. Eurizon Asset Management Croatia d.o.o21.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 7307396057330.12.2016. Sjedište poslovnog subjekta zagreb30.12.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 1600,0030.12.2016. 2100,0022.05.2020. 278,7222.05.2020. 302,9721.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno30.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.12.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji30.12.2016. Postoji22.05.2020.

Podatci o štednji

Iznos 600,0022.05.2020. 4700,0001.02.2022. 6026,0021.02.2024. Valuta EUR - Euro22.05.2020.
Oblik vlasništva Osobno22.05.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.05.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji30.12.2016.