Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivo Žinić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivo17.04.2015. Prezime Žinić 17.04.2015.
Stručna sprema VSS17.04.2015.
Zvanje diplomirani inženjer arhitekture17.04.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica17.04.2015. Hrvatska demokratska zajednica17.04.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana17.04.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece17.04.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 44400 Glina17.04.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.04.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost u00c5u00bdupan17.04.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Sisačko-Moslavačka u00c5u00bdupanija17.04.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 44000 Sisak17.04.2015. Ulica S. i A. Radića 17.04.2015. Kućni broj 3617.04.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854455020117.04.2015. Fax (službeni) +3854452415817.04.2015.
Datum početka mandata 04/11/201417.04.2015. 13/06/201722.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 05/06/201717.04.2015. 10/06/202122.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.04.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji17.04.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji17.04.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.04.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji17.04.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Voditelj Regionalnog ureda Petrinja17.04.2015. Naziv pravne osobe Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje17.04.2015. OIB pravne osobe 4366474021917.04.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb17.04.2015. Ulica Radnička cesta 17.04.2015. Kućni broj 2217.04.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 11/11/199517.04.2015. Datum prestanka radnog odnosa 03/11/201417.04.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 28470,1317.04.2015. 25969,2522.06.2017. Neto iznos (HRK) 18931,3917.04.2015. 18091,5422.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.04.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji17.04.2015. Ne postoji22.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 6647,1717.04.2015. Pravna osnova Od drugog dohodka17.04.2015.
Vremenski raspon Jednokratno17.04.2015.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji17.04.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji17.04.2015.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Specijalistička pedijatrijska ordinacija Snježane Prodanović17.04.2015. OIB poslodavca 8889180884817.04.2015.
Bruto iznos (HRK) 7815,0017.04.2015. 93780,0031.07.2017. Neto iznos (HRK) 5800,0017.04.2015. 69600,0031.07.2017.
Datum stupanja u radni odnos 11/03/198217.04.2015. Datum prestanka radnog odnosa 17.04.2015.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji17.04.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji17.04.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.04.2015. Nosioc obveze Osobno17.04.2015.
Vjerovnik OTP banka17.04.2015. Iznos duga 111332,7517.04.2015. 180000,0022.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.04.2015. Godina zaduženja 201117.04.2015. 201722.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8417.04.2015. 6022.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2848,9917.04.2015. 3479,0722.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,5317.04.2015. 5,9922.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.04.2015. Nosioc obveze Osobno17.04.2015.
Vjerovnik Zagrebačka banka17.04.2015. Iznos duga 225965,8017.04.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.04.2015. Godina zaduženja 201317.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 12017.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 2232,0017.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 9,4917.04.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.04.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji17.04.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom17.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.04.2015.
Mjesto Glina17.04.2015. Poštanski broj 4440017.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.04.2015. Površina 100,0017.04.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 280000,0017.04.2015.
Katastarska općina Glina17.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno17.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno17.04.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom17.04.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom17.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.04.2015.
Mjesto Glina17.04.2015. Poštanski broj 4440017.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.04.2015. Površina 12163,0017.04.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0017.04.2015.
Katastarska općina Glina17.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno17.04.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug17.04.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom17.04.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.04.2015.
Mjesto Glina17.04.2015. Poštanski broj 4440017.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.04.2015. Površina 28278,0017.04.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0017.04.2015.
Katastarska općina Marinbrod17.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno17.04.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.04.2015. Način stjecanja Nasljedstvom17.04.2015.
Postotak 20,8317.04.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji17.04.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.04.2015. Marka/tip BMW17.04.2015.
Godina proizvodnje 200217.04.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0017.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno17.04.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.04.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.04.2015. Marka/tip Seat ibiza17.04.2015.
Godina proizvodnje 200717.04.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0017.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno17.04.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.04.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.04.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji17.04.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio17.04.2015. Naziv poslovnog subjekta APB Petrinja17.04.2015.
OIB poslovnog subjekta 4349013025417.04.2015. Sjedište poslovnog subjekta Petrinja, Gundulićeva 117.04.2015.
Udio vlasništva izražen u postocima 20,3417.04.2015.
Izvršen prijenos prava Prijenos na pravnu osobu17.04.2015.
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe Odvjetnica Matea Begić17.04.2015. Odvjetnik Mate Manola22.06.2017. OIB 17.04.2015. 22.06.2017. 22.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.04.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.04.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji17.04.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji17.04.2015.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Poljoprivredno-turistička zadruga branitelja Marinbrod17.04.2015. Sjedište pravne osobe Marinbrod 4117.04.2015.
OIB pravne osobe 6411735252517.04.2015.
Datum učlanjenja 04/03/201217.04.2015. Datum kraja članstva 17.04.2015.
Funkcije Upravitelj17.04.2015.