Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivica Tanjić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivica23.03.2015. Prezime Tanjić 23.03.2015.
Stručna sprema SSS23.03.2015.
Zvanje Autolimar23.03.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica23.03.2015. Hrvatska demokratska zajednica23.03.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.03.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.03.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 43212 Rovišće23.03.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.03.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika23.03.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Rovišće23.03.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43212 Rovišće23.03.2015. Ulica Trg Hrvatskih branitelja 23.03.2015. Kućni broj 223.03.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854387807923.03.2015.
Datum početka mandata 24/05/201323.03.2015. 26/05/201729.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 24/05/201723.03.2015. 26/05/202129.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski23.03.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji23.03.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji23.03.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.03.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji23.03.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 0,0023.03.2015.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.03.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji23.03.2015.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 79712,9823.03.2015. Pravna osnova Od nesamostalnog rada23.03.2015.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.03.2015.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji23.03.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje U radnom odnosu23.03.2015. Postoji29.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Zagrebačka banka d.d23.03.2015. OIB poslodavca 9296322347323.03.2015.
Bruto iznos (HRK) 96314,1123.03.2015. Neto iznos (HRK) 77051,2423.03.2015.
Datum stupanja u radni odnos Datum prestanka radnog odnosa

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Zagrebačka banka d.d.29.06.2017. OIB poslodavca 9296322347329.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 9918,1629.06.2017. 119017,9225.07.2017. Neto iznos (HRK) 6962,2729.06.2017. 83547,2425.07.2017.
Datum stupanja u radni odnos 05/01/200129.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 29.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji23.03.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.03.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.03.2015. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug23.03.2015.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka 23.03.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 130800,0023.03.2015.
Valuta duga EUR - Euro23.03.2015. Godina zaduženja 201423.03.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 30023.03.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 778,1723.03.2015. Ugovorena kamatna stopa 5,7623.03.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.03.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2015.
Mjesto Rovišće23.03.2015. Poštanski broj 4321223.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2015. Površina 2073,6023.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,0023.03.2015.
Katastarska općina Rovišće23.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno23.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno23.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2015.
Mjesto Rovišće23.03.2015. Poštanski broj 4321223.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2015. Površina 6935,0023.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0023.03.2015.
Katastarska općina Rovišće23.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno23.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno23.03.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.03.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.03.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.03.2015. Marka/tip Opel Vectra23.03.2015.
Godina proizvodnje 200523.03.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0023.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno23.03.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.03.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.03.2015. Marka/tip Renault Clio23.03.2015.
Godina proizvodnje 199623.03.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000,0023.03.2015. 3000,0029.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.03.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor23.03.2015. Marka/tip Zetor23.03.2015.
Godina proizvodnje 199423.03.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0023.03.2015. 12000,0029.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.03.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.03.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji23.03.2015.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu23.03.2015. Naziv poslovnog subjekta Fond Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji23.03.2015.
OIB poslovnog subjekta 3914685747523.03.2015. Sjedište poslovnog subjekta Savska 66 Zagreb23.03.2015.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 18193,5423.03.2015. 21255,8229.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.03.2015. Način stjecanja Na neki drugi način23.03.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine Kao sudionik Domovinskog rata. Na temelju zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji23.03.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji23.03.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji23.03.2015.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DVD Rovišće23.03.2015. Sjedište pravne osobe Trg hrvatskih branitelja 123.03.2015.
OIB pravne osobe 6270645246423.03.2015.
Datum učlanjenja 01/05/197823.03.2015. Datum kraja članstva 31/12/201523.03.2015.
Funkcije Tajnik23.03.2015.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga specijalne polcije Omege23.03.2015. Sjedište pravne osobe Masarykova 8 Bjelovar23.03.2015.
OIB pravne osobe 6899015679723.03.2015.
Datum učlanjenja 01/01/200123.03.2015. Datum kraja članstva 31/12/201523.03.2015.
Funkcije Predsjednik23.03.2015.