Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivica Rendulić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivica04.07.2017. Prezime Rendulić04.07.2017.
Stručna sprema SSS04.07.2017.
Zvanje Radarski tehničar04.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatski laburisti - stranka rada04.07.2017. Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana04.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece04.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 44000 Sisak04.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji04.07.2017. Ne postoji12.03.2019. Mjesto 10000 Zagreb04.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika04.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Sisak04.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 44000 Sisak04.07.2017. Ulica Rimska 04.07.2017. Kućni broj 2604.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854451010204.07.2017.
Datum početka mandata 08/06/201704.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 08/06/202104.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski04.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 08/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji04.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji04.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji04.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji04.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (HRK) 6628,4604.07.2017. 6286,3528.08.2017. 7024,74
Napomena Po prestanku obnašanja dužnosti više ne primam nikakvu naknadu , dakle od 08.06.2021. ne primam nikakvu naknadu.09.06.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji04.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji04.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 5958,7504.07.2017. 7162,75 7603,70 7787,8801.10.2021. 7948,7309.06.2022. Pravna osnova Od osiguranja04.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno04.07.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9500,0008.01.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava08.01.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini08.01.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji04.07.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Gradska tržnica Sisak d.o.o.04.07.2017. OIB poslodavca 7472452270304.07.2017.
Bruto iznos (HRK) 45151,2504.07.2017. 54181,5028.08.2017. 5983,0922.07.2021. 7434,9309.06.2022. Neto iznos (HRK) 34634,6904.07.2017. 41561,6228.08.2017. 4613,4522.07.2021. 5519,3909.06.2022.
Datum stupanja u radni odnos 18/02/201604.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 04.07.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji04.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji04.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji04.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.07.2017. Nositelj obveze Osobno04.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb04.07.2017. OTP banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 35000,0004.07.2017. 75000,00
Valuta duga EUR - Euro04.07.2017. Godina zaduženja 200904.07.2017. 2019
Rok vraćanja u mjesecima 24004.07.2017. 228 Iznos mjesečnog anuiteta 254,9804.07.2017. 433,00 Ugovorena kamatna stopa 6,0404.07.2017. 2,99
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.07.2017. Nositelj obveze Osobno04.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb04.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 18000,0004.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro04.07.2017. Godina zaduženja 201204.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12004.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 228,4104.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,9204.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.08.2017. Nositelj obveze Osobno28.08.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Unicreddit leasing28.08.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 154976,7928.08.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.08.2017. Godina zaduženja 201728.08.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6028.08.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2310,7828.08.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,9528.08.2017.
Napomena u tijeku je rješavanje postupka koji sam pokrenuo za prijevremeni otkup preostalih dviju rata tako da mogu registrirati automobil na svoje ime.09.06.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji04.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji04.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2017.
Mjesto Sisak04.07.2017. Poštanski broj 4400004.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2017. Površina 58,4004.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 400000,0004.07.2017.
Katastarska općina Sisak stari04.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno04.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica04.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2017.
Mjesto Vir04.07.2017. Poštanski broj 2323404.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2017. Površina 63,0004.07.2017. 166,3028.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 950000,0004.07.2017. 1350000,0022.07.2021.
Katastarska općina Vir04.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno04.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.07.2017.
Napomena u tijeku je realizacija prodaje vikendice i po završenom postupku etažiranja te sklapanja kupoprodajnih ugovora sa novim vlasnicima ću izvršiti potrebite promjene u imovinskoj kartici.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište28.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.08.2017.
Mjesto Vir28.08.2017. Poštanski broj 2323428.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.08.2017. Površina 82,0028.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0028.08.2017.
Katastarska općina Vir28.08.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.08.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.08.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji04.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.07.2017. Marka/tip Renault Clio04.07.2017. Renault Captur28.08.2017.
Godina proizvodnje 200604.07.2017. 201728.08.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 25000,0004.07.2017. 133000,0028.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine04.07.2017. Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.08.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji04.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji04.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice04.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Božjakovina d.d.04.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 6667172998004.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Božjakovina, Božjakovečka 604.07.2017.
Broj dionica 8604.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 300,0004.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%04.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno04.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način04.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Fond Hrvatskih branitelja04.07.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji04.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 2400,0004.07.2017. 25000,00 140000,0001.10.2021. Valuta EUR - Euro04.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način04.07.2017. Na neki drugi način, Prodajom imovine01.10.2021.
Drugi način stjecanja Stambena štednja04.07.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji04.07.2017.