Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivica Poljičak

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivica03.01.2017. Prezime Poljičak03.01.2017.
Stručna sprema Doktor Znanosti03.01.2017.
Zvanje profesor sociologije03.01.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica03.01.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana03.01.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece03.01.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 22000 Šibenik03.01.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.01.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Državni tajnik03.01.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo kulture03.01.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb03.01.2017. Ulica Runjaninova03.01.2017. Kućni broj 203.01.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851486630103.01.2017. Fax (službeni) +3851486631303.01.2017.
Datum početka mandata 05/12/201603.01.2017. Predviđeni datum kraja mandata 05/12/202003.01.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.01.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji03.01.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji03.01.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji03.01.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji03.01.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto viši predavač03.01.2017. Naziv pravne osobe Veleučilište u Šibeniku03.01.2017. OIB pravne osobe 6172751215703.01.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 22000 Šibenik03.01.2017. Ulica Trg Andrije Hebranga 03.01.2017. Kućni broj 1103.01.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/06/199803.01.2017. Datum prestanka radnog odnosa 04/12/201603.01.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 29944,6203.01.2017. Neto iznos (HRK) 15383,7903.01.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji03.01.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji03.01.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2100,0003.01.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava03.01.2017.
Vremenski raspon Mjesečno03.01.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0003.01.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava03.01.2017.
Vremenski raspon Mjesečno03.01.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 19000,0003.01.2017. Pravna osnova Od drugog dohodka03.01.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.01.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 17000,0022.03.2019. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti22.03.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini22.03.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4625,2722.03.2019. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti22.03.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini22.03.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji03.01.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji03.01.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik03.01.2017. OIB poslodavca 2625132639903.01.2017.
Bruto iznos (HRK) 115214,0003.01.2017. Neto iznos (HRK) 76629,9903.01.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/198903.01.2017. Datum prestanka radnog odnosa 03.01.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji03.01.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 14258,4603.01.2017. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti03.01.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.01.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 6000,0003.01.2017. Pravna osnova Od drugog dohodka03.01.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.01.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 35000,0003.01.2017. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti03.01.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.01.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 62000,0003.01.2017. Pravna osnova Od drugog dohodka03.01.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.01.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 60500,0003.01.2017. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti03.01.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.01.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 2000,0003.01.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava03.01.2017.
Vremenski raspon Mjesečno03.01.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji03.01.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.01.2017. Nosioc obveze Osobno03.01.2017.
Vjerovnik Prva stambena štedionica03.01.2017. Iznos duga 9177,0003.01.2017.
Valuta duga EUR - Euro03.01.2017. Godina zaduženja 200703.01.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 14403.01.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 70,9203.01.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,7503.01.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.01.2017. Nosioc obveze Bračni drug03.01.2017.
Vjerovnik Prva stambena štedionica03.01.2017. Iznos duga 10000,0003.01.2017.
Valuta duga EUR - Euro03.01.2017. Godina zaduženja 200803.01.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 17403.01.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 77,2803.01.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,7503.01.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.01.2017. Nosioc obveze Bračni drug03.01.2017.
Vjerovnik Prva stambena štedionica03.01.2017. Iznos duga 14900,0003.01.2017.
Valuta duga EUR - Euro03.01.2017. Godina zaduženja 201103.01.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 17403.01.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 115,9103.01.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,7503.01.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.01.2017. Nosioc obveze Bračni drug03.01.2017.
Vjerovnik Jadranska banka d.d. Šibenik03.01.2017. Iznos duga 24500,0003.01.2017.
Valuta duga EUR - Euro03.01.2017. Godina zaduženja 201303.01.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 14503.01.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 208,6103.01.2017. Ugovorena kamatna stopa 3,5003.01.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.01.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji03.01.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom03.01.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.01.2017.
Mjesto Šibenik03.01.2017. Poštanski broj 22000003.01.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.01.2017. Površina 461,0003.01.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3012000,0003.01.2017.
Katastarska općina Šibenik03.01.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.01.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama03.01.2017. Način stjecanja Nasljedstvom03.01.2017.
Postotak 50,0003.01.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan03.01.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.01.2017.
Mjesto Zagreb03.01.2017. Poštanski broj 1000003.01.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.01.2017. Površina 29,3003.01.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 242692,0003.01.2017.
Katastarska općina Zaprudski otok03.01.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug03.01.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.01.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište03.01.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.01.2017.
Mjesto Šibenik03.01.2017. Poštanski broj 2200003.01.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.01.2017. Površina 457,0003.01.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 172000,0003.01.2017.
Katastarska općina KO Zaton03.01.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug03.01.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.01.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji03.01.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.01.2017. Marka/tip Renault Megan Berlina 1.403.01.2017.
Godina proizvodnje 200003.01.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0003.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno03.01.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.01.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod03.01.2017. Marka/tip Adriatic Kvarnerplastika03.01.2017.
Godina proizvodnje 198403.01.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 112950,0003.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug03.01.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.01.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji03.01.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji03.01.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu03.01.2017. Naziv poslovnog subjekta Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji03.01.2017.
OIB poslovnog subjekta 3914685747503.01.2017. Sjedište poslovnog subjekta Slavonska avenija 6 Zagreb03.01.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 6893,0603.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno03.01.2017. Način stjecanja Na neki drugi način03.01.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Dragovoljac Domovinskog rata03.01.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji03.01.2017.

Podatci o štednji

Iznos 15394,8903.01.2017. Valuta EUR - Euro03.01.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.01.2017. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava03.01.2017.

Podatci o štednji

Iznos 13252,6803.01.2017. Valuta USD - Američki Dolar03.01.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.01.2017. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava03.01.2017.

Podatci o štednji

Iznos 21900,0003.01.2017. Valuta EUR - Euro03.01.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.01.2017. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava03.01.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji03.01.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Agencija APPA d.o.o.03.01.2017. Sjedište pravne osobe Mostarska 67 Šibenik03.01.2017.
OIB pravne osobe 3735745364703.01.2017.
Datum učlanjenja 02/02/201503.01.2017. Datum kraja članstva 03.01.2017.
Funkcije član uprave03.01.2017.