Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivica Poljičak

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivica03.01.2017. Prezime Poljičak03.01.2017.
Stručna sprema Doktor Znanosti03.01.2017.
Zvanje profesor sociologije03.01.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica03.01.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana03.01.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece03.01.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 22000 Šibenik03.01.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.01.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Državni tajnik03.01.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo kulture03.01.2017. Ministarstvo kulture i medija

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb03.01.2017. Ulica Runjaninova03.01.2017. Kućni broj 203.01.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851486630103.01.2017. +3851486640826.10.2020. Fax (službeni) +3851486631303.01.2017.
Datum početka mandata 05/12/201603.01.2017. 04/12/201626.10.2020. 24/09/2020 Predviđeni datum kraja mandata 05/12/202003.01.2017. 24/09/202026.10.2020. 24/09/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.01.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji03.01.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji03.01.2017. Postoji

Druga javna dužnost

Dužnost Potpredsjednik Upravnog vijeća Naziv pravne osobe Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
OIB pravne osobe 57527861125 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 12/12/2019 Datum kraja dužnosti 12/12/2023
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Marka Marulića Kućni broj 21
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854801915 Fax (službeni) +3854828268
e-mail (službeni) centra@centardomovinskograta.hr Mobitel (službeni)

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji03.01.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji03.01.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto viši predavač03.01.2017. profesor visoke škole državni tajnik Naziv pravne osobe Veleučilište u Šibeniku03.01.2017. Ministarstvo kulture OIB pravne osobe 6172751215703.01.2017. 37836302645
Sjedište pravne osobe
Mjesto 22000 Šibenik03.01.2017. 10000 Zagreb Ulica Trg Andrije Hebranga 03.01.2017. Runjaninova Kućni broj 1103.01.2017. 2
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/06/199803.01.2017. 04/12/2016 Datum prestanka radnog odnosa 04/12/201603.01.2017. 24/09/2020

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 29944,6203.01.2017. 29577,12 Neto iznos (HRK) 15383,7903.01.2017. 16004,51

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji03.01.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji03.01.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2100,0003.01.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava03.01.2017.
Vremenski raspon Mjesečno03.01.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0003.01.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava03.01.2017.
Vremenski raspon Mjesečno03.01.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 19000,0003.01.2017. Pravna osnova Od drugog dohodka03.01.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.01.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 17000,0022.03.2019. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti22.03.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini22.03.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4625,2722.03.2019. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti22.03.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini22.03.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji03.01.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji03.01.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik03.01.2017. Tehničko veleučilište u Zagrebu OIB poslodavca 2625132639903.01.2017. 08814003451
Bruto iznos (HRK) 115214,0003.01.2017. 12157,21 Neto iznos (HRK) 76629,9903.01.2017. 8104,24
Datum stupanja u radni odnos 01/10/198903.01.2017. 01/09/2017 Datum prestanka radnog odnosa 03.01.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji03.01.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 14258,4603.01.2017. 21070,12 Pravna osnova Od nastavne djelatnosti03.01.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.01.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 6000,0003.01.2017. 128232,21 Pravna osnova Od drugog dohodka03.01.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.01.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 35000,0003.01.2017. 115159,59 Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti03.01.2017. Od drugog dohodka
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.01.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 62000,0003.01.2017. 11309,48 Pravna osnova Od drugog dohodka03.01.2017. Od edukacijske djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.01.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 60500,0003.01.2017. 2000,00 Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti03.01.2017. Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.01.2017. Mjesečno

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 2000,0003.01.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava03.01.2017.
Vremenski raspon Mjesečno03.01.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 2000,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno

Podatci o obvezama

Obveze Postoji03.01.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.01.2017. Nosioc obveze Osobno03.01.2017.
Vjerovnik Prva stambena štedionica03.01.2017. Iznos duga 9177,0003.01.2017. 10800,00
Valuta duga EUR - Euro03.01.2017. HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 200703.01.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 14403.01.2017. 20 Iznos mjesečnog anuiteta 70,9203.01.2017. 540,0026.10.2020. Ugovorena kamatna stopa 4,7503.01.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.01.2017. Nosioc obveze Bračni drug03.01.2017.
Vjerovnik Prva stambena štedionica03.01.2017. Iznos duga 10000,0003.01.2017.
Valuta duga EUR - Euro03.01.2017. Godina zaduženja 200803.01.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 17403.01.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 77,2803.01.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,7503.01.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.01.2017. Nosioc obveze Bračni drug03.01.2017.
Vjerovnik Prva stambena štedionica03.01.2017. Iznos duga 14900,0003.01.2017.
Valuta duga EUR - Euro03.01.2017. Godina zaduženja 201103.01.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 17403.01.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 115,9103.01.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,7503.01.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.01.2017. Nosioc obveze Bračni drug03.01.2017.
Vjerovnik Jadranska banka d.d. Šibenik03.01.2017. Hrvatska poštanska banka d.d. Iznos duga 24500,0003.01.2017.
Valuta duga EUR - Euro03.01.2017. Godina zaduženja 201303.01.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 14503.01.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 208,6103.01.2017. Ugovorena kamatna stopa 3,5003.01.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik OTP banka d.d. Iznos duga 913700,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 228 Iznos mjesečnog anuiteta 5305,30 Ugovorena kamatna stopa 2,89

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik OTP banka d.d. Iznos duga 30000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 325,43 Ugovorena kamatna stopa 5,49

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.01.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji03.01.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom03.01.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.01.2017.
Mjesto Šibenik03.01.2017. Poštanski broj 22000003.01.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.01.2017. Površina 461,0003.01.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3012000,0003.01.2017. 2250000,00
Katastarska općina Šibenik03.01.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.01.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama03.01.2017. Osobno, Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom03.01.2017. Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Postotak 50,0003.01.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan03.01.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.01.2017.
Mjesto Zagreb03.01.2017. Poštanski broj 1000003.01.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.01.2017. Površina 29,3003.01.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 242692,0003.01.2017. 375000,00
Katastarska općina Zaprudski otok03.01.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug03.01.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.01.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište03.01.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.01.2017.
Mjesto Šibenik03.01.2017. Poštanski broj 2200003.01.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.01.2017. Površina 457,0003.01.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 172000,0003.01.2017.
Katastarska općina KO Zaton03.01.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug03.01.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.01.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 67,21
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1005000,00
Katastarska općina KO Klara Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji03.01.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.01.2017. Marka/tip Renault Megan Berlina 1.403.01.2017.
Godina proizvodnje 200003.01.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0003.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno03.01.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.01.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod03.01.2017. Marka/tip Adriatic Kvarnerplastika03.01.2017.
Godina proizvodnje 198403.01.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 112950,0003.01.2017. 52500,00
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug03.01.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.01.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Megane Berlina 1.4
Godina proizvodnje 2000 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7500,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji03.01.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji03.01.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu03.01.2017. Naziv poslovnog subjekta Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji03.01.2017.
OIB poslovnog subjekta 3914685747503.01.2017. Sjedište poslovnog subjekta Slavonska avenija 6 Zagreb03.01.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 6893,0603.01.2017.
Oblik vlasništva Osobno03.01.2017. Način stjecanja Na neki drugi način03.01.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Dragovoljac Domovinskog rata03.01.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio03.11.2020. Naziv poslovnog subjekta Agencija APPA d.o.o.03.11.2020.
OIB poslovnog subjekta 3735745364703.11.2020. Sjedište poslovnog subjekta Šibenik03.11.2020.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0003.11.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos03.11.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug03.11.2020. Način stjecanja Na neki drugi način03.11.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Upisom u sudski registar03.11.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio03.11.2020. Naziv poslovnog subjekta APPA365 d.o.o.03.11.2020.
OIB poslovnog subjekta 3773128050803.11.2020. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb03.11.2020.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0003.11.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos03.11.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug03.11.2020. Način stjecanja Na neki drugi način03.11.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Upisom u sudski registar03.11.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio03.11.2020. Naziv poslovnog subjekta WOORD j.d.o.o.03.11.2020.
OIB poslovnog subjekta 6420095906103.11.2020. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb03.11.2020.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0003.11.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos03.11.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug03.11.2020. Način stjecanja Na neki drugi način03.11.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Upisom u sudski registar03.11.2020.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji03.01.2017.

Podatci o štednji

Iznos 15394,8903.01.2017. 33600,00 Valuta EUR - Euro03.01.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.01.2017. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava03.01.2017.

Podatci o štednji

Iznos 13252,6803.01.2017. Valuta USD - Američki Dolar03.01.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.01.2017. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava03.01.2017.

Podatci o štednji

Iznos 21900,0003.01.2017. Valuta EUR - Euro03.01.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.01.2017. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava03.01.2017.

Podatci o štednji

Iznos 50000,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od drugih izvora dohotka

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji03.01.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Agencija APPA d.o.o.03.01.2017. Učilište APPA Sjedište pravne osobe Mostarska 67 Šibenik03.01.2017.
OIB pravne osobe 3735745364703.01.2017.
Datum učlanjenja 02/02/201503.01.2017. 04/05/2020 Datum kraja članstva 03.01.2017.
Funkcije član uprave03.01.2017. ravnatelj