Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivica Petrović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivica Prezime Petrović
Stručna sprema VSS
Zvanje Profesor geografije-povijesti Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 44318 Voloder

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Popovača

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 44317 Popovača Ulica Trg grofova Erdodyja Kućni broj 5

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38544679750 Fax (službeni) 07.12.2017.
Datum početka mandata 26/05/2017 Predviđeni datum kraja mandata 23/05/2021
Način obnašanja dužnosti Volonterski Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji Ne postoji27.12.2018.

Druga javna dužnost

Dužnost Nadzorni odbor Naziv pravne osobe Lipovica d.o.o
OIB pravne osobe 62434592704 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 19/06/2017 Datum kraja dužnosti 19/06/2021
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 44317 Popovača Ulica Lipovečka Kućni broj 22
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38544569100 Fax (službeni)
e-mail (službeni) Mobitel (službeni)

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Ravnatelj Naziv pravne osobe OŠ Stjepana Kefelje OIB pravne osobe 98618221938
Sjedište pravne osobe
Mjesto 44320 Kutina Ulica Nikole Tesle Kućni broj 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/2014 Datum prestanka radnog odnosa

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 3500,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj OŠ Stjepana Kefelje OIB isplatitelja 98618221938
Neto iznos mjesečno (HRK) 8200,00 9100,0031.01.2020. Pravna osnova Od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji Ne postoji27.12.2018. Postoji31.01.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1600,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Mjesečno

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 26448,0031.01.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.01.2020.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2020.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji Postoji27.12.2018.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj Agencija za plaćanje u poljoprivredi27.12.2018. OIB isplatitelja 9912223570927.12.2018.
Neto iznos (HRK) 5462,1627.12.2018. Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.12.2018.
Vrsta Poticaj27.12.2018.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Pharmas OIB poslodavca 27160291533
Bruto iznos (HRK) 228000,00 21000,0031.01.2020. Neto iznos (HRK) 174000,00 15000,0031.01.2020.
Datum stupanja u radni odnos 06/06/2011 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Privredna banka Zagreb Iznos duga 40000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 36 Iznos mjesečnog anuiteta 1275,00 Ugovorena kamatna stopa 9,20

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik Erste banka leasing07.12.2017. Iznos duga 167764,0007.12.2017.
Valuta duga EUR - Euro HRK - Hrvatska Kuna15.12.2017. Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 2700,00 Ugovorena kamatna stopa 6,00

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Voloder Poštanski broj 44318
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 137,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 350000,00
Katastarska općina Voloder Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip VW Golf VI
Godina proizvodnje 2011 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 45000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Hyundai tucson
Godina proizvodnje 2017 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 180000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 69 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 180,00
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji