Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivica Kinder

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivica10.08.2015. Prezime Kinder 10.08.2015. Kinder19.07.2019.
Stručna sprema Doktor10.08.2015.
Zvanje doktor društvenih znanosti10.08.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke10.08.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana10.08.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece10.08.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10370 Dugo Selo10.08.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.08.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj10.08.2015. Pročelnik Vojnog kabineta Predsjednika26.08.2015. Ravnatelj19.10.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Vojna Sigurnosno-Obavještajna Agencija10.08.2015. Ured Predsjednika Republike Hrvatske26.08.2015. Vojna Sigurnosno-Obavještajna Agencija19.10.2015. Vojna sigurnosno-obavještajna agencija19.10.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb10.08.2015. Ulica Sarajevska10.08.2015. Pantovčak26.08.2015. Sarajevska19.10.2015. Kućni broj bb10.08.2015. 24126.08.2015. 719.10.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456711110.08.2015. +3851456513926.08.2015. +3851483253319.10.2015. +3851483254527.01.2023.
Datum početka mandata 10/07/201510.08.2015. 01/01/201326.08.2015. 10/07/201519.10.2015. 11/07/201919.07.2019. Predviđeni datum kraja mandata 09/07/201910.08.2015. 09/07/201526.08.2015. 31/12/201607.09.2015. 09/07/201919.10.2015. 10/07/202319.07.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.08.2015. Stvarni datum kraja mandata 09/07/2015 09/07/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji10.08.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji10.08.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.08.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji10.08.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto pročelnik Vojnog kabineta Predsjednika RH10.08.2015. načelnik Uprave J-1 u Glavnom stožeru OS RH26.08.2015. pročelnik Vojnog kabineta Predsjednika RH19.10.2015. Ravnatelj Vojne sigurnosno-obavještajne agencije19.07.2019. Naziv pravne osobe Ured Predsjednika RH10.08.2015. Ministarstvo obrane RH26.08.2015. OIB pravne osobe 10.08.2015. 6648618271426.08.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb10.08.2015. Ulica Pantovčak10.08.2015. Sarajevska26.08.2015. Trg kralja Petra Krešimira IV.19.10.2015. Sarajevska19.07.2019. Kućni broj 24110.08.2015. bb26.08.2015. 119.10.2015. 719.07.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/201310.08.2015. 01/08/201126.08.2015. 01/01/201319.10.2015. 10/07/201519.07.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 09/07/201510.08.2015. 31/12/201226.08.2015. 09/07/201519.10.2015. 09/07/201919.07.2019.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 24409,1310.08.2015. 36641,5519.10.2015. 37295,8819.07.2019. 37459,4528.12.2020. 37623,0413.02.2021. 37786,6116.01.2022. 5036,8427.01.2023. Neto iznos (EUR) 15977,2510.08.2015. 21496,5419.10.2015. 24137,3219.07.2019. 23632,2513.12.2020. 24790,5013.02.2021. 24792,8016.01.2022. 3317,4227.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.08.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji10.08.2015.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 483,0010.08.2015. 599,7519.07.2019. 479,8028.12.2020. 491,8316.01.2022. 65,2827.01.2023. Pravna osnova Od kapitala10.08.2015.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.08.2015.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 343,3319.07.2019. 45,5219.07.2019. Pravna osnova Od kapitala19.07.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.07.2019.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji10.08.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca VADO-FIN d.o.o10.08.2015. VADO-FIN d.o.o.07.09.2015. TT INCORE d.o.o.13.12.2020. KONTO-KAT d.o.o.06.03.2021. OIB poslodavca 2651578455810.08.2015. 1463009708413.12.2020. 8647628097406.03.2021.
Bruto iznos (EUR) 11356,4010.08.2015. 136276,8007.09.2015. 136743,6019.10.2015. 122005,5619.07.2019. 7797,1713.12.2020. 7397,7106.03.2021. 8196,9316.01.2022. 1300,0727.01.2023. Neto iznos (EUR) 7535,5910.08.2015. 90427,0807.09.2015. 91827,4819.10.2015. 84000,0019.07.2019. 5000,0013.12.2020. 5500,0006.03.2021. 6000,0016.01.2022. 929,0827.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/201310.08.2015. 01/09/202013.12.2020. 15/02/202106.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa 10.08.2015. 15/02/202206.03.2021. 27.01.2023.
Napomena Radni odnos je sada na neodređeno vrijeme.27.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji10.08.2015.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 483,0010.08.2015. 599,7519.07.2019. 491,8316.01.2022. 65,2827.01.2023. Pravna osnova Od kapitala10.08.2015.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.08.2015.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 45500,0030.12.2020. 6038,8930.12.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak30.12.2020.
Vremenski raspon Jednokratno30.12.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 129,1427.01.2023. Pravna osnova Od kapitala27.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.01.2023.
Napomena 27.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji10.08.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji10.08.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.08.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.08.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.08.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.08.2015.
Mjesto Zagreb10.08.2015. Poštanski broj 1000010.08.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.08.2015. Površina 50,0510.08.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 535000,0010.08.2015. 100000,0027.01.2023.
Katastarska općina Zagreb10.08.2015. Vrsta vlasništva Knjižno10.08.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug10.08.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Nasljedstvom, Prodajom imovine10.08.2015. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine27.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji10.08.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.08.2015. Marka/tip Opel Meriva10.08.2015.
Godina proizvodnje 200710.08.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0010.08.2015. 45000,0019.07.2019. 6000,0027.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno10.08.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.08.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.08.2015. Marka/tip Suzuki SX10.08.2015.
Godina proizvodnje 201010.08.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0010.08.2015. 60000,0019.07.2019. 8000,0027.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno10.08.2015. Način stjecanja Nasljedstvom10.08.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.08.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji10.08.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.08.2015. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.10.08.2015.
OIB poslovnog subjekta 8179314656010.08.2015. Sjedište poslovnog subjekta 10110 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 910.08.2015.
Broj dionica 6910.08.2015. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0010.08.2015. 13,2710.08.2015.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos10.08.2015.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.08.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.08.2015.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.08.2015. Naziv poslovnog subjekta Arenaturist d.d.10.08.2015.
OIB poslovnog subjekta 4762542919910.08.2015. Sjedište poslovnog subjekta 52000 Pula, Smareglina 310.08.2015.
Broj dionica 7910.08.2015. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 300,0010.08.2015. 39,8210.08.2015.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos10.08.2015.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.08.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.08.2015.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu10.08.2015. Naziv poslovnog subjekta Fond hrvatskih branitelja10.08.2015.
OIB poslovnog subjekta 4762542919910.08.2015. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb10.08.2015.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 600,0010.08.2015. 522,0528.12.2020. 548,1416.01.2022. 72,7316.01.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.08.2015. Način stjecanja Na neki drugi način10.08.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine Na temelju sudjelovanja u Domovinskom ratu kao hrvatski branitelj.10.08.2015.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.08.2015. Naziv poslovnog subjekta Podravka d.d.10.08.2015.
OIB poslovnog subjekta 1892852325210.08.2015. Sjedište poslovnog subjekta Koprivnica10.08.2015.
Broj dionica 8410.08.2015. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 300,0010.08.2015. 39,8210.08.2015.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos10.08.2015.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug10.08.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.08.2015.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice19.07.2019. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.19.07.2019.
OIB poslovnog subjekta 8179314656019.07.2019. Sjedište poslovnog subjekta 10110 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 919.07.2019.
Broj dionica 6919.07.2019. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0019.07.2019. 13,2719.07.2019.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos19.07.2019.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug19.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.07.2019.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji10.08.2015.

Podatci o štednji

Iznos 5587,3210.08.2015. 5569,5319.07.2019. 5560,5628.12.2020. 5553,7016.01.2022. 8916,5727.01.2023. Valuta EUR - Euro10.08.2015.
Oblik vlasništva Osobno10.08.2015. Način stjecanja Na neki drugi način10.08.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2023.
Drugi način stjecanja Novac pripada mojim kćerima kao njihova ušteđevina.10.08.2015.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji10.08.2015.