Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivica Grebenar

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivica31.05.2018. Prezime Grebenar31.05.2018.
Stručna sprema VSS31.05.2018.
Zvanje diplomirani inženjer prometa31.05.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke31.05.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana31.05.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece31.05.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10291 Brdovec31.05.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji31.05.2018.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Predsjednik uprave31.05.2018. ravnatelj uprave23.05.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Zrakoplovno-Tehnički Centar d.d.31.05.2018. ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. za održavanje, obnovu i popravak31.05.2018. Ministarstvo obrane23.05.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10410 Velika Gorica31.05.2018. 10000 Zagreb23.05.2021. Ulica Sisačka31.05.2018. Trg kralja Petra Krešimira IV23.05.2021. Kućni broj 39E31.05.2018. 123.05.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851622850131.05.2018. +385456722823.05.2021. +3851456722816.01.2022.
Datum početka mandata 01/04/201831.05.2018. 01/05/202123.05.2021. Predviđeni datum kraja mandata 01/04/202231.05.2018. 30/04/202102.05.2021. 30/04/202523.05.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno31.05.2018. Stvarni datum kraja mandata 29/04/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji31.05.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji31.05.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji31.05.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji31.05.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto djelatna vojna osoba31.05.2018. predsjednik uprave23.05.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo obrane31.05.2018. Zrakoplovno tehnički centar d.d.23.05.2021. OIB pravne osobe 31.05.2018. 6648618271402.05.2021. 3437822717423.05.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb31.05.2018. 10410 Velika Gorica23.05.2021. Ulica Trg kralja Petra Krešimira IV31.05.2018. Sisačka23.05.2021. Kućni broj 131.05.2018. 39E23.05.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/01/199231.05.2018. 01/04/201823.05.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 16/04/201831.05.2018. 29/04/202123.05.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 29300,0031.05.2018. 34300,0002.05.2021. 26864,0023.05.2021. 27341,4416.01.2022. Neto iznos (HRK) 18000,0031.05.2018. 22283,0002.05.2021. 18028,0023.05.2021. 18326,0616.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji31.05.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji31.05.2018. Postoji16.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9000,0016.01.2022. Pravna osnova povrat poreza16.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno16.01.2022.
Napomena 16.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji31.05.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo financija31.05.2018. OIB poslodavca 1868313648731.05.2018.
Bruto iznos (HRK) 126072,0031.05.2018. 13902,0002.05.2021. 14598,4516.01.2022. Neto iznos (HRK) 86268,0031.05.2018. 9555,0002.05.2021. 9989,3816.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 15/11/199531.05.2018. Datum prestanka radnog odnosa 31.05.2018.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji31.05.2018. Postoji02.05.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 6000,0002.05.2021. 8467,9816.01.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka02.05.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini02.05.2021.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 9196,8616.01.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka16.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini16.01.2022.
Napomena INO dohodak EU Twining Project Ovaj dohodak je isplaćen za sudjelovanje u EU Twinning projektu i isplatio ga je INO isplatitelj. INO isplatitelj nema OIB-a. Za porezne svrhe svaki primatelj INO dohotka dužan je za sebe dostaviti JOPPD obrazac na kome navodi svoj OIB kao OIB isplatitelja. Zbog toga je za ovaj primitak naveden suprugin OIB kao OIB isplatitelja16.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 5500,0016.01.2022. Pravna osnova povrat poreza16.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno16.01.2022.
Napomena 16.01.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji31.05.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji31.05.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji31.05.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji31.05.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća31.05.2018. Kuća sa okućnicom02.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.05.2018.
Mjesto Brdovec31.05.2018. Poštanski broj 1029131.05.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.05.2018. čhv - čhv02.05.2021. Površina 164,9131.05.2018. 352,0002.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 520000,0031.05.2018. 750000,0002.05.2021. 800000,0016.01.2022.
Katastarska općina Brdovec31.05.2018. Vrsta vlasništva Knjižno31.05.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug31.05.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.05.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom31.05.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.05.2018.
Mjesto Stari Mikanovci31.05.2018. Poštanski broj 3228431.05.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.05.2018. Površina 3219,0031.05.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0031.05.2018. 50000,0002.05.2021.
Katastarska općina Stari Mikanovci31.05.2018. Vrsta vlasništva Knjižno31.05.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama31.05.2018. Način stjecanja Nasljedstvom31.05.2018.
Postotak 33,3331.05.2018. 66,6602.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.05.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.05.2018.
Mjesto Stari Mikanovci31.05.2018. Poštanski broj 3228431.05.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.05.2018. Površina 3331,0031.05.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0031.05.2018. 20000,0002.05.2021.
Katastarska općina Stari Mikanovci31.05.2018. Vrsta vlasništva Knjižno31.05.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama31.05.2018. Način stjecanja Nasljedstvom31.05.2018.
Postotak 33,3331.05.2018. 66,6602.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji31.05.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.05.2018. Marka/tip WV Touran31.05.2018.
Godina proizvodnje 200731.05.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0031.05.2018. 25000,0002.05.2021. 20000,0016.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.05.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.05.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.05.2021. Marka/tip Toyota Verso23.05.2021.
Godina proizvodnje 201723.05.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,0023.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno23.05.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.05.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji31.05.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji31.05.2018. Ne postoji02.05.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu31.05.2018. Naziv poslovnog subjekta Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji31.05.2018.
OIB poslovnog subjekta 9199558504331.05.2018. Sjedište poslovnog subjekta INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. , Zagreb, Masarykova 131.05.2018.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 8842,0031.05.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno31.05.2018. Način stjecanja Na neki drugi način31.05.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine hrvatski branitelj iz Domovinskog rata31.05.2018.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji31.05.2018.

Podatci o štednji

Iznos 5500,0031.05.2018. 90000,0002.05.2021. 45000,0023.05.2021. 130000,0016.01.2022. Valuta EUR - Euro31.05.2018. HRK - Hrvatska Kuna02.05.2021.
Oblik vlasništva Dijete31.05.2018. Osobno, Bračni drug02.05.2021. Način stjecanja Na neki drugi način31.05.2018. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.05.2021.
Drugi način stjecanja stambena štednja uplačena od strane roditelja31.05.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 3500,0031.05.2018. Valuta EUR - Euro31.05.2018.
Oblik vlasništva Dijete31.05.2018. Način stjecanja Na neki drugi način31.05.2018.
Drugi način stjecanja stambena štednja uplačena od strane roditelja31.05.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 3500,0031.05.2018. 5500,0002.05.2021. 6200,0016.01.2022. Valuta EUR - Euro31.05.2018.
Oblik vlasništva Dijete31.05.2018. Način stjecanja Na neki drugi način31.05.2018.
Drugi način stjecanja stambena štednja uplačena od strane roditelja31.05.2018.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 19000,0002.05.2021. 25000,0016.01.2022. Valuta EUR - Euro02.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug02.05.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.05.2021. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine16.01.2022.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji31.05.2018.